Op 23 maart organiseert ‘Studium Generale’ in samenwerking met Bureau Europa in het kader van de tentoonstelling Landschap als Cult. Een andere kijk op onze natuur een keynotelezing van Rijksbouwmeester Floris Alkemade over stedenbouw in het Antropoceen.

Het Antropoceen is de hypothetische benaming die aan het hedendaagse tijdvak wordt toegekend: de invloed van de mens op zijn leefomgeving is dusdanig groot dat die niet meer weg te denken noch omkeerbaar is. Dit heeft ook, al realiseren we ons dat misschien nog niet helemaal, grote consequenties voor hoe wij straks leven.

Veranderende land- en stadsschappen
In de tentoonstelling komen al een aantal ideeën aan bod, zoals het speculatieve Plan B van LOLA Landscape Architects, waarin Nederland anno 2200 wordt voorgesteld als onder water gelopen gebied met een door dijken en terpen ommuurde Randstad en wezenlijke klimaatmigratie naar Limburg en Drenthe. Of denk aan de meer prangende kwestie van Jakarta, een van ’s werelds snelst zinkende steden – de Indonesische regering verhuist de hoofdstad binnen de komende 10 jaar noodgedwongen naar Borneo.

In zijn lezing zal de Rijksbouwmeester spreken over de ontwikkeling van de stedenbouw, over duurzaamheid, circulaire materiaalstromen, hernieuwbare energie en efficiënte vervoersystemen, dat van het kwetsbare organisme De Stad een robuustere en op het rap veranderende klimaat geënte structuur zal maken.

Floris Alkemade
Sinds 2015 Rijksbouwmeester, is Floris Alkemade in het verleden werkzaam geweest bij OMA (waarvan zeven jaar als partner) en richtte hij in 2008 zijn eigen bureau FAA op. Als rijksbouwmeester richt Alkemade zich met name op de maatschappelijke opgaven met een ruimtelijke component, zoals klimaatverandering, energietransitie, krimp. Juist architecten kunnen dan een cruciale bijdrage leveren om tot een oplossing te komen in prijsvragen als A Home Away From Home, Who Cares en Brood en Spelen

Geïnteresseerden worden verwacht op maandag 23 maart  van 20.00 – 21.30 uur, de deuren gaan open om 19.30 uur.  De lezing wordt gehouden in de aula van Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6. De lezing wordt gehouden in het Enge

De toegang is gratis.