Op vrijdagmiddag 20 maart 2020 organiseert de LGOG/ SHCL Commissie voor Geschiedenis van Ondernemers en Ondernemingen in Limburg (COOL) samen met de Geschied- en Oudheidkundige Kring ‘De Aldenborgh’ een symposium over industrie en ondernemers in Weert. Als vervolg op de succesvolle symposia over ondernemingen in Maastricht, Roermond, Heerlen, en Venlo-Tegelen.

Programma
13.00-13.25    inloop en koffie + boekentafel
13.25-13.30    Welkomstwoord door de voorzitter van COOL, Ernst Homburg
13.30-13.55    Theo Schers: Nijver aan water en spoor.
13.55-14.20    John Caris: Drieluik Drukkerij Emmanuel Smeets.
14.20-14.45    Bert van Laer: Brouwerijen in het Weerterland. 14.45-15.10    koffie/ thee pauze + boekentafel.
15.10-15.35    Jos Engelen: Pijpenfabriek Trumm-Bergmans in Weert en de oven: Industrieel Archeologisch Monument.
15.35-16.00    Eric van Royen: Bouwonderneming Wilma: het levenswerk van Harrie Maas.
16.00-17.00     Slotdiscussie en borrel (bij aankomst ontvangt ieder twee consumptiebonnen).

Keenter Hart

Het symposium vindt plaats in wijkgebouw Keenter Hart, zaal 1, Sint Jozefskerkplein 3, Weert. Inloop vanaf 13:00 uur. Er is ruimschoots parkeergelegenheid. De loopafstand vanaf het station is ca. een kwartier, langs de St. Jozefslaan ten zuiden van de spoorlijn: https://goo.gl/maps/FPVBSz4Tbn7oAhPD9

Deelname aan het symposium is voor LGOG-leden gratis. Voor niet-leden van het LGOG bedragen de deelnamekosten € 5,- Dit bedrag dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer NL28 INGB 0006 5323 69 ten name van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) te Maastricht onder vermelding van: ‘Symposium COOL’.

Vanwege de capaciteit van de zaal en de catering dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan tot en met 16 maart bij het Bureau van LGOG: info@lgog.nl Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling. Voor eventuele vragen, contacteer: e.homburg@maastrichtuniversity.nl

Voor last-minute vragen op de ochtend van 20 maart, bel 0495-462 090 of 06-2709 4532. Zie ook: https://lgog.nl/activititeiten/industrie-en-ondernemerschap-in-weert-1830-heden

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook