Op maandag 21 september organiseert het LGOG kring Parkstad in het Thermenmuseum een lezing over Joodse onderduikers in Hoensbroek, verzorgd door Jan van den Berg.

Hoensbroek – sinds 1 januari 1982 een stadsdeel van Heerlen – werd op 18 september 1944 door de Amerikanen bevrijd. Daarmee kwam een einde aan vier jaar Duitse bezetting. De donkere sluier van de Tweede Wereldoorlog werd afgeworpen, maar na de oorlog kon men in zekere zin nog spreken van een donker tijdvak dat zo’n zeventig jaar heeft geduurd. Dit met betrekking tot de gebeurtenissen in de oorlog, want wat wisten wij eigenlijk van de Joden die in Hoensbroek een onderduikadres hadden gevonden om zo uit handen te blijven van de bezetter? Wat wisten wij van de Joden die in deze regio (bijvoorbeeld Heerlen) een schuilplaats hadden gevonden en die na de bevrijding van Zuid-Limburg verblijf hebben moeten houden in Hoensbroek omdat zij niet konden terugkeren naar hun woonplaatsen aangezien deze nog steeds in handen waren van de bezetter? Hoe waren hun namen, waar kwamen zij vandaan, wat hebben zij meegemaakt en wat is er met hen na de oorlog gebeurd?

Jan van den Berg, lid van de Heemkundevereniging Hoensbroek heeft tussen 2012 en 2016 onderzoek gedaan naar dit onderwerp en dat heeft in november 2016 geleid tot de publicatie van het boek ‘Joodse onderduikers in Hoensbroek’. Hiermee heeft hij geprobeerd een leemte op te vullen in de geschiedenis van Hoensbroek.

Joodse onderduikers in Hoensbroek

In het boek staan 56 verhalen, waarin de namen worden genoemd van 97 Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ondergedoken en daarbij een relatie hebben gehad met Hoensbroek. Bij zijn onderzoek is Jan van den Berg er niet in geslaagd om alle onderduikers op te sporen. Na publicatie heeft hij nog 2 nieuwe verhalen weten op te tekenen, waarin de namen van 9 Joden worden genoemd. Deze verhalen zijn te vinden op de website van de Heemkundevereniging Hoensbroek.

Lezingen LGOG in Coronatijd
In verband met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om een maximum aantal bezoekers aan te houden. Aan deze lezing kunnen maximaal 40 bezoekers deelnemen.
Daarnaast ook graag uw attentie voor het volgende: met ingang van 1 september 2020 wijzigt de standaardlocatie van de lezingen van het LGOG naar het Thermenmuseum in Heerlen. U kunt uw auto parkeren op de busbaan voor het museum of op het trottoir naast de ingang. Let op: er zijn slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen.

Aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Jody Martens, secretaris van LGOG-Kring Parkstad Limburg. Dat kan per mail: j.martens@historischgoud.nl.

Kosten
Het bijwonen van de lezing is gratis voor leden, van niet leden wordt een bijdrage van €5,- gevraagd.

Deze lezing begint om 19:30 en wordt gehouden in het Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9 in Heerlen