Algemene ledenvergadering Bokkenrijdersgenootschap verplaatst naar later dit jaar

Picture of Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.

Het zijn onwerkelijke tijden. Social distance en de anderhalve meter obsessie bepalen ons dagelijks leven en dat pas sinds enkele weken.

Dat is voor echte bokkenrijders ronduit een kwelling en dit leidt zelfs voor hen tot gewetensvragen als: “kunnen we er dan niet meer op uit trekken” of “zullen we er niet gewoon – net als vroeger – er op uittrekken tijdens nachtelijke uren” of “lukt het ons allemaal om vliegend op onze eigen bok met een afstand van anderhalve meter een nachtelijke overval te plegen” of “zou het bokkenrijdersgenootschap gerekend worden tot de “critical industry”?

Waarom deze overpeinzing en vragen? Gewoonweg omdat het genootschap nog volop actief is en omdat ze tijdens hun laatste bijeenkomst in 2019 al aangaven dat ze de bokkenrijdersdag al gepland hadden en bezig waren met de voorbereiding.

bokkenrijdersgenootschap

Net als voor de algemene ledenvergadering geldt echter dat het bestuur – gelet op de huidige Covid-maatregelen in onze Euregio – heeft besloten de bokkenrijders-dag 2020 (gepland voor begin juni) te verplaatsen naar (hopelijk) later dit jaar.

Wat ze niet zullen verplaatsen is de toezending van “het bokske”. Dat kunnen de abonnees wederom verwachten deze zomer. De voorbereiding hiervoor zijn al gestart. Mocht u nog een interessante bijdrage willen leveren. Neem dan contact op met de secretaris a.i. Hans Ackermans via e-mail: acker311@planet.nl

Voorts nog een mededeling betreffende de jaarlijkse contributie. Deze mededeling geldt uiteraard alleen voor de leden die de contributie over 2020 nog niet hebben betaald! Aan hen een vriendelijk verzoek de contributie van 15 euro over te maken op ons rekeningnummer BE45 9790 7880 1589 (Bic: ARSPBE22) ten name van het Bokkenrijdersgenootschap met vermelding: “Contributie 2020 en uw naam”

Tenslotte namens het bestuur van het Bokkenrijdersgenootschap de wens: blijf vooral gezond!

 

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud