Belegerde Herinnering door Lou Heynens

Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds bijna tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Het thema van dit boek van Lou Heynens zijn de bewoners van vier Zuid-Limburgse kastelen in een periode die valt tussen 1720 en 1920. In vier kasteelcasussen belicht de auteur –  met uiteenlopende aspecten en onthullende details – de levens van nagenoeg zestien tamelijk onbekende ‘Limburgers’. Zo bestaat het huidige kasteel Amstenrade – inclusief het karakteristiek interieur – vrijwel door en omwille van de niet-adellijke Luikenaar Nicolas Willems.

Belegerde herinneringen door Lou Heynens

Verder staan, naast ‘eer en presentatie omwille van de adellijke habitus’, ook die tegenstrijdigheden centraal die huizen in het inmiddels leeggemolken noblesse oblige. Met kwartierstaten en met wapenschilden zijn de verwantschappen en hun status in de Euregio treffend in beeld gebracht. Het boek verschijnt medio november. Prijs: € 24,5

Deel dit artikel:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Scroll naar top
Skip to content