Sinds de oprichting op 4 april 1945 vergaderde de historische werkgroep tien keer per jaar op de tweede maandag van de maand van 17.30-19.30 u. in de studiezaal van Rijckheyt in Heerlen. Sinds Februari 2017 is de tijd van de bijeenkomst gewijzigd naar 19:30-21:30 u. en is de vergaderdag op een maandag of donderdag op afspraak (zie jaarprogramma).
De werkgroep is toegankelijk voor leden die actief betrokken zijn bij het publiceren over de geschiedenis van de afzonderlijke gemeenten van oostelijk Zuid-Limburg of de gehele regio. Bij de aanvulling van de werkgroep met nieuwe leden wordt steeds bekeken of alle gemeenten van Parkstad Limburg voldoende vertegenwoordigd zijn.
De leden houden afwisselend een voordracht/discussieronde over een in voorbereiding zijnde publicatie. Voordeel hiervan is dat er vaak aanvullende tips voor aanvullend bronnenmateriaal van de andere deelnemers komen. Soms wordt een gastspreker uitgenodigd.

De bijeenkomst van mei of juni is vanouds een excursie naar een historische of archeologische bestemming met deskundige historische toelichting door één van de leden of een historicus.

In onze jaarverslagen vindt u de besproken onderwerpen per jaar.

Wie er ooit lid waren, is terug te vinden in het artikel van Martin van de Wijst, De werkgroep ‘Het Land van Herle’ 1945-1995 in: LvH 45(1995) 143-144. Klik hier voor de pdf van dit artikel.

De werkgroep staat onder voorzitterschap van Will Terpstra, tel. 045-5670442, e-mail: voorzitter@landvanherle.nl

Bent u actief in de beoefening van de historie van oostelijk Zuid-Limburg en hebt u interesse de werkgroepvergaderingen bij te wonen? Neem dan contact op met de voorzitter.

In onze nieuwsbrieven vindt u een kort verslag van onze bijeenkomsten.

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook