startafbeelding-Nieuwsbrief-Land-van-Herle-300x92

Augustus 2022 - nummer 82

waterval-promenade
De waterval op de Promenade die in 1975 werd opgeleverd
Er vinden gelukkig nog steeds allerlei activiteiten plaats en voor de rest van de zomer staan nog meer interessante evenementen op de agenda. Hopelijk kunnen we dit richting winter en de maanden daarna voortzetten. In deze Nieuwsbrief vindt u nieuws op historisch gebied en over allerlei interessante gebeurtenissen die de komende tijd gepland staan.
Heel veel leesplezier gewenst!

Hieronder vindt u een overzicht van het nieuws en de activiteiten en de evenementen op het gebied van historie en heemkunde in de acht gemeenten van Parkstad Limburg.

Nieuws en berichten

MijnStreek 2022-2 eind juni verschenen!

Vrijdag 24 juni is het tweede nummer van MijnStreek van dit jaar. verzonden naar onze abonnees. Het is weer een goed gevuld nummer geworden met 48 bladzijden, dit keer vol verhalen over vrouwen en mannen die voor de geschiedenis van Parkstad van betekenis waren. Nog geen abonnee? Vanaf twee tientjes per jaar krijgt u vier …

Meer lezen

Herle 'Des Heeren Vestigheyt ende Gevenckenisse' door Egidius Weerts

Op woensdag 20 juli is de verkoop gestart van de nieuwe reader over de middeleeuwse vesting Heerlen. Deze reader werd geschreven door oud hoofdonderwijzer Egidius Weerts. Ten opzichte van de voorlopige versie die aan de deelnemers van het symposium Middeleeuws Heerlen in oktober 2021 is uitgedeeld, is deze reader behoorlijk uitgebreid met toelichtende foto's. Het boekwerk telt …

Meer lezen
Herle 'Des Heeren Vestigheyt ende Gevenckenisse'  door Egidius Weerts

Christus Koningkerk opgeleverd

Op maandag 1 augustus heeft de aannemer de Christus Koningkerk (CKK) in Heerlen aan het HCL opgeleverd. In dit pand komt de nieuwe Heerlense archiefbewaarplaats.De rest van de week van 1 t/m 5 augustus hebben de mensen van het HCL gebruikt om allerlei kleine klusjes te klaren, want de week erna begon de verhuizing. Eén voor één wordt ieder archief …

Meer lezen

Sluiting studiezaal HCL Heerlen wegens verhuizing m.i.v. 1-8-'22

Zoals wellicht inmiddels bekend gaat het HCL-archief in Heerlen binnenkort verhuizen van het Thermenmuseum naar de Christus Koningkerk. De verhuizing van ettelijke kilometers archief is een omvangrijke en complexe organisatie. Het inpakken en deels herverpakken, inladen, vervoeren, uitladen, herplaatsen is een hele klus. En dat is alleen nog maar de fysieke logistiek. Alle archiefstukken krijgen ook een nieuwe plaatscode. In verband met …

Meer lezen

OIKOS-publieksprijs voor het Heerlens Thermenmuseum

Het Heerlens Thermenmuseum won dit jaar de OIKOS-publieksprijs. OIKOS is een Nederlands-Belgische Onderzoeksschool voor historici gespecialiseerd in de oudheid en classici. De prijs bestaat uit een geldbedrag plus wisselbeker. De prijs wordt jaarlijks feestelijk uitgereikt. De prijsuitreiking vond plaats op 10 juni jongstleden. Onder anderen dr. Karen Jeneson (conservator Thermenmuseum), Hans Thuis (directeur Historische Goud) en Jordy Clemens (wethouder van …

Meer lezen

Treurig nieuws uit Hoensbroek

Op 10 augustus 1913 legde kardinaal Van Rossum plechtig de eerste steen voor de woonwijk De Eerste Stap in Hoensbroek, het eerste bouwproject van de woningcorporatie Ons Limburg en de eerste Limburgse arbeiderswoningen van Jan Stuyt. Het ging om honderd huizen, bestemd voor mijnarbeiders. Achter de woningen lagen flinke tuinen. Enkele straten, een pleintje, waterpompen, twee bogen die de toegang tot de wijk accentueren. …

Meer lezen

De Van Rossems aangenaam verrast bij hun bezoek aan Heerlen

Informatie gezocht over de schola cantorum van Brunssum-Heerlen

Tussen 1947 en 1966 was in Brunssum en Heerlen de ‘schola cantorum’ actief. Dit was een tweejarige cursus die tot doel had jongens van 8-9 jaar elementair (kerkelijk) zangonderwijs te geven. De schola cantorum was een idee van de karmeliet Paulus Schmit. De cursus werd gegeven door onderwijzers van de lagere scholen die gelegen waren in de Brunssumse en Heerlense …

Meer lezen

Indices op 6 boeken die van belang zijn voor de regionale geschiedschrijving

Wim Nolten, voorzitter van Heemkundevereniging De Hopel, heeft recentelijk 4 Nederlandse en 2 Duitse werken onder handen genomen. Hij heeft deze namelijk voorzien van een degelijke index. Deze boeken zijn allemaal werken die van belang zijn voor de regionale geschiedschrijving. De geïndexeerde werken Als eerste zijn daar Eygelshoven 800 jaar uit 1931 en haar opvolgster Eygelshoven 850 jaar uit 1981. …

Meer lezen

Het LGOG is op zoek naar vrijwilligers

Het LGOG, het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, is op zoek naar vrijwilligers! Ben jij op zoek naar hoe je een actieve en zinvolle bijdrage kunt leveren aan het levend(ig) houden van de geschiedenis van Limburg? Beschik je over talenten die je wil inzetten voor Bureau LGOG? Zoek je naar een mooie aanvulling op je toch al mooie loopbaan? Kijk dan …

Meer lezen

Limburgse Iconografiecollectie van LGOG online

1.936 beelden telt de Limburgse Iconografiecollectie van het LGOG. Lang lagen die beelden verborgen op het Bureau. Dankzij een uitgebreid digitaliseringsproject zijn nu alle foto’s en informatie over bijna 5.000 historische figuren online te vinden. De Collectie Limburgse Iconografie betreft een grote collectie foto's en negatieven van portretten van personen. Deze worden bewaard worden in kastelen, landhuizen en musea in Nederlands en …

Meer lezen

Mogelijk al bewoning bij slot Schaesberg in 1200

Onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk al in 1200 sprake was van de de vroegste bewoning bij Slot Schaesberg. Een nieuw archeologisch rapport naar aanleiding van de opgraving van de poorttoren bij Slot Schaesberg in 2018 toont aan dat mogelijk al rond het jaar 1200 mensen hebben gewoond op deze plek. Tot nu toe werd uitgegaan van een bewoningsgeschiedenis die …

Meer lezen

Nieuwe ambachtelijke werkplaatsen bij Slot Schaesberg

Bij Slot Schaesberg in Landgraaf is geen sprake van een ‘bouwvakvakantie'. Momenteel wordt er druk gewerkt aan twee bijzondere werkplaatsen, die de toeristische attractiewaarde flink zullen verhogen. Allereerst is er nu een werkplaats voor natuursteenbewerking. Het frame voor deze werkplaats wordt momenteel ter plaatse op ambachtelijke wijze gebouwd van essen die op het terrein plaats moesten maken.In deze werkplaats kunnen bezoekers straks …

Meer lezen

Boek: The Dutch Resistance 1940-1945

Sinds april van dit jaaris het Engelstalige boek The Dutch Resistance 1940-45 van Klaas Castelein en Michel Wenting te koop.Dit boek beschrijft én verbeeldt alle Nederlandse verzetsgroepen evenals collaborerende anti-verzetsgroepen tijdens de bezetting in 1940-45. In het boek wordt ook ruimschoots aandacht besteedt aan hoe het gewapend verzet in Zuid-Limburg samenwerkte met de oprukkende Amerikanen. Verder toont het boek afbeeldingen …

Meer lezen

Nieuws van de stichting War Cemetary Brunssum

Boek Lest we Forget In september 2019 herdacht 75 jaar bevrijding. Tijdens de feestelijkheden werden alle 328 gevallen militairen die begraven liggen op de Brunssumse oorlogsbegraafplaats benoemd tot Ereburger van de gemeente Brunssum. In die periode ontstond de gedachte om een boek te maken over deze begraafplaats. De Stichting War Cemetary uit Brunssum, opgericht in 2010, heeft zich ingezet voor …

Meer lezen

Duurzaam bouwen sinds mensenheugenis

Sinds mensenheugenis bouwen mensen huizen. Tegenwoordig is het modern om dat op een zo ecologisch en duurzaam mogelijke wijze te doen. Maar hoe was dat in vroeger jaren? Vanaf het begin van de 20ste eeuw zijn in verband met de explosieve bevolkingsgroei duizenden huizen gebouwd, die het predicaat duurzaamheid beslist niet droegen. Hele woonbuurten zijn inmiddels alweer gesloopt. Toch zien …

Meer lezen

Nieuws over de Vrienden van Schunck

De vereniging Vrienden van Schunck heeft tijdens een Algemene Leden Vergadering op 12 juli 2022, Gerard Extra gekozen tot voorzitter. Verder zijn Jelle Aarnoudse (secretaris-penningmeester) Roos Hulscher (beeldende kunst) en Ton van Mastrigt (architectuur) gekozen tot bestuursleden. De leden hebben in overleg met SCHUNCK besloten de structuur van de vereniging te vereenvoudigen en zich vooral te concentreren op Architectuur en …

Meer lezen

'De Heks van Limbricht'

Op dit moment legt Wim Donners de laatste hand aan een boek over het proces tegen Entgen Luijten. Entgen Luijten staat ook wel bekend als 'de heks van Limbricht'. Zij was de laatste vrouw die op het huidige Nederlandse grondgebied als heks is vervolgd en gedood. In boek analyseert Donners het dossier van Entgen Luijten. Aan de hand van zijn …

Meer lezen

Voor uw agenda

Slot Schaesberg aanwezig bij Dag van de impuls van IBA op 30 augustus

Slot Schaesberg aanwezig bij Dag van de impuls van IBA op 30 augustus

Meer lezen

Ben jij de mooiste kasteelvrouwe of de mooiste ridder? Verover jij deze zomer Slot Schaesberg?

Trek je mooiste kasteelvrouwenjurk of ridderpak aan en kom naar Landgraaf! Maak ergens op het terrein een originele foto en deel deze op Facebook of Instagram. Vergeet niet om Slot Schaesberg te taggen of mail je foto naar info@slotschaesberg.nl. Uit alle foto's kiezen de mensen van Slot Schaesberg begin september 2022 de mooiste ridder of kasteelvrouwe. Als jij dat bent …

Meer lezen

Excursie naar Eyewitness en het Elsmuseum in Beek op 16 september 2022

Excursie naar Eyewitness en het Elsmuseum in Beek op 16 september 2022

Meer lezen

LGOG-excursie naar Bergen op Zoom op zaterdag 17 september

LGOG-excursie naar Bergen op Zoom op zaterdag 17 september

Meer lezen

Paleografiewedstrijd 'Wat staat daer?' Finale op 1 oktober in Utrecht

Paleografiewedstrijd, voorronde van 16 mei tot 16 juni online, finale op 1 oktober in Utrecht

Meer lezen

Romeins Parkstad: Toen Heerlen nog Coriovallum heette...

De tentoonstelling Romeins Parkstad in het Thermenmuseum, te bezoeken van 3 oktober tot aan de start van de nieuwbouw in de tweede helft van 2023,  toont hoe het leven er zo'n 2000 jaar geleden uitzag in Heerlen en omgeving. Soldaten rustten lekker uit in het lokale badhuis, de pottenbakker runde zijn bedrijfje en de boeren bewerkten het land. In Voerendaal …

Meer lezen

Wat geef je iemand die alles al heeft? Doe een abonnement op MijnStreek cadeau!

Het zal veel mensen bekend voorkomen. De verjaardag van een dierbare nadert of de feestdagen staan voor de deur en je wil graag met een geslaagd cadeau voor de dag komen. Dat is niet altijd gemakkelijk, want wat geef je iemand die alles al heeft? Vanaf dit jaar is het mogelijk om de jarige jet/job te verrassen met een abonnement op …

Meer lezen

Help mee nieuwe abonnees te vinden voor MijnStreek!

We beleven inmiddels de zevende jaargang van MijnStreek. Ook dit jaar werd het abonnementsgeld niet verhoogd. En het zou fijn zijn als we dat ook volgend jaar niet hoeven te doen (de BTW ging omhoog per 1-1-2019 van 6 naar 9%, dat wil zeggen: ca € 0,55 per abonnement). Als we het abonnementsgeld niet willen verhogen hebben we komend jaar ca 15 nieuwe abonnees nodig. Helpt u mee ze te vinden? Voor elke nieuwe abonnee geven we een boek weg (60 jaar vorsen in de geschiedenis van Parkstad of Het voortgezet onderwijs in de 20ste eeuw in Heerlen e.o.). Ook de nieuwe abonnee kan een van deze boeken ontvangen.

Facebook Land van Herle

Actueel agendanieuws vind u ook op onze facebookpagina. daar zitten vaak interessante pareltjes met nieuws en over activiteiten tussen die niet altijd ook op onze website in de heemkunde-agenda verschijnen. Wilt u ze volgen? Like dan onze pagina. Van de eerdere twee pagina's hebben we inmiddels één pagina gemaakt, nu met onze officiële naam: Historische Kring 'Het Land van Herle'. U vindt de pagina op https://www.facebook.com/land.vanherle/
facebook 
Via onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het nieuws en interessante evenementen op historisch gebied in Heerlen en omstreken.

Neem ook eens een kijkje op onze website www.landvanherle.nl. U kunt er vrij zoeken door de jaargangen 1950-2016 en in de bestelmodule onze boeken bekijken en bestellen. Activiteiten en nieuws kunt u ook rechtstreeks vinden via www.heemkunde.eu. Mist u nieuws of activiteiten? Vul deze dan in op www.heemkunde.eu of stuur een mail met de informatie naar: nieuwsbrief@landvanherle.nl.

NB: Help ons het verzenden gemakkelijker te maken door nieuwsbrief@landvanherle.nl toe te voegen aan 'veilige afzenders'.
Logo Land van Herle met motto
Email Marketing Powered by MailPoet