De Goede Herder; Een geschiedenis van de parochie St. Laurentius te Voerendaal 1949-1999
Auteur(s): Antoine Jacobs, Mark van Dijk, Paul Brock, Funs Patelski
Prijs: € 13,80
Pagina's: 136 Blz.
ISBN: 90-804217-3-1
Dit boek bestellen

HPRL01HPRL01De viering vHPRL01-kan het 950-jaar ‘Pauselijke kerkwijding St. Laurentiuskerk’ in 1999 was aanleiding voor een nieuwe historische uitgave, waarin de kerkwijding, het kerkgebouw en de parochie centraal staan. In zes hoofdstukken behandelen de auteurs de geschiedenis van de parochie in het licht van de historische ontwikkeling van oostelijk Zuid-Limburg tot en met de twintigste eeuw, de verschillende kerkgebouwen, de kerkschatten en de personae, pastoors, kapelaans en rectors die in de loop der eeuwen aan de parochie verbonden waren.
Nadat het boek lange tijd was uitverkocht, is er nu een herdruk beschikbaar. Mede is dat gedaan omdat er meerdere verzoeken gedaan zijn om dit boek te kunnen kopen, maar ook omdat het een van de bronnen is voor een nieuwe geschiedschrijving rond middeleeuws Heerlen die gepland staat om in 2025 gepubliceerd te worden.

Uit de Inhoud: 
De oudste geschiedenis van de parochie St. Laurentius door Antoine Jacobs
De Laurentiusparochie in de Franse tijd en de eerste helft van de 19e eeuw door Mark van Dijk
De parochie van 1853-1999: emancipatie, verzuiling en ontkerkelijking door Mark van Dijk
De parochiekerk St. Laurentius door de eeuwen heen door Paul Brock
Inrichting en kerkschatten van de Laurentiusparochie in Voerendaal door Paul Brock
Zes eeuwen personae, pastoors, kapelaans en rectors in de H. Laurentiusparochie
te Voerendaal door Funs Patelski