Afgelast in verband met de uitbraak van het het Covid-19 virus.

Heemkundevereniging Hoensbroek nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering van 2020 die op woensdag 25 maart a.s.gehouden wordt in Partycentrum Amicitia aan de Markt in Hoensbroek. Aanvang: 19.30. uur.

Na afloop van het formele deel van de bijeenkomst, zo rond 20.15 uur, zal Hein Giesen een fotopresentatie verzorgen over de ontwikkeling van de Heisterberg in de periode waarin de Staatsmijn Emma daar werd aangelegd tot heden. Samen met Hein Bisschops werkt hij aan een publicatie hierover. In de loop van dit voorjaar zal hier meer over bekend worden gemaakt.

Voor de jaarvergadering en het overige deel van de bijeenkomst nodigt de vereniging alle leden van harte uit. Voor alle leden, die de jaarvergadering bijwonen, is er een kop koffie met een stuk vlaai. Niet-leden zijn ook van harte welkom, maar van hun wordt een bijdrage van € 4,95 gevraagd voor de koffie en de vlaai.

In verband met de organisatie hiervan graag van tevoren aanmelden. Gelieve dit uiterlijk maandag 23 maart a.s. mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail door te geven aan het secretariaat.

 

Heisterberg Heisterberg Hoensbroek

Agenda:
– Opening en welkom door de voorzitter
– Verslag jaarvergadering d.d. 27 maart 2019
– Verslag over het jaar 2019 van de secretaris
– Financiële zaken:  financieel verslag 2019 door de penningmeester**, verslag van de kascontrolecommissie, begroting 2020**, vaststelling financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020. ** Deze stukken liggen voorafgaand aan de jaarvergadering ter inzage bij de penningmeester.
– Verkiezing leden kascontrolecommissie
– Bestuursverkiezing. Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar Hein Giesen en Piet Meessen als bestuurslid aftredend. Piet en Hein stellen zich herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot en met woensdag 11 maart a.s. schriftelijk of per e-mail melden bij het secretariaat: secretaris@heemkundehoensbroek.nl of telefonisch op 06-11317861.
– Mededelingen vanuit het bestuur
– Rondvraag
– Afsluiting

Heemkundevereniging Hoensbroek hoopt van harte u op hun jaarvergadering te mogen begroeten.