Indices op diverse historische publicaties gemaakt door Wim Nolten

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Onlangs stelde Wim Nolten, oprichter van HKV De Hopel, een index op personen samen op de publicatie ‘Übach-Palenberg in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ein Heimatbuch’. De auteur van dit werk is door Ludwig Kahlen (1967).

Dit boek op A5-formaat heeft een hardcover stoffen omslag en bevat maar liefst 791 pagina’s tekst. Hieronder een plattegrond van Übach uit 1900 en enkele toponiemen. Dit boek is voor onze regio ook van belang. Dit is met name het geval voor de toenmalige zelfstandige gemeente Ubach over Worms. Hiervan behoorde een klein gedeelte voor de Franse tijd, bij Übach – lees Thorn –. Daarom is in dit werk ook een lijst van abdissen opgenomen (135-136). Verder komen in dit werk enkele personen (Schobben, Goossens, Habets) uit onze regio voor. Dit werk is min of meer te beschouwen als een voorloper van het werk van Hein Goossens uit 1982. Tevens zijn opgenomen: lijsten van burgemeesters (373-376), ambtenaren (380-383), slachtoffers van beide wereldoorlogen (461-474) en van het MKB (710-716).

Übach-Palenberg in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Begin gemaakt aan indicering Jaarboeken Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Ook maakte Wim Nolten een begin met de indicering van de Jaarboeken van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg inzake de Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg. In zijn indices afgekort tot: JSHCL. De titel geeft al aan dat het hierbij gaat om gedegen studies over heel diverse thema’s die, naar mening van auteur, te weinig geraadpleegd worden. Ten onrechte. Ook enige historische onderwerpen komen voorbij.
Onlangs migreerden de artikelen gemigreerd naar een platform, te vergelijken met dat van het Land van Herle, maar dan zonder personenindex. Een begin (uit de jaren 1956-1973) is inmiddels ingevoerd in de pc, de rest,  artikelen uit de periode tot 2021, is nog in bewerking. Wellicht dat dit initiatief door collegae wordt overgenomen zodat er tot één publicatie gekomen kan komen.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud