Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel

Algemene voorwaarden MijnStreek abonnement

Algemene voorwaarden - Webwinkel

Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ verzorgt de uitgave van het eens per kwartaal verschijnende tijdschrift “MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg” en boeken over aspecten van de geschiedenis van regio Parkstad Limburg. Dat doen we zonder winstoogmerk, vooral ook omdat we als stichting actief met de geschiedbeoefening bezig zijn en een platform bieden om die geschiedenis uit te dragen. Graag leggen wij u op deze pagina uit onder welke condities wij werken, en hoe wij omgaan met uw privacy.

Bestellen/kopen

De prijzen in onze webshop zijn in euro’s en inclusief 9 % BTW. Bij elk product ziet u de knop ‘winkelwagen’. Gaat u naar uw ‘winkelwagen’ dan ziet u welke bestelling daarin klaarstaat. U ziet de gegevens van het product dat u wilt bestellen en of het nog in voorraad is. Is een product uitverkocht dan kunt u een mail sturen naar bestellen@landvanherle.nl. We melden dan wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is.

Wilt u de bestelling plaatsen dan doorloopt u vervolgens de bestelprocedure, waarbij u het verzendadres en uw e-mailadres invult. Voor elke bestelling rekenen wij standaard verzend- en verpakkings-/verwerkingskosten. Land van Herle werkt tegen zo laag mogelijke kosten vandaar dat we u in de webwinkel meteen het totaal van deze kosten laten zien. Deze zijn afhankelijk van het totaal gewicht en het land van bestemming.

Betalen

Wij gebruiken voor de betaling de services van het intermediair Mollie. U maakt een keuze uit de verschillende betaalmogelijkheden.

Uw bestelling gaat na betaling direct door naar een van onze vrijwilligers die de bestelling gaat afhandelen. Bij de afronding van uw bestelling ontvangt u een e-mail met alle gegevens, en enkele dagen later ligt het boek/product bij u thuis. Gelijk met de bestelling ontvangt  u per mail ook de factuur. De voortgang van uw bestelling (maar ook een overzicht van wat u eerder kocht) kunt u op de website volgen bij de bestelgeschiedenis.

Reclames en retouren

Het verzenden van boeken geschiedt voor risico van de verkoper. Indien u opmerkingen heeft over de ontvangen boeken/producten dan verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met onze besteladministratie. Het e-mailadres en telefoonnummer staat onder op de bestelbevestiging en de factuur. Elke aankoop kan binnen drie weken na ontvangst zonder opgaaf van reden aan de verkoper worden geretourneerd (liefst na voorafgaande kennisgeving), waarna het aankoopbedrag zonder de verzendkosten wordt gerestitueerd. We vragen u wel om dit eerst te melden bij onze besteladministratie. De retourzending kan na afspraak gezonden worden aan: 
Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’
p.a. Historisch Goud
Antwoordnummer 80
6400 VC Heerlen.

Rol

Het Land van Herle heeft geen fysieke winkel. Vrijwel alle producten zijn te ook te koop bij het Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen en bij enkele boekhandels in de regio. Kijk op de website aan welke winkels wij rechtstreeks leveren.

Privacy

Uw persoonlijke gegevens (naam, adresgegevens, e-mail adres) gebruiken wij uitsluitend voor de communicatie rondom de bestelling en levering van boeken. Wij verkopen uw adresgegevens dus niet, en geven die niet aan derden. Indien u zich aanmeldde voor de nieuwsbrief, ontvangt u deze doorgaans eens per maand. Hierin worden activiteiten op het gebied van geschiedenis en heemkunde in de regio Parkstad gemeld en ook onze nieuwe uitgaven of herdrukken die we uitgeven. Ook uitgaven van andere uitgevers of particulieren over de geschiedenis van de regio brengen we daarin onder de aandacht.

Algemene voorwaarden - MijnStreek Abonnement

Historisch magazine voor Parkstad Limburg

Deze abonnementsvoorwaarden zijn opgesteld door Stichting Historische Kring ´Het Land van Herle (Land van Herle), statutair gevestigd te Heerlen met postadres p.a. Historisch Goud, Coriovallumstraat 9, 6411 CA te Heerlen. De stichting werkt niet met betaalde krachten. Bestuurders, redactieleden en de abonnementen­administratie zijn bereikbaar via de op de website www.landvanherle.nl aangegeven mailadressen en telefoonnummers. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 41070684 – BTW-nummer NL816682549B01.

Door het afsluiten van een abonnement gaat een abonnee akkoord met deze voorwaarden. Het Land van Herle heeft het recht om deze voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie / indexatie. De wijzigingen hierop worden gepubliceerd in of per brief bij het tijdschrift en gaan telkens in per nieuw kalenderjaar. De actuele volledige voorwaarden worden opgenomen in de website van het Land van Herle.

Een abonnement kan worden afgesloten via het daartoe bestemde formulier op de website of schriftelijk via de antwoordkaart in de folder van MijnStreek. Sluit u een abonnement af in de loop van het kalenderjaar dan worden de al verschenen nummers van dat jaar nagezonden. U kunt bij het afsluiten van een abonnement kiezen voor een welkomstgeschenk, mits u drie jaar abonnee blijft.

Abonnementen lopen per kalenderjaar en worden zonder wederopzegging telkens voor een jaar verlengd. Opzeggen kan op elk moment. Opzeggen van een abonnement kan schriftelijk, telefonisch of via e-mail bij de penningmeester van het Land van Herle, Harrie Otten, 045-5710231, penningmeester@mijnstreek-parkstad.nl. Bij opzeggen in de loop van een kalenderjaar kunnen we geen restitutie geven van inmiddels voor het lopende kalenderjaar betaald abonnementsgeld. Nog te verschijnen nummers zullen worden nagezonden, eventueel naar een ander adres, tenzij door u wordt aangegeven daar verder geen prijs op te stellen. Bij de penningmeester kunt u ook uw adreswijziging doorgeven.

Het tarief voor een abonnement is m.i.v. 01-01-2023 € 23,00 per jaar bij automatische incasso of € 22,00 op rekening (incl. BTW). Hiervoor krijgt u vier nummers met gemiddeld op ongeveer 36 pagina’s diverse historische bijdragen over aspecten van de geschiedenis van de plaatsen in en over personen uit de regio Parkstad Limburg (oostelijk Zuid-Limburg). De incasso van het abonnementsgeld vind doorgaans plaats in het eerste kwartaal van een kalenderjaar. Indien er geen machtiging tot incasso voorligt ontvangt u de rekening voor het abonnementsgeld afzonderlijk of bij het eerste nummer van het lopende jaar.

De afleveringen van het tijdschrift verschijnen rond het einde van elk kwartaal en worden per post aan u toegezonden. De redactie houdt zich voorbehouden incidenteel een dubbelnummer uit te geven. Bij het verschijnen van een nummer wordt hierover een bericht op onze website geplaatst en ook alle digitale nieuwsbriefontvangers krijgen hierover bericht. De nieuwsbrief verschijnt in een frequentie van eens per maand.

De auteurs van de artikelen zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Land van Herle is de drager van het copyright van het tijdschrift. Artikelen mogen alleen worden overgenomen met toestemming van de redactie (redactie@mijnstreek-parkstad.nl), tel. hoofdredacteur Roelof Braad: 06-10416501.

Adresgegevens van onze abonnees worden niet ter beschikking gesteld of doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor toezending van het tijdschrift of mailings hierover. Het bestuur houdt wel het recht voorbehouden u incidenteel over eigen activiteiten van de Historische Kring ‘Het Land van Herle’ aparte geadresseerde mailings toe te zenden.

Veelgestelde vragen - MijnStreek Abonnement

Heeft u vragen over uw abonnement? Kijk hieronder voor de meest gestelde vragen.

Ja. U kunt altijd een postbus- of napo adres gebruiken.

U vindt uw abonnementsnummer op de jaarlijkse (pro-forma) rekening of op het adresetiket van uw magazine.

De rekening of  het betalingsformulier wordt afzonderlijk of als adresdrager bij het eerste nummer van het lopende kalenderjaar meegestuurd. Wordt u in de loop van het kalenderjaar abonnee, dan stuurt de penningmeester u daarvoor apart een rekening.

Uw nieuwe adres geeft u minimaal 3 weken van tevoren door via het daartoe bestemde formulier op de website (link), per post of e-mail aan onze penningmeester.

Nee, tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle abonnementen die u afsluit tot wederop­zegging en worden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.  Alleen bij herhaald verzuim tot betaling van het abonnementsgeld beëindigen we het abonnement. U krijgt hiervan dan een schriftelijke mededeling.

Nee hoor, opzeggen is niet nodig. Cadeauabonnementen die u aan iemand anders geeft of heeft ontvangen van iemand anders, stoppen wel automatisch, na beëindiging van het lopende kalenderjaar. We vragen wel of degene die dit abonnement cadeau doet dit voor u wil verlengen. En uiteraard is het ook voor u mogelijk het abonnement voort te zetten tegen het geldende abonnementstarief.

Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij onze penningmeester, liefst voor het einde van een kalenderjaar. (link)

Het welkomstgeschenk wordt gelijk met de bevestiging van uw abonnement verzonden, evenals de reeds verschenen nummers van het lopende kalenderjaar. Een welkomstgeschenk is leverbaar zolang de voorraad strekt. Mocht het zo zijn dat het welkomstgeschenk van uw keuze niet meer leverbaar is wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. U kunt dan een ander welkomstgeschenk uitkiezen. Welkomstgeschenken en kortingen worden eenmalig bij het afsluiten van een abonnement gegeven.

U kunt uw klacht doorgeven aan onze penningmeester. We zenden de betreffende aflevering dan binnen 10 werkdagen gratis na.

Ja, dat kan geheel kosteloos. Stel uw vraag hierover aan onze penningmeester.

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u gewoon een abonnement nemen op het magazine.

Als u vragen of wijzigingen hebt met betrekking tot het abonnement op het tijdschrift MijnStreek kunt u contact opnemen met de penningmeester. Nabestellen van beschikbare oude nummers kan in onze webshop op www.landvanherle.nl.

U kunt uw abonnement altijd tussentijds opzeggen. Bij opzeggen in de loop van een kalenderjaar kunnen we geen restitutie geven van inmiddels voor het lopende kalenderjaar betaald abonnementsgeld. Nog te verschijnen nummers zullen worden nagezonden, eventueel naar een ander adres, tenzij door u wordt aangegeven daar verder geen prijs op te stellen.

Zit het antwoord op uw vraag er niet tussen, dan kunt altijd contact opnemen met onze penningmeester Harrie Otten, 045-5710231, penningmeester@mijnstreek-parkstad.nl of onze hoofdredacteur Roelof Braad, 06-10416501, hoofdredacteur@mijnstreek-parkstad.nl

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud