In samenwerking met archeologisch adviesbureau RAAP uit Weert is de Sectie Archeologie (AVL) op zoek naar Limburgse archeologen die in hun vrije tijd in Limburg speuren naar resten van Neanderthalers uit het zogenaamde midden-paleolithicum.

Met, onder andere, expertise vanuit het publiek wil de AVL graag meer inzage krijgen in waar reeds werktuigen zijn gevonden en waar resten van Neanderthalers in het landschap verwacht kunnen worden. Op dit moment is een ‘trefkansenkaart’ in de maak, waarbij bekende vindplaatsen worden gekoppeld aan geologische, landschappelijke en bodemkundige eenheden om mogelijke onderliggende patronen bloot te leggen. In aansluiting hierop is het de bedoeling dat de AVL samen met Limburgse archeologen het veld in gaat om nieuwe vindplaatsen te ontdekken in ‘lege’ gebieden die volgens deze kaart een hoge trefkans hebben.

Over de resultaten wordt in De Vondst in Heerlen een tentoonstelling over de Limburgse Neanderthaler vondsten georganiseerd. Hiervoor kunt u uw Neanderthaler vondst in bruikleen te geven. Heeft u vondsten gedaan die met zekerheid of mogelijk uit het midden-paleolithicum dateren? Wilt u uw kennis graag delen met andere geïnteresseerden en eventueel samen veldonderzoek uitvoeren? Wilt u uw vondsten tijdelijk in bruikleen geven voor de geplande expositie? Geef dan per e-mail aan dat u mee wilt doen via robpaulussen@hotmail.com. Er wordt in dat geval contact met u opgenomen om nadere afspraken te maken. Heeft u nog vragen? stel ze dan gerust via dit e-mailadres.

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: