Header

Augustus  2015 - nummer 23

---

Dit is de vakantienieuwsbrief van Het Land van Herle van augustus 2015. We hopen dat u op deze manier een vlot overzicht heeft van wat er op het gebied van historie en heemkunde in de acht gemeenten van Parkstad Limburg leeft!

Neem ook een kijkje op onze vernieuwde website www.landvanherle.nl. Deze heeft een nieuwe frisse lay-out en er zijn twee functies toegevoegd: vrij zoeken door de jaargangen 1950-2011 en een bestelmodule voor de boeken. Activiteiten en nieuws kunt u ook rechtstreeks vinden via www.heemkunde.eu. Mist u nieuws of activiteiten? Vul deze dan in op www.heemkunde.eu of stuur een mail met de informatie naar: nieuwsbrief@landvanherle.nl.

---

Berichten en Nieuws

---
Settela en Willy het geheim van Heksenberg - k

Boek: Settela en Willy - het geheim van de Heksenberg

Eerder kondigden we de uitgave aan van een boeiend relaas over de Sinti en woonwagenbewoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn opgepakt en vermoord. Rob Hendrikx schreef daarover een boeiend en rijk geïllustreerd boek. Doordat we de financiering ervan niet op tijd rond kregen, hebben we presentatiedatum van de uitgave die voor eind mei gepland stond helaas moeten verschuiven. We hopen dat …

Lees verder

---

Het tweede nummer van Land van Herle is uit...

Wat later dan gepland is rond dit weekend het tweede nummer van Het Land van Herle van dit jaar door tante post bij de abonnees in de brievenbus gedaan. In dit nummer een interessante bijdrage over de gerenoveerde Martinuskerk in Welten, aandacht voor de geschiedenis van de 70-jarige historische Kring Het Land van Herle en het 65-jarige tijdschrift, een op …

Lees verder

---
156015_458377354235003_286962693_n

Maurice van Opdorp overleden

We plaatsen een laat berichtje over het overlijden op 10 mei j.l. van Maurice van Opdorp hier op deze plaats en in onze nieuwsbrief. Er is al heel wat geschreven over zijn plotseling overlijden (zie op de webpagina van Heerlen Vertelt) en het gemis van deze vriendelijke, jonge gedreven man voor de Heerlense gemeenschap. Ook als Land van Herle hebben we …

Lees verder

---

Webdesigner gezocht

Door het wegvallen van Madeinmelon is de revisie van onze website niet geheel afgerond. Er zijn enkele punten in de nieuwe bestelmodule en de presentatie van het zoeken in het tijdschriftarchief die nodig verbeterd moeten worden. We zoeken daarom dringend iemand die voor een geringe vergoeding enkele aanpassingen in onze website kan doen. De website is gemaakt in Wordpress. Hebt …

Lees verder

---

Lezing werkgroepvergadering 'Religie in de Romeinse cultuur' door Koos Linders

Op de werkgroepvergadering van het Land van Herle 11 mei verzorgde Koos Linders een bijzonder interessante lezing over religie in het antieke Rome. De term religie is op meerdere manieren te interpreteren. Religie zou afkomstig kunnen zijn van het Latijnse religare dat ‘verbinden’ betekent, of van het woord relegere: ‘herlezen’ of ‘nauwgezet in acht nemen’ of van religio: ‘nauwgezet rekening …

Lees verder

---

Plaatsing borden langs de Auvermoer op 22 juli in Hoensbroek

Na lang soebatten bij en ondanks tegenwerking van het Waterschap Roer en Overmaas zag het er na ruim een jaar nu toch naar uit dat langs de Auvermoer in Hoensbroek borden geplaatst gingen worden die vermelden dat dit gedeelte van de beek al honderden jaren Auvermoer heet en niet Caumerbeek, zoals het waterschap deze beek in Hoensbroek ten onrechte noemt. …

Lees verder

---

Boek over Cuypers & Stuyt in Klimmen door Frans Crutzen

Rond 1875 begon het kerkbestuur in Klimmen te denken aan het herstel van hun parochiekerk of aan vervanging door nieuwbouw. Het was in een tijd dat er eigenlijk heel weinig aandacht was voor het behoud van oude dorpskerken. Het had dan ook niet veel gescheeld of het oude godshuis was gesloopt, ware het niet dat de bekende architect en restaurateur …

Lees verder

---
Akerstraat Heerlen 1938 Limburgs Museum L15423

‘Leven rondom een synagoge’ door prof. dr. Henk de Wolf

Na een lange tijd van voorbereiding werd  op woensdag 17 juni a.s. het boek over de geschiedenis van de Heerlense Joden gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Heerlens wethouder van Cultuur, drs. Barry Braeken.  Het boek draagt de titel: “Leven rondom een synagoge - Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de …

Lees verder

---
Facsimile Broeder Aloysius

Verwacht: Facsimile van een handschrift van broeder Aloysius

Op dit moment is de heer R. Hamers bezig de laatste hand aan het leggen aan een facsimile van een handschrift van Broeder Aloysius. Voorin komt een inleiding over Broeder Aloysius in relatie tot de congregatie en Mgr. Savelberg en daarna volgen 143 pagina’s afkomstig uit een authentiek handschrift van Broeder Aloysius dat in Noord Limburg terechtkwam. Het plan is …

Lees verder

---

Graag wijzen we u hieronder nogmaals op onze boekenvoorraad. Te bestellen in onze nieuwe bestelmodule.

---

Jubileumboek Het Land van Herle 1945-2005

NB: Dit boek (of ´Voortgezet onderwijs´) is gratis te verkrijgen als u een nieuwe abonnee aanbrengt of als u abonnee wordt!

Het zestigjarig bestaan van de Historische Kring ‘Het Land van Herle’ was aanleiding om een bundel samen te stellen waarin enkele werkgroepleden de resultaten van hun onderzoekingen van de laatste jaren presenteren. In de bundel krijgt u een goed beeld van wat de werkgroep zoal aan onderwerpen behandelt. In onderstaande inhoudsopgave ziet u dat dit heel gevarieerd is. Inhoud: ‘Once …

Lees verder

---

Het voortgezet onderwijs in Heerlen in de twintigste eeuw

NB: Dit boek (of ´Jubileumboek´) is gratis te verkrijgen als u een nieuwe abonnee aanbrengt of als u abonnee wordt!

Bij de inbreng van alle taken van de Stichting Beroepsonderwijs Heerlen (Herlecollege) in de Onderwijsstichting Sint-Bernardinus in 1994 werd besloten om een stuk van de nalatenschap om te zetten in een document dat de geschiedenis van de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Heerlen in de twintigste eeuw beschrijft. De Onderwijsstichting Bernardinus bestaat momenteel uit de scholengemeenschappen Herle College, Bernardinuscollege …

Lees verder

---
Heksenberg nu profiteert van “Heksenberg vroeger”

“Heksenberg vroeger”

In juli van het vorig jaar bracht de werkgroep “Heksenberg vroeger” i.s.m. Rijckheyt- Historisch Goud en de Historische Kring “Het Land van Herle” het boek “Heksenberg vroeger- Van spookachtige heide tot eigenzinnige woonwijk” uit. Inmiddels is de tweede druk verschenen en nog steeds te koop voor € 22,50! Bij Primera in Heerlerheide, Tabak en Gemak in Heksenberg, bij Rijckheyt of via onze webshop.

Lees verder

---

Honderd jaar Polen in Zuid-Limburg 1900-2000

Frans Wojciechowski is cultureel antropoloog en klinisch psycho­loog en daar­naast voorzitter van de oud­ste Poolse vereniging in Ne­derland en bestuurs­lid van de overkoepelende Katholie­ke Bond van Poolse Verenigingen in Neder­land. Hij geeft in woord en beeld een boeiend verslag van de Poolse gemeenschap in Zuid-Limburg, de achtergronden van de komst naar de mijnstreek, de integratie in de Zuid-Lim­burg­se samenleving en …

Lees verder

---

Voor uw agenda de komende activiteiten....

---

Viering 75 jaar Lourdesgrot Haanrade en M 2015 op 15 augustus

Op zaterdag 15 augustus aanstaande wil de parochiegemeenschap van Haanrade het heugelijk feit vieren dat de Lourdesgrot te Haanrade 75 jaar geleden werd gebouwd. Indien de weersomstandigheden dit toelaten wordt de heilige mis gevierd om 18.00 uur bij de grot achter de kerk. Laat het weer dit niet toe dan is de eucharistieviering in de Heilig Hart van Jezus kerk …

Lees verder

---

Rondleiding ´Jugendstil in Aken´

Op 24 augustus organiseert de bibliotheek van Kerkrade samen met de samenwerkingspartners op 27 een rondleiding met als thema ´Jugendstil in Aken´ met bijzondere aandacht voor de Elisabethhalle, een van de weinige ´Jugendstil´ zwembaden die tegenwoordig nog in gebruik zijn. Op de site werd eerder bericht dat deze excursie zou plaatsvinden op 27 augustus doch deze rondleiding is verschoven naar …

Lees verder

---
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Persbericht: Mini-expositie 'Mijnbouwerfgoed uit eigen collectie'

Tot en met augustus 2015  presenteert Historisch Goud-Rijckheyt in de hal van  Rijckheyt/Thermenmuseum Heerlen de mini-expositie 'Mijnbouwerfgoed uit eigen collectie'. Het Jaar van de Mijnen M2015 is in volle gang en ook Rijckheyt is actief om dit evenementenjaar tot een succes te maken. De eigen collecties herbergen heel wat tastbare herinneringen aan het mijnbouwverleden. Foto’s, films, maar ook voorwerpen zoals …

Lees verder

---
Settela en Willy, het geheim van de Heksenberg

Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg

Vanaf 5 mei is er een nieuwe tentoonstelling in het Thermenmuseum!

In de regionale geschiedschrijving rond de Tweede Wereldoorlog was tot nu toe vooral aandacht voor de deportatie en het noodlottige einde van de Joden. Vrij onbekend is dat Sinti-families vanuit deze regio werden gedeporteerd en in de gaskamers van Auschwitz zijn omgekomen. Van 10 Heerlense nomadenfamilies werden 71 Sinti in de Duitse concentratiekampen vermoord. De bakermat van deze families ligt aan de voet …

Lees verder

---

Deze nieuwsbrief verzenden we mede namens de historische en heemkundeorganisaties in Parkstad Limburg. We streven ernaar u deze digitale nieuwsbrief maandelijks toe te zenden. We vermelden recent nieuws uit het historische veld en activiteiten voor de komende zes weken, zoals deze aan ons door de verschillende organisaties zijn aangereikt.

Volg ons ook op: