Lokaal bestuur in Limburgse dorpen; Sjra Frencken burgemeester in Wessem en Voerendaal 1949-1969 door Huub Frencken

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Hoe zag in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw het lokaal bestuur in dorpen eruit? Vertrouwden de burgers de gemeente en omgekeerd? Welke kwesties speelden er en hoe pakten colleges van burgemeester en wethouders die aan?

Huub Frencken zoekt het antwoord op die vraag door te beschrijven hoe zijn vader als burgemeester functioneerde in de dorpen Wessem en Voerendaal. Hij doet dat door die dorpen en de tijdgeest te schetsen; de onderlinge verhoudingen tussen de inwoners en de lokale bestuurders te typeren. Daarnaast beschreef hij levendig de rol hierbij van het levendige verenigingsleven, van de kerk en van de provincie. Al deze schetsen worden gelardeerd met tal van historische foto’s en tekeningen.

Wessem en Voerendaal in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw

Frencken beschrijft hoe Wessem er eind jaren veertig voorstond. Hoe het dorp herstelde van de oorlogsschade en hoe het van karakter veranderde. Een dorp waarin de hiërarchische verhoudingen en de rol van de katholieke kerk nog duidelijk zichtbaar waren. Een dorp waaruit de koeienflatsen van de straten verdwenen doordat de gemeenschappelijke ‘koeweide’ werd verkaveld. Een dorp dat langzaam maar zeker de moderne tijd binnenstapte door de aansluiting op het gas- en waterleidingnetwerk en waarin moderne voorzieningen zoals een groene-kruis-gebouw en verzorgingshuizen verschenen.

Huub schetst vervolgens hoe Voerendaal er eind van de jaren vijftig uitzag. Een dorp waarin geleidelijk steeds meer forensen kwamen wonen die elders in de regio en vooral in de mijnen hun werk vonden. Mede daardoor was het noodzakelijk het aantal scholen en allerlei andere voorzieningen op peil te brengen. Ook het landelijk gebied was aan verbetering toe. De ruilverkaveling in het Ransdalerveld was hiervan het belangrijkste voorbeeld. Dat project en allerlei maatregelen ten behoeve van het oprukkende toerisme en recreatie worden uitvoerig beschreven. Hierbij komt ook de vermakelijke aanpak van een naturistenkamp en gemengd zwemmen aan de orde. Ook serieuzere kwesties als de handhaving van de openbare orde en de afhandeling van mijnschade passeren de revue. Huub geeft ook inzicht in de gang van zaken die leidde tot het pijnlijke afscheid van zijn vader als burgemeester.

Over de schrijver

Na zijn middelbare schooltijd in o.a. Heerlen ging Huub Frencken sociale economie en planologie studeren in Tilburg. Zijn eerste baan vervulde hij bij de Rijksplanologische dienst, waar hij o.a. meewerkte in de staf van de stadsvernieuwer Jan Schaefer en aan de Vierde Nota ruimtelijke ordening. Na deelname aan allerlei projecten bij o.a. de provincie Zuid-Holland ging hij aan de slag in Rotterdam. Hier werkte hij onder meer als projectleider en als adviseur van o.a. wethouder Kombrink en burgemeester Opstelten. Na zijn pensionering heeft hij voor Staatsbosbeheer gewerkt aan Radio Kootwijk; adviseerde hij een tiental projecten in ontwikkelingslanden. In zijn woonplaats Leiden houdt hij zich met allerlei groene en culturele activiteiten bezig.

Lokaal bestuur in Limburgse dorpen – Sjra Frencken burgemeester in Wessem en Voerendaal 1949-1969 Auteur: Huub Frencken, Uitgave: Ginkgo, Leiden, 128 pagina’s softcover, geïllustreerd, ISBN 978 90 832962 4 1, Verkoopprijs € 15,00. Het boek kan bij uitgeverij Ginko, gevestigd op onderstaand adres, besteld worden.

Uitgeverij Ginkgo * Citrusweg 12 * 2321 KD Leiden * 071-5125636 * uitgeverijginkgo@xs4all.nl * www.uitgeverijginkgo.nl

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud