De commissie Edmond Delhougne Penning organiseert in 2020 voor de derde keer de uitreiking van de Limburgse genealogische ‘Edmond Delhougne Penning’.
Op zaterdag 10 oktober 2020 zal de uitreiking plaatsvinden tijdens de Genealogiedag Limburg te Maastricht.
Wij nodigen u uit om kandidaten te nomineren voor deze genealogische onderscheiding. De voordracht dient door minimaal 3 personen te worden ondersteund. Nomineren van kandidaten is mogelijk tot 1 april 2020.

Edmond Delhougnepenning

Gegadigden dienen te voldoen aan de volgende criteria:
-De genomineerde dient genealogisch-historisch onderzoek of activiteiten te hebben verricht en zijn werkzaamheden moeten voornamelijk betrekking hebben op de Nederlandse en/of Belgische provincie Limburg. De jury zal hieraan een ruime interpretatie geven, maar een binding met de genealogie en de provincies Limburg moet duidelijk te onderkennen zijn.
-Er dient een stimulerende invloed uit te gaan op de regionale ontwikkeling/promotie van de genealogie en er moet sprake zijn van activiteiten/studies binnen een regionaal historische context.
– Indien de genomineerde onderzoek heeft verricht, moeten de studies gebaseerd zijn op eigen onderzoek, voorzien van een notenapparaat en bronvermeldingen, een redelijke omvang hebben en bij voorkeur gepubliceerd zijn in een tijdschrift of in boekvorm.
-Binnen het vakgebied van de genealogie dienen de activiteiten er uit te springen c.q. op te vallen.
– Er moet sprake zijn van voldoende onderscheidende professionele kwaliteit.
– De studies moeten in de Nederlandse taal zijn geschreven.

De keuze van de genomineerden ligt in handen van een deskundige jury, die bestaat uit genealogen, historici en redacteuren. Alle juryleden hebben ruime ervaring met het verrichten van genealogische c.q. historische activiteiten en onderzoek.
Alleen de laureaat wordt bekend gemaakt. Over selectie en uitkomst wordt niet gecorrespondeerd.

Hoe kunt u kandidaten nomineren?
Voordrachten dienen uiterlijk 1 april 2020 per email te worden gericht aan secretaris commissie Edmond Delhougne Penning, mr. A.J.A. (Alphons) Rikken: e-mail: rikken@stggenealogie.nl,
telefoon: 0031 6 13344400

Voor de voordracht kan gebruik worden gemaakt van het formulier ‘voordracht kandidaten’, op te vragen bij de secretaris (email: rikken@stggenealogie.nl ).

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook