N.B.: HKV = Heemkundevereniging

Regionaal
Stichting Historische Kring Het Land van Herle – www.landvanherle.nl
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), kring Parkstad – www.lgog.nl/kParkstad.htm
Veldeke, kring Heële – www.veldeke-heerlen.nl
Stichting Dialect- en Cultuuronderwijs Limburg – www.ichkalplat.nl
LGOG, sectie Genealogie – www.lgog.nl/genealogie.htm
Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zuid-Limburg – http://zuidlimburg.ngv.nl/
Stichting Duijkers te Heerlen – www.stichting-duijkers.nl
Historisch Goud, Heerlen – www.historischgoud.nl
Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis te Heerlen – www.rijckheyt.nl
Thermenmuseum – www.thermenmuseum.nl
Stichting DeMijnen.nl – www.demijnen.nl
Nederlands Mijnmuseum te Heerlen – www.nederlandsmijnmuseum.eu
Numismatische Kring Limburg – www.munt-penningkunde.nl/kring_Limburg.htm
Natuurhistorisch Genootschap in limburg, kring Heerlen – www.nhgl.nl onder kring Heerlen
Chronicatorium Ilex te Hoensbroek – www.heerlen-in-beeld.nl/Chronogram.htm
Cultuurscouts Parkstad Limburg – www.cultuurpark.eu
Continium Discovery Center Kerkrade – www.continium.nl
Bokkenrijdersgenootschap – www.bokkenrijders.com
Stichting Bokkenrijders: Mythe of Werkelijkheid www.bokkenrijdersonderzoek.eu

Brunssum
HKV Brunssum – www.heemkundebrunssum.nl
Stichting Historische kring Bron van Brunsham – www.heemkundebrunssum.nl

Heerlen
HKV Heerlen-Stad – http://heemkundeverenigingheerlenstad.nl
HKV Welten-Benzenrade
HKV Heerlerheide – www.heemkundevereniging-heerlerheide.nl
HKV Hoensbroek – www.heemkundehoensbroek.nl
Kasteel Hoensbroek – www.kasteelhoensbroek.nl
Savelbergklooster – www.savelbergklooster.nl
Heerlen Vertelt – www.heerlenvertelt.nl
Commissie Open Monumentendag Heerlen – www.openmonumentendagheerlen.nl
Tijdschrift ‘Hoensbroekse Historie’ – www.hoensbroeksehistorie.nl
Stichting Lodewijk Foijer – www.lodewijkfoijer.nl
Stichting Open Monumentendag Heerlen – www.openmonumentendagheerlen.nl

Kerkrade
Kerkrade Gisteren Vandaag – www.kgv.nl
Stichting Fontes Rodenses
Stichting Historische Kring Kerkrade
Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen –  www.stichting-eygelshovendoordeeeuwenheen.nl
HKV De Hopel – download Publicaties HKV De Hopel voor de info
Stichting Vrienden van Rolduc – www.rolduc.com
Stadsarchief Kerkrade – www.kerkrade.nl/de_stad_kerkrade/kerkrade_toen_en_nu/gemeentearchief
Archeologische Werkgroep Kerkrade
Dialekverein Kirchröadsjer Plat – www.dialekverainkirchroa.nl

Landgraaf
HKV Landgraaf (OCGL) – www.heemkundelandgraaf.nl
Stichting Leenderkapelletje – www.leenderkapel.nl

Nuth
Stichting Vrienden van Wijnandsrade – www.vriendenvanwijnandsrade.nl

Onderbanken
HKV De Veersjprunk – www.de4sjprunk.nl

Simpelveld
HKV ‘De Bongard’ – www.debongard.nl

Voerendaal
Heemkundevereniging Klimmen
Vereniging Heemkunde Voerendaal – www.heemkundevoerendaal.nl
Voerendaal Vertelt – www.voerendaalvertelt.nl

Partners in het grensgebied
Geschichtsverein Baesweiler – www.geschichtsverein-baesweiler.de