Door de grote groep bezoekers die Bureau Europa ontving bij de tentoonstelling Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa en met het oog op de grote professionele belangstelling, is besloten de expositie te verlengen.
Behalve de tentoonstelling is er ook de stadswandeling Het Maastricht van Jo Coenen en een speciaal aanbod voor de kleinste bezoekers. In combinatie met een serie kleinere presentaties in de bibliotheek en salon en het randprogramma met diverse partners, hoopt Bureau Europa u de komende tijd vaak te ontvangen.

Jo Coenen

Wegens succes verlengd! Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa Zaterdag 4 juli t/m zondag 3 januari 2021
Bureau Europa pakt in 2020 flink uit met het 40-jarige oeuvre van bouwmeester Jo Coenen. De virtuoos is uitgenodigd om zijn inzichten van 40 jaar Europees werken te tonen. Coenen neemt de bezoeker mee aan de hand van zijn praktijk in de wereld van de architectuur en legt een persoonlijk kijkglas op de praktijk van het ontwerpen, het ontwikkelen van visies voor steden en gebieden en het lesgeven aan nieuwe generaties. 
Deze expositie is uniek doordat het verhaal van een zeer rijk oeuvre zelf door de architect in een expositie wordt verteld. Daarbij toont het werk van Jo Coenen waarom architectuur de Moeder der Kunsten wordt genoemd. Meer dan slechts het bouwen, tonen we visies op de samenleving, kennis van het verleden en de toekomst en de liefde voor het vak die op nieuwe generaties wordt doorgegeven.