Header

Maart 2015 - nummer 20

Dit is de nieuwsbrief van Het Land van Herle van februari 2015. Deze nieuwsbrief verzenden we mede namens de historische en heemkundeorganisaties in Parkstad Limburg. We streven ernaar u deze digitale nieuwsbrief maandelijks toe te zenden. We vermelden recent nieuws uit het historische veld en activiteiten voor de komende zes weken, zoals deze aan ons door de verschillende organisaties zijn aangereikt. We wensen u veel leesplezier en hopen dat u op deze manier een vlot overzicht heeft van wat er op het gebied van historie en heemkunde in de acht gemeenten van Parkstad Limburg leeft!

Meer nieuws staat op www.landvanherle.nl, meer activiteiten op www.heemkunde.eu.
Mist u nieuws of activiteiten? Vul deze dan in op www.heemkunde.eu of stuur een mail met de informatie naar: nieuwsbrief@landvanherle.nl.

---

Werkgroepvergaderingen Land van Herle

De werkgroep van de historische kring het Land van Herle komt maandelijks bijeen op de tweede maandag van de maand van 17.30 tot 19.30 in de studiezaal van Rijckheyt in het Thermenmuseum in Heerlen. Tijdens deze bijeenkomsten houdt steeds een van de werkgroepleden of een spreker van buitenaf een lezing of een presentatie over een historisch onderwerp.
Dit jaar bestaat de werkgroep 70 jaar! Het tijdschrift van de kring gaat de 65ste jaargang in. Een reden om dat uitgebreid te vieren. Er zijn twee jubileumsymposia in voorbereiding. Het eerste zal plaatsvinden plaatsvinden op zaterdag 20 juni a.s. in Auberge De Rousch in Heerlen. Het tijdschrift zal dit jaar in full colour worden uitgegeven! Meer informatie volgt op onze website.

---
Zusters Karmelietessen in de tuin van hun klooster aan de Putgraaf in Heerlen

Uit de werkgroep: boeiende lezing over de Karmelieten

Maandag 9 maart hield dr. Antoine Jacobs in de werkgroep van Het Land van Herle een boeiende lezing over de Karmelietenorde die in de 12de eeuw door kluizenaars op de Berg Karmel bij Haifa in Israël ontstond. Hij schetste in grote lijnen de ontwikkeling van deze orde en maakte het verschil duidelijk tussen de geschoeide en ongeschoeide karmelieten. In het …

Lees verder

---

Contactdag werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden in Houthem Sint-Gerlach op 28 maart

Op zaterdag 28 maart 2015 organiseert de werkgroep Norbertijner geschiedenis in de Nederlanden de 25e contactdag in Houthem St-Gerlach met als thema Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Houthem Sint-Gerlach viert dit jaar de 850ste sterfdag van Sint- Gerlach. Op de plaats waar hij leefde, ontstond na zijn dood een religieuze gemeenschap die toetrad tot de premonstratenzer orde. Deze groeide uit …

Lees verder

---

'Hommage aan mijn vader' door Slavko Dujic binnen het kader van de 12e Sjtub manifestatie POST-Mining

Slavko Dujic is de zoon van een ex-mijnwerker en groeide op in Kroatië. Hij woonde met zijn broers en zussen bij zijn grootouders. Zijn vader ging halverwege de jaren zestig naar Nederland om te werken in de Limburgse mijnen, vijf  jaar later gevolgd door zijn moeder. Slavko groeide grotendeels op zonder zijn ouders die één keer per jaar op bezoek kwamen. …

Lees verder

---

Lezing 'Russische gevangenen voor de mijnen' op 31 maart

Het LGOG Kring Parkstad Limburg nodigt haar leden en overige belangstellenden uit voor de lezing “Russische gevangenen voor de mijnen” door Willibrord Rutten op dinsdag 31 maart 2015 in de Bibliotheek van Kerkrade. Tijdens de Tweede wereldoorlog werd op instigatie van de nazi’s volop gebruik gemaakt van de arbeidskracht van krijgsgevangenen en andere dwangarbeiders die afkomstig waren uit de veroverde …

Lees verder

---
Klikken voor opties

Wegkruiswandeling in Bocholtz op Goede Vrijdag 3 april

Op Goede Vrijdag, 3 april a.s., houdt de sectie Wegkruisen van Heemkundevereniging ‘De Bongard’ voor de twintigste keer haar traditioneel geworden Meditatieve Wegkruiswandeling. Deze keer volgen we een route langs veertien wegkruisen in Bocholtz. Bij elk kruis wordt even gepauzeerd en krijgt de wandelaar een thema aangereikt ter overdenking op weg naar het volgende kruis. We starten om 20.00 uur …

Lees verder

---

Lezingen bij 'Augustus op het spoor' vanaf februari in het Thermenmuseum

Vanaf februari organiseert het Thermenmuseum zes lezingen bij de tentoonstelling ‘Augustus op het spoor’. . Het programma van de resterende lezingen is als volgt: -  woensdag 8 april: Karen Jeneson (conservator Thermenmuseum) Romeins Heerlen - woensdag 22 april: Marcell Perse (archeoloog en directeur Stadsmuseum Jülich)  Romeins Jülich (Duitstalig) De lezingen beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Een passe partout voor de lezingenreeks …

Lees verder

---
Dialectgroep De Bongard

Dialekoavend ‘Der veerentswantsigste pluk’ in Simpelveld op 10 april

De dialectgroep van Heemkundevereniging De Bongard presenteert op vrijdag 10 april een gevarieerde avond met gedichten en korte toneelstukjes. Jisse Vliegen en Larissa Erens zullen ook dit jaar weer van de partij zijn. Voor een lach zal Wim Krutzen met zijn bekende humor zorgen. Paul van Loo met zijn mooie luisterliedjes zorgt voor de pauze voor de muzikale inbreng. Als …

Lees verder

---

Limburgse Archeologie Dag (LAD) op 11 april in Venlo

Op zaterdag 11 april organiseert sectie archeologie van het LGOG haar jaarlijkse Limburgse Archeologiedag in het Limburgs Museum te Venlo. Voor deze dag zijn zowel leden als geïnteresseerde niet-leden uitgenodigd. In de ochtend wordt teruggeblikt op de archeologische onderzoeken in de periode 2006-2013. Wat heeft het ons gebracht? Wat weten we nu? Vier periodespecialisten (vroege prehistorie, late prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen) …

Lees verder

---

Lezing ‘Staatstoezicht op de Mijnen’ op 13 april in het Bernardinuscollege

Het LGOG organiseert op maandag 13 april 2015 in het Bernardinuscollege de lezing “Staatstoezicht op de Mijnen” door Jan de Jong. Jan de Jong was tot voor kort Inspecteur-Generaal van SODM. Hij zal in zijn lezing over staatstoezicht ten tijde van de steenkolenmijnbouw ook ingaan op de actualiteit rond de aardgaswinning in Groningen en de verzakking van ’t Loon. Na …

Lees verder

---

LGOG Excursie: ‘Kupferstadt’ Stolberg (D) op 25 april

Het LGOG kring Parkstad Limburg nodigt haar leden en overige belangstellenden uit voor de excursie naar de “Kupferstadt” Stolberg (D) op zaterdag 25 april. De burcht Alsof hij uit de rots gegroeid is, troont de burcht van Stolberg boven het dal van de Vicht. De datum van de oudste bebouwing is onbekend.  Met Reinardus von Stalburg vindt in 1118 de …

Lees verder

---

Euregionale Geschiedenismarkt Rolduc op 26 april in Rolduc

In de grensstreek Nederland, Duitsland en België zijn veel verenigingen actief met als doel het bewaren van het historisch en cultureel erfgoed van hun stad of gemeente. Zij verrichten onderzoek en zijn actief op genealogisch gebied. De resultaten hiervan worden regelmatig in diverse publicaties openbaar gemaakt. Geschichtsverein Baesweiler en de Stichting Eurode 2000+ zouden graag de in het euregionale grensgebied actieve …

Lees verder

---

‘Het Hart van Grind’ nog tot en met 29 maart in het Thermenmuseum

Op 10 januari opende het Thermenmuseum de fototentoonstelling ‘het Hart van Grind’, in de gang van het museum. De presentatie toont het werk van geoloog en fotograaf Dirk Wiersma. De foto’s zijn nog tot en met 29 maart dagelijks te zien. Dirk Wiersma, geoloog en fotograaf, legt met zijn camera de schoonheid vast die geborgen ligt in stenen, rotsen en …

Lees verder

---

Expositie Pierre Delnoy 85 jaar! nog te zien tot 6 april

De Limburgse illustrator en kunstschilder Pierre Delnoy is in 2014 85 jaar geworden. Met een expositie zet het Thermenmuseum hem eens goed in het zonnetje. De tentoonstelling geeft een overzicht van zijn werk voor het Thermenmuseum, als tekenaar van Heerlen, als kunstschilder van het Limburgse heuvellandschap en als illustrator van boeken. Hierbij zijn werken van hem te zien zoals schilderijen, …

Lees verder

---

Expositie Oét d'r sjtub binnen het kader van 5x Nederlands Mijnverleden

Jonge kunstenaars met een persoonlijke band met de mijnstreek tonen in deze tentoonstelling hoe dit specifieke verleden onder de huid, in hun oeuvre, doorwerkt. Als derde generatie na sluiting van de mijnen kennen zij het mijnverleden als oral history vanwege hun jeugd in deze streek, of als deel van de familiegeschiedenis. Zij adresseren vraagstukken die buiten beeld zijn geraakt en …

Lees verder

---

Presentatie 'In de Mijnstreek' met werk van Aad de Haas

De eigenzinnige kunstenaar Aad de Haas speelde in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een geheel eigen rol binnen het Limburgse kunstklimaat. Ondanks zijn heimwee sloot de geboren Rotterdammer de Zuid-Limburgse Mijnstreek al snel in zijn hart. Zijn nieuwe leefomgeving met haar koeltorens, steenbergen, koempels en volksfeesten zoals carnaval, verschijnt meerdere malen in zijn werk. Aan de hand van in …

Lees verder

---