Historisch Tijdschrift "MijnStreek"

Een magazine met geschiedenis

Sinds 1950 geeft de historische kring een tijdschrift uit met een gevarieerd aanbod aan artikelen over aspecten van de geschiedenis van de regio oostelijk Zuid-Limburg, nu Parkstad Limburg. In de periode 1950-2015 verschenen 65 jaargangen van het tijdschrift ‘Het Land van Herle’. Vanaf 2016 is de opmaak gewijzigd naar full-colour en het formaat gewijzigd in A4 en is de naam gewijzigd in

MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg

De artikelen worden in rubrieken geplaatst, zoals Historisch actueelIngezoomd en Merkwaardig verhaal(d). En uiteraard zijn er thema-artikelen. In Uitgelicht verschijnt meestal een uitgebreide recensie van een recente publicatie over de geschiedenis van de regio en in Aangestipt presenteert de redactie boeken die het lezen waard zijn voor verdieping in onze regionale geschiedenis.

Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar, gemiddeld met 36 pagina’s inhoud. U kunt een abonnement nemen via de button onder aan deze pagina, of ook eens een los nummer bestellen om het uit te proberen (die zijn ook te koop bij enkele boekhandels in de regio of bij het Thermenmuseum in Heerlen). Neemt u een abonnement voor minimaal drie jaar dan krijgt u als nieuwe abonnee een van onze eerder gepubliceerde boeken in de historische reeks cadeau. Deze informatie vindt u ook in onze folder.

Redactie

In de redactie hebben momenteel zitting: Roelof Braad, hoofdredacteur; drs. Koos Linders, redactiesecretaris; drs. Anita Quaedackers, eindredacteur; dr. Frans Gerards; drs. John Dohmen; Funs Patelski en drs. Diane Smeets-Habets.

Oude edities raadplegen

De inhoudsopgaven van de 65 jaargangen van ‘Het Land van Herle’ en van de jaargangen van ‘MijnStreek’ zijn online te raadplegen of te downloaden. Dat geldt ook voor alle afleveringen van de jaargangen ouder dan twee jaar. Via een google-tool zijn deze ook te doorzoeken op willekeurige trefwoorden.  U vindt deze op de pagina: historisch tijdschrift doorzoeken.

In beperkte mate zijn nog losse nummers na te bestellen. Van de overige nummers zijn voor eigen gebruik bij Rijckheyt fotokopieën te bestellen. U kunt ze uiteraard ook zelf vanuit de downloadbare pdf’s afdrukken op de overzichtspagina van alle beschikbare nummers.

Voor opname van (volledige) artikelen in nieuwe publicaties is altijd toestemming nodig van het bestuur van de Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’.

Ook bijdragen?

Bijdragen over aspecten van de geschiedenis van de regio zijn welkom. Deze kunnen worden ingediend bij de redactie. Bekijk voor de opmaak van de tekst en het aanleveren van illustraties de leidraad voor auteurs.

"MijnStreek"

Historisch magazine voor Parkstad Limburg

Abonnee worden

Ontvang de nieuwste "MijnStreek" ieder kwartaal bij u thuis!

Leidraad voor auteurs

Ook iets schrijven over de geschiedenis van Parkstad Limburg? Kijk hier hoe dat kan.

Losse nummers MijnStreek

Recente edities van "MijnStreek" nabestellen, of fotokopieën van losse artikelen.

Tijdschrift-archief

Doorzoek ons archief,
van 1950 tot nu.

Leidraad voor auteurs

Elke bijdrage over de geschiedenis van de regio of een van de gemeenten of buurten van Parkstad Limburg, oostelijk Zuid-Limburg, en/of zijn bewoners is welkom. De redactie stelt het op prijs ingelicht te worden over het voornemen van de levering van een artikel. Mail of bel hiervoor met de redactie [zie onder].

Website

Alle gepubliceerde artikelen zullen in de regel na afloop van een publicatiejaar in pdf-formaat besloten voor abonnees op deze website worden gezet. Uw artikel komt mogelijk ook in aanmerking voor deze on-line publicatie.

Werkwijze

De redactiesecretaris coördineert de werkzaamheden voor MijnStreek. Een van de redacteuren neemt contact op met de auteur maakt zonodig afspraken over inhoud en lengte en redactie van het artikel. De versie die de redacteur naar de redactiesecretaris doorstuurt, is de tekst die gepubliceerd wordt. In de eindredactiefase blijft het recht om wijzigingen in taalkundige zin en toevoegingen in de tekst aan te brengen en zo nodig de tekst in te korten (in overleg met redacteur en zonodig de auteur).

De kopij wordt digitaal verzonden naar de begeleidend redacteur of de redactiesecretaris in een gangbaar tekstverwerkingspakket (bij voorkeur MS Word). De redacteur, de redactiesecretaris en de hoofdredacteur hebben de mogelijkheid een artikel toch niet te plaatsen. De auteur wordt geïnformeerd over de redenen voor dat besluit.

Deadlines

De deadlines voor de vier nummers van MijnStreek zijn steeds de eerste kalenderdag van een kwartaal. Soms kan hier in overleg met de hoofdredacteur van worden afgeweken. Geef dit dan in verband met de planning ruim voor de deadline aan.

Artikelen

De redactie ontvangt het liefts korte artikelen met een omvang tot ca. 2000 woorden met minimaal drie goede en rechtenvrije illustraties. -Eén pagina gedrukte tekst is tussen de 450 en ca. 600 woorden met een gemiddeld aantal illustraties van twee per pagina. Een artikel beslaat één tot vier pagina’s. Slechts in een enkel geval vijf pagina’s. Bekijk hier de uitgebreide leidraad voor het schrijven en aanleveren van artikelen.

Inzenden artikelen

Artikelen kunt u liefst als tekst in MS Word zonder afbeeldingen (maar wel met afbeeldingssuggesties) zenden naar: redactie@landvanherle.nl. U krijgt van de redactie een bericht van ontvangst. Het artikel wordt daarna naar de redacteuren gezonden om commentaar, waarna de hoofd- of eindredacteur contact opneemt en informeert over de mogelijke plaatsing en/of het tijdstip daarvan.

MijnStreek is een uitgave van de Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud