Op donderdagavond 19 december aanstaande zal professor Johan Oosterman in Sittard een lezing verzorgen over Maria, de hertogin van Gulik en Gelre. Deze middeleeuwse powervrouw was zelfbewust, ambitieus en intelligent en mag volgens Oosterman daarom gerust worden gezien als een Maxima van de vijftiende eeuw: “Meisjes van nu hoeven hun rolmodellen echt niet uit de laatste vijftig jaar te halen, het kan ook Maria van Gelre en Gulik zijn”. Maria, geboren en opgegroeid in Frankrijk, roerde haar stem luid en duidelijk op het politiek-bestuurlijke toneel van dit Gelre en Gulik. Oosterman zal echter niet alleen haar politieke stappen belichten, maar ook haar bijzondere Gebedenboek.

260px-Miniatuur_Maria

Omstreeks 1415 gaf Maria de opdracht om dit Gebedenboek samen te stellen. Het handschrift is als een kathedraal – er zit een duidelijk plan achter dat getuigt van haar ambities en kennis van zaken. Voor de Sittardse geschiedenis is de lezing relevant omdat de stad eeuwenlang behoorde tot het Hertogdom Gulik. Maria had overigens een bijzondere band met Sittard, Born en Susteren.

Johan Oosterman is als hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde en directeur Radboud Erfgoed verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na zijn promotie in Leiden bij Frits van Oostrom heeft hij als postdoconderzoeker te Antwerpen meegebouwd aan het repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. In dat project maar ook daarvoor en daarna, heeft hij veel gewerkt met primaire bronnen in historische collecties. Onderzoek naar collecties speelt ook een grote rol in de samenwerking met Johns Hopkins University Baltimore. In 2014 nam hij het initiatief tot het project over Maria van Gelre en haar gebedenboek. Hij was gastconservator van de succesvolle tentoonstelling lk, Maria van Gelre, die in 2018-2019 draaide in Museum Het Valkhof.

De lezing in Sittard door professor Oosterman wordt georganiseerd door de Kring De Westelijke Mijnstreek (DWM) van het sinds 1863 bestaande Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheid Genootschap (LGOG). Zij zal plaatsvinden in Oos Zittesj Hoes op 19 december 2019 en starten om 19.30u. De toegang is gratis voor de leden van alle LGOG-kringen en van Vereniging Sittards Verleden, de Heemkundevereniging Geleen, de Heemkundevereniging Bicht, de Heemkundevereniging Lemborg en de Heemkundevereniging Nieuwstadt. Van overige belangstellenden wordt € 5,- gevraagd.

De locatie ‘Oos Zittesj Hoes’ ligt aan Odasingel 659 te Sittard. Let op! De ingang van de zaal ligt wat verstopt achterin het flatgebouw. Staande met het gezicht naar de markering Oda Park, 685-917, gaat U de direct rechts gelegen doorgang in. Na ca. 40 m. bevindt zicht rechts een glazen schuifdeur met daarop aangebracht de tekst ’Lezing LGOG’. De lezing begint om 19.30 uur.

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook