Privacybeleid

Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door abonnees van MijnStreek, nieuwsbriefontvangers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie;
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan, uw bestelling op en gebruik van onze website(s) www.landvanherle.nl, www.heemkunde.net, www.heemkunde.eu of www.mijnstreek-parkstad.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ houdt een administratie bij van abonnee’s en ontvangers van onze nieuwsbrief, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd die iets bestellen of één van onze activiteiten bijwonen.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en bankgegevens om uitvoering te geven aan uw abonnement of bestelling. Daarnaast om u gericht te kunnen informeren over ons werk of het nieuws over historie en erfgoed in de regio Parkstad Limburg. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of op een aanmeldingsformulier wanneer u zich aanmeldt voor een activiteit. Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ maakt zeer beperkt gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch (tel. 06-104-16501) of per e-mail (privacy@landvanherle.nl) doorgeven aan onze administratie. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ (Opbraakstraat 62, 6432 BP Hoensbroek).

E-mail

Wanneer u zich heeft geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van ons werk. Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ maakt bij het verzenden van emailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden.

Wilt u geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ of via de link onderaan elke digitale nieuwsbrief.

Cookies

Veel sites maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine, unieke tekstbestandjes die door een webserver op de harde schijf van de websitebezoeker worden geplaatst. Hierdoor is het
mogelijk om ingevoerde gegevens vast te houden, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Daardoor hoeft u als bezoeker deze gegevens niet opnieuw in te voeren wanneer u op een later moment de website bezoekt en een vraag wil stellen of reageren. Dankzij de cookies wordt u als terugkerende bezoeker herkend. Bij Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ maken we terughoudend gebruik van cookies. Daar waar dit wel het geval is, worden cookies gebruikt om het websitebezoek te vergemakkelijken. U kunt via browser voorkomen dat er cookies worden aangemaakt. Als u cookiefunctionaliteit uitschakelt, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken.

Voor meer gedetaileerde informatie, zie ons Cookiebeleid.

Beveiliging

Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ neemt technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid kunt u contact opnemen via privacy@landvanherle.nl.

 

Heerlen, juni 2020

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud