Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Kring De Westelijke Mijnstreek i.s.m. HV Lemborgh de lezing Vrije Rijksheerlijkheden in Limburg. Deconstructie van een mythe, met bijzondere aandacht voor de Rijksheerlijkheid Limbricht door Harry Weinberg.

Iedereen die geïnteresseerd is in de Limburgse geschiedenis, en vooral in de eeuwen vóór 1800, kent vast de term ‘Vrije Rijksheerlijkheden’ als aanduiding voor kleine zelfstandige gebiedjes waarvan er in Zuid-Limburg en omgeving tientallen zouden hebben bestaan. Wat de Westelijke Mijnstreek betreft, worden heerlijkheden als Stein, Elsloo en Limbricht gewoonlijk in deze categorie ingedeeld. Dit traditionele beeld blijkt echter een creatie van negentiende-eeuwse Limburgse historici. Misvattingen over het functioneren van het Heilige Roomse Rijk liggen aan de basis daarvan. Het bestaande beeld is daarom aan herziening toe.

vrije Rijksheerlijkheden

Kasteel Limbricht

De presentatie gaat kort in op de staatsrechtelijke structuur van het Heilige Roomse Rijk en de vernieuwingen vanaf het eind van de vijftiende eeuw. Vervolgens wordt concreet gemaakt wat deze voor ‘Vrije Rijksheerlijkheden’ betekenden op belangrijke punten zoals rijksbelastingen, rechtsgang, lidmaatschap van de Nederrijns-Westfaalse Kreits en contacten met keizer en Rijk. Omdat de Schepenstoel van Aken in de traditionele visie een belangrijke rol speelde als schakel tussen ‘Vrije Rijksheerlijkheden’ en het Rijk, krijgen de ontwikkelingen daarin en het verloren gaan van het ressort aandacht. Naast deze relaties met het Rijk wordt ook de aard van de relaties met de omringende landsheren behandeld.

De lezing vindt plaats in  Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659, Sittard en begint om 19:30 uur.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook