Op zaterdag 4 juli j.l. werd de nieuwe tentoonstelling van Bureau Europa geopenend in samenwerking met Jo Coenen Architect & Urbanist. Hierin wordt ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de bouwmeester een 40-jarig palmares uitgerold in ons platform voor architectuur en design. Deze expositie is nog te bezoeken tot en met 4 oktober.

Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa
De Limburgse bouwmeester neemt ons mee in de wereld van de architectuur door de blik te richten op de praktijk van ontwerpen, het ontwikkelen van visies voor steden en gebieden en het lesgeven aan een nieuwe generatie.

Het iconische werk van Jo Coenen strekt zich uit van de realisatie van wijken als Céramique in Maastricht en Leidsche Rijn in Utrecht tot prominente gebouwen als de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Vesteda Toren in Eindhoven en het gebouw van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Het behelst zijn vele visies op ruimteontwikkeling, zijn Rijksbouwmeesterschap en zijn leerstoelen in Nederland en Europa. De verzamelde beelden en verhalen tonen de complexiteit en rijkdom van het vak en maken inzichtelijk waarom architectuur ook wel de Moeder der Kunsten wordt genoemd.

 

Jo Coenen

Architect Jo Coenen

Vier lessen over de architectuur van de toekomst
De liefde van Jo Coenen voor architectuur overkoepelt vier waardevolle lessen:
Les 1. Koester de geschiedenis als vriend. De architect neemt het erfgoed mee in de ontwerpen.  Nieuwe gebouwen krijgen invulling en betekenis met kennis van het verleden.
Les 2. De architect verbindt. Het publieke gebouw, the Civic Centre, fungeert als verbindingsknoop in de versnipperde stad en als trefpunt voor mensen.
Les 3. Houd van je stad. Neem de betovering van de publieke ruimte als startpunt en als schetsblad voor nieuwe stadsdelen. De architect weet hoe de stad functioneert en wat ze voor mensen betekent.
Les 4. De architect neemt verantwoordelijkheid. Het plezier van het scheppen is niet vrijblijvend, maar stelt de bouwmeester in staat om zijn professionele positie te herstellen en nieuwe talenten te helpen ontwikkelen.

Aan de hand van zijn werk in Europa omvat de tentoonstelling een scala aan schetsen, ontwerptekeningen, maquettes, notities, interviews, filmbeelden en meer. Wandel door de Tijdstunnel naar de verbeelde lessen en de Oeuvrezaal en leer over de architectuur van de toekomst.

Locatie
De tentoonstelling is te bezoeken bij Bureau Europa, Timmerfabriek, Boschstraat 9, 6211 AS Maastricht, reserveren via info@bureau-europa.nl