Het is een traditie bij Heemkundevereniging Heerlen Stad om in de maand november de kalender van de vereniging aan de leden uit te reiken. Deze keer hebben zok een samenwerking gevonden met de Vitalis groep en dan in het bijzonder met Parc Imstenrade.
Parc Imstenrade is voor de meesten van ons bekend als de ‘Vroedvrouwenschool’ waar velen onder ons zijn geboren! Het leek het bestuur een mooie gelegenheid om eens te kijken naar wat van deze vroegere kraamkliniek is geworden. Naast de presentatie van de kalender zullen er ook rondleidingen door het gebouw worden gehouden.

vroedvrouwenschool Heerlen

Het bestuur van de heemkundevereniging nodigt belangstellenden van harte uit voor de ledenbijeenkomst, die op woensdag 20 november zal worden gehouden. De plaats van samenkomst is Brasserie La Valeur van Parc Imstenrade, Parc Imstenrade 66, Heerlen.

Het programma ziet er als volgt uit:
– 14.30 uur    ontvangst met koffie en vlaai;
– 15.00 uur    bijeenkomst presentatie kalender;
– 15.30 uur    rondleidingen door de gebouwen van Parc Imstenrade en
– rond 16.00 uur bij het einde de uitreiking van de kalender.

In verband met de organisatie is het wenselijk om vóór 15 november laat weten of u komt. Dat kan per mail naar het mailadres info@heemkundeverenigingheerlenstad.nl, of per telefoon naar het mobielnummer 06-30327061 van de secretaris.
Het bestuur zou het bijzonder prettig vinden u deze middag te mogen begroeten.