Jubileumsymposium 75 jaar Land van Herle

Picture of Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.

In 2020 was het ons niet gegund de voor ons belangrijke jubileumviering rond het 75-jarig bestaan van de Historische Kring Het Land van Herle met een symposium te laten doorgaan. De COVID-maatregelen staan toe deze viering te laten doorgaan met coronapas op papier of QR in de app (bewijs van vaccinactie of herstel van corona c.q. recente negatieve test). Vanzelfsprekend nemen we verder alle noodzakelijke maatregelen in acht. Het is daarom vanwege het maximum aan deelnemers belangrijk om u snel aan te melden, want vol is vol!

Het symposium wordt zoals al eerder aangekondigd gehouden op
zaterdag 25 september a.s. in Auberge De Rousch aan de Kloosterkensweg 17 in Heerlen.
Voor deze feestelijke bijeenkomst willen we u en uw partner graag uitnodigen.

Programma  

13:00 u.   Ontvangst met koffie en thee
13:25 u.   Muzikale bijdrage door Ivo Rosbeek  
13:35 u.   Presentatie 75 jaar Land van Herle
13:40 u.   Begroeting door voorzitter Will Terpstra
13:50 u.   Opening van het symposium door een vertegenwoordiger van het Heerlense gemeentebestuur
14:10 u.   Lezing door prof. dr. Ernst Homburg:
De Oostelijke en Westelijke Mijnstreek: geschiedenis en erfgoed
Studies over de geschiedenis van vele aspecten van de Nederlandse steenkoolmijnbouw zijn er in overvloed. Veel daarvan is samengevat in Ad Knotter (red.), Mijnwerkers in Limburg: een sociale geschiedenis. Wanneer we echter naar het mijnbouw-erfgoed kijken is de situatie minder florissant. Onvoorstelbaar veel is er in de jaren zeventig en tachtig gesloopt. Zelfs recentelijk zijn op het DSM/ Chemelot terrein nog delen van het Mauritscomplex gesloopt. Iconische herdenkingsplekken zoals C-Mine in Genk en Zollverein bij Essen ontbreken in Nederland. Een overzicht van het weinige dat er nog wel is, ontbreekt eveneens. In de lezing zullen de plannen en keuzes van de Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) bediscussieerd worden om een dergelijk overzicht te samen te stellen en te publiceren.
14:45 u.   Lezing door dr. Loek Kreukels:
Poels: “Geen boom in de tuinen van het Vaticaan  hoog genoeg om mij aan op te knopen”.
Wie Mgr. dr. Henri Poels uit de hagiografische literatuur kent als een loyale en gehoorzame dienaar van de katholieke kerk, valt van zijn stoel bij het lezen van de brieven die Poels  aan zijn (beste) vriend, de Jezuïet Friedrich Muckermann schreef. In die tijdens de oorlog in Zwitserse ballingschap vrijwel dagelijks geschreven brieven neemt Poels geen blad voor de mond. Fel ageert hij tegen het ultra-conservatisme binnen de kerkelijke hiërarchie en vooral tegen vrijwel alles wat vanuit ‘Rome’ werd gedicteerd. Als kritische bijbelwetenschapper neemt hij afstand van vormen van bijgeloof binnen het katholicisme, het geloof in Mariaverschijningen en gefantaseerde heiligenlevens. Om het bestaande beeld van een loyale Poels niet aan te tasten hielden zijn conservatieve adepten de correspondentie lange tijd geheim. De spreker licht in zijn voordracht een eerste tipje op van de sluier die zo lang om Poels heeft gehangen.

15:20 u.   Pauze – koffie/thee en vlaai
15:40 u.   Muzikale bijdrage door Ivo Rosbeek
15:50 u.   Lezing door Michel Lemaire MA:
The Post-Industrials: Is er nog erfgoed na de mijnsluitingen?
Toen de mijnen sloten vervaagde en verdween uiteindelijk een groot deel typisch Limburgs erfgoed uit de Parkstad regio’s: fanfares, zangkoren, schutterijen – hun uniformen en hun liedjes, kerkgemeenschappen en hun rituelen, feesten en processies, sportclubs en nog veel meer. Maar tegelijkertijd kwamen er ook nieuwe subculturen opzetten in deze leemte, subculturen die voor de buitenstaander misschien weinig goeds voor de toekomst leken te voorspellen, met hun vreemde haardrachten, opzettelijke bekladde en gerafelde kleding. En dan die chaotische muziek? 
16:25 u.   Lezing door drs. Roland Bisscheroux:
Oude mijnschachten rond Kerkrade
Door het stijgend mijnwater vormen oude, pre-industriële mijnschachten een risico. Kunnen we de mogelijke locaties van oude schachten rond Kerkrade terugvinden in documenten en op kaarten uit die tijd? Onderliggende vragen zijn: waar speelde zich de mijnbouw in die tijd af en hoe zag die er uit? Deze vragen komen aan bod tijdens de presentatie.

17:00 u.   Discussie met en vragen aan de sprekers
17:15 u.   Boeken in beeld. Presentatie van een nieuwe uitgave en eerdere uit 2020/2021.
* ‘Poolse wortels in Limburgse grond – negen Pools Limburgse familieverhalen’ samengesteld door Frans Wojciechowski
En verder wat eerder verscheen:
* ‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode II’, door Lei Heijenrath
* ‘Het Wel en Wee van L(aura) & V(ereeniging)’, samengesteld door Wim Nolten  
* ‘Bokkenrijders in Zuid-Limburg deel III’, door Rein van Lieshout  
* de Historische Cahiers ‘De lotgevallen van Josephine van Berghe’ en ‘Spionage in Heerlen tijdens het interbellum’.
17:40 u.   Muzikale bijdrage door Ivo Rosbeek en afsluitende toast

 

Aan de deelname aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Wel ontvangen wij graag 
vóór 19 september uw aanmelding. De volgorde van aanmelding geldt. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging. Aanmelden kan per e-mail bij de secretaris van Het Land van Herle: secretaris@landvanherle.nl of tel. 06-29518257. Geef hierbij aan: of u met of zonder partner komt.

Wij stellen uw aanwezigheid bij deze feestelijke gelegenheid bijzonder op prijs!

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud