Met ‘Uit je dak’ laat SCHUNCK zien hoe ons dakenlandschap er in 2040 uit zou kunnen zien. Groener, duurzamer en met een nieuw perspectief op de stad.
De tentoonstelling Uit je dak laat een inspirerende verzameling resultaten zien uit de internationale ideeënprijsvraag voor architecten en ontwerpers, die SCHUNCK in 2019 heeft uitgezet. Deelnemers kregen de opdracht om het – tot nu toe – onbenutte potentieel van de grijze daken in het centrum te transformeren tot een duurzamere, klimaat-georiënteerde inrichting van de leefomgeving.

Een brede caleidoscoop aan thema’s (van klimaat, biodiversiteit, re-use & recycling, ondernemerschap, urban farming, urban gardening tot alternatieve energieën en reductie van de gebouwde materie) laat zien welk potentieel in de nog onbenutte daken ligt. Ook laat SCHUNCK gerealiseerde, geslaagde voorbeelden zien die wereldwijd hun waarde bewezen hebben.

Rooftop-header_SCHUNCK-website-formaat

Te Heerlen Rooftop Project
The Heerlen Rooftop Project omvat een traject van jaren. In 2019 is SCHUNCK begonnen met een dakenscan en een internationale ideeënprijsvraag voor zeven daken in Heerlen.
De prijsvraag  leverde 53 geldige inzendingen op van architecten- en ontwerpbureaus uit elf verschillende landen. De jurering van deze inzendingen vond plaats in twee fases.
Begin november 2019 werd een selectie gemaakt van tien projecten die, individueel, een extra opdracht van de jury kregen.

Het is noodzakelijk om voorfl te reserveren en on line een ticket te kopen via www.schunck.nl  Het ticket kost € 6,50.