Vacature Voorzitter van de sectie archeologie van het LGOG

Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

De sectie archeologie van het Koninklijk LGOG c.q. de Archeologische Vereniging Limburg (AVL) zoekt een nieuwe Voorzitter.

Wilt u als voorzitter aan de slag bij een leerzame, uitdagende en maatschappelijk relevante vereniging op het gebied van archeologie in Limburg?

De AVL (435 leden per maart 2020) werkt samen met de regionale kringen van het LGOG, maar ook met lokale archeologische verenigingen en instanties, alsmede met vanuit de Provincie Limburg geïnitieerde projecten. Ook is er een nauwe samenwerking met de archeologische bedrijven en de regioarcheologen. De AVL is een vereniging van en voor vrijwilligers en professionals op het gebied van archeologie in Limburg.

Het doel van de AVL is draagvlak voor archeologie te creëren en te verruimen, de archeologische kennis van de leden te vergroten, het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren, en waar nodig en mogelijk assistentie te verlenen bij onderzoeken. Het bestuur van de AVL wordt hierbij ondersteund door regiovertegenwoordigers en werkgroepen.

De activiteiten van de AVL bestaan onder meer uit:
-Lezingen, congressen, workshops en excursies op het gebied van archeologie. Dit wordt deels in samenwerking met andere partijen gedaan. De jaarlijkse Limburgse ArcheologieDag in het Limburgs Museum is daarvan een voorbeeld.
-De uitgave van het tijdschrift Archeologie in Limburg (AiL). De AVL is daarnaast betrokken bij het tijdschrift De Maasgouw en het jaarboek van LGOG. Een actieve Facebookpagina waar het dagelijks nieuws over archeologie binnen de provincie Limburg wordt gedeeld. Zie www.facebook.com/SectieArcheol…

Wat verwachten de AVL van een nieuwe voorzitter?

 • Het enthousiasme dat u hebt voor archeologie kunt u uitdragen. Daarmee motiveert u de vrijwilligers en de professionals die verbonden zijn aan de AVL.
 • U vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
 • U leidt bijeenkomsten en vergaderingen, waaronder 4 bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ledenvergadering.
 • U vertegenwoordigt de AVL bij bijeenkomsten met andere besturen binnen het LGOG en algemene ledenvergaderingen van het LGOG (tweemaal per jaar).
 • U vertegenwoordigt de AVL bij netwerkbijeenkomsten, hebt contacten met de media, en onderhoudt contacten met diverse belanghebbenden op regionaal of landelijk niveau.
 • U bent van nature een vernieuwer zonder het goede van het verleden te vergeten en denkt niet alleen op de korte termijn. U bent in staat om samen met het bestuur een visie te vormen c.q. te continueren en die uit te dragen

Wat wordt er verder van u verwacht?

 • Vanzelfsprekend hebt u affiniteit met archeologie en bent u hierin bovenregionaal geïnteresseerd. Kennis over en ervaring met archeologie is een pré.
 • U bent in staat om in korte tijd kennis over de belangrijkste partijen en spelers op regionaal, provinciaal en nationaal niveau eigen te maken, of u hebt deze kennis al.
 • U bent een verbinder binnen het bestuur, kunt goed prioriteren en bent gewend gestructureerd te werken.
 • U beschikt over voldoende tijd om de vereniging zichtbaar te maken binnen en buiten ons netwerk en bij belanghebbenden.
 • U bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk en online/offline.
 • Eventuele andere (bestuurs-)functies conflicteren niet met de AVL.
 • Het zou mooi zijn als u al ervaring hebt opgedaan in andere bestuursfuncties, bij voorkeur als voorzitter.

Indien u wordt uitgenodigd voor een gesprek ontvangen we in overleg graag referenties. De AVL is een vrijwilligersorganisatie. De functie van voorzitter is net als de andere bestuursfuncties onbezoldigd. Kijk voor meer informatie over de Sectie Archeologie/AVL op https://lgog.nl/themas/archeol…

Geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact op met onze secretaris Ingrid Buchem (06-33007047), met penningmeester Anneleen Van de Water (06-37193969) of via avl@lgog.nl. Reageren kan tot en met 26 juni door een motivatie en een cv te sturen naar het genoemde mailadres.

Bestuur Sectie Archeologie/AVL Bureau Koninklijk LGOG Postbus 83 6200 AB Maastricht

Het Bureau is van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur (043-3212586). Bezoekadres Bureau (Brusselsestraat 10 D, 6211 PE Maastricht) liefst op afspraak via info@lgog.nl. Nadere info over het LGOG op onze website: www.lgog.nl

Deel dit artikel:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Scroll naar top
Skip to content