Header

November 2015 - nummer 25

---

Dit is de nieuwsbrief van Het Land van Herle van november 2015. We hopen dat u op deze manier een vlot overzicht heeft van wat er op het gebied van historie en heemkunde in de acht gemeenten van Parkstad Limburg leeft!

Neem ook een kijkje op onze vernieuwde website www.landvanherle.nl. Deze heeft een nieuwe frisse lay-out en er zijn twee functies toegevoegd: vrij zoeken door de jaargangen 1950-2012 en een bestelmodule voor de boeken. Activiteiten en nieuws kunt u ook rechtstreeks vinden via www.heemkunde.eu. Mist u nieuws of activiteiten? Vul deze dan in op www.heemkunde.eu of stuur een mail met de informatie naar: nieuwsbrief@landvanherle.nl.

NB: Help ons het verzenden gemakkelijker te maken door nieuwsbrief@landvanherle.nl toe te voegen aan 'veilige afzenders'.

---

Berichten en Nieuws

---
Molenberg vroeger....

Molenberg vroeger....

Binnenkort te koop: Molenberg vroeger... Het boek van ca. 250 pagina's met ongeveer evenveel foto's verschijnt eind november. Als u voor 15 november intekent krijgt u € 3,00 reductie op de verkoopprijs van € 22,50. Molenberg vroeger.... is deel 7 in de serie De geschiedenis van de Heerlense buurten, een publicatiereeks van Historisch Goud -Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen …

Lees verder

---
Dammerscheid

Dammerscheid

Eindelijk zijn de raadsels rond het verdwenen Voerendaals kasteel Dammerscheid opgelost? In ’t Brook in Voerendaal, op een steenworp afstand van Zorgcentrum ’t Brook, heeft ooit kasteel Dammerscheid gestaan. Van ‘Dammerich’, zoals het kasteel in de volksmond werd genoemd, is niets meer overgebleven. Als er nog iets van het kasteel over is, dan ligt dat onder de grond. Zijn er …

Lees verder

---
Hof_van_Schaesberg_Large

Slot Schaesberg realiseert historische moestuin met internationale allure.

Stichting Landgoed Slot Schaesberg start dit najaar op één van de eilanden behorende bij het landgoed met de realisatie van een historische moestuin. De tuin ter grootte van 1000 m2 – die de naam ‘Hof van Schaesberg’ zal gaan dragen – is in samenwerking met Jac Nijskens van De Historische Groentehof te Beesel ontworpen en zal bestaan uit twaalf verschillende …

Lees verder

---

Werkgroepvergadering Land van Herle van 14 september 'Brunssums en Schinvelds aardewerk' door Sjaak Giezenaar

Op de maandelijkse werkgroepvergadering van de werkgroep van de Historische Kring Het Land van Herle van 14 september gaf Sjaak Giezenaar een boeiende en mooi geïllustreerde voordracht over Brunssums en Schinvelds aardewerk. In de jaren 900-1100 vond in deze streken een stevige bevolkingsaanwas plaats. Vanuit het gebied rondom Heinsberg trokken mensen naar Schinveld Jabeek en Brunssum. Het aardewerk dat de lokale gebruikte …

Lees verder

---

Parkstedelijke bisschoppen lezing door Emile Ramakers op 12 oktober voor de werkgroep van het Land van Herle

Op de maandelijkse vergadering van de historische werkgroep van Het land van Herle was afgelopen maand de beurt aan ons lid Emile Ramakers, historicus verbonden aan Centre Céramique voor een lezing. Hij verzorgde een presentatie met als thema ‘Parkstedelijke bisschoppen’; zes geestelijken die de rang van bisschop bereikten en de regio Parkstad geboren werden. We onderscheiden in de RK kerk …

Lees verder

---

Mogelijk verhuizing van de koempelmis van de Vrank naar Eygelshoven

Wim Schoenmaekers, oud-mijnwerker Staatsmijn Emma, is al vele jaren de organisator van de koempelmissen in de St. Antonius van Paduaparochie. Op 1 januari a.s. echter wordt deze parochie opgeheven en krijgt de  kerk  een nieuwe bestemming als cultureel centrum. Wim Schoenmaekers en Jo Papenborg hebben gesprekken gevoerd met pastoor Heemels van Eygelshoven. Pastoor Heemels verleent graag medewerking aan de voortzetting van de koempelmissen in de kleine …

Lees verder

---

Kaart betreffende mijnerfgoed in de Euregio Maas-Rijn

Sinds afgelopen zomer zijn op een aantal plaatsen nieuwe kaarten te verkrijgen met daarop een handig overzicht van het mijnerfgoed in België, Nederland en Duitsland. Het gaat hierbij om de gebieden Belgisch en Nederlands Limburg, de provincie Luik, de Duitstalige gemeenschap en de regio Aken. Deze kaart werd gerealiseerd door de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed op initiatief van de provincie Limburg en de stichting Jaar van de …

Lees verder

---

Heiligverklaring Ailbertus van Antoing

In 1104 arriveerden de jonge priester Ailbertus van Antoing (B) met zijn twee broers in het Land van Rode. Geleid door een visioen hadden de mannen huis en haard verlaten om neer te strijken in deze contreien en er een leven te leiden van gebed en ascese. Van graaf Adelbert van Saffenberg uit Mayschoß aan de Ahr, eigenaar van de …

Lees verder

---

Voor uw agenda de komende activiteiten....

---

Oeuvrelezing door Wiel Arets en presentatie 'Wiel Arets - Bas Princen' op 4 november in Maastricht

Op woensdag 4 november geeft de gerenommeerde Limburgse architect Wiel Arets (1955) een lezing over zijn omvangrijke oeuvre, gewonnen competities en contemporaine ontwikkelingen binnen zijn bureau Wiel Arets Architects (WAA). Het oeuvre van Wiel Arets bestaat uit bijzondere gebouwen zoals The Double en de IJhal in Amsterdam, Allianz Headquarters en het Blumenhaus in Zürich, het Jellyfish House in Marbella, de …

Lees verder

---

D’r letste sjiech, themadag op 5 november in abdij Rolduc

Op 5 november organiseert de Limburgse Adviesraad Oud-mijnwerkers in de adbij Rolduc in Kerkrade een dag waarin zij nog eenmaal in gesprek gaan over de herstructurering na de mijnsluiting. In het Jaar van de Mijnen herdenken we niet alleen maar kijken we ook naar de toekomst. Daarom zal tijdens deze dag ook een visie op de mijnsluiting worden gegeven in relatie …

Lees verder

---

Herinnering Wittemer Gespräch 2015 op 11 november

Deutsch-Niederländische Gesellschaft DNG nodigt belangstellenden uit voor het Wittemer Gespräch 2015 in de bibliotheek van klooster in Wittem op 11 november a.s. van 16.00 tot 18.30 uur. Thema: Geen woorden, maar daden: de Euregio nu echt gebruiksklaar maken voor burgers, bestuurders en ondernemers. Sprekers: Hans Teunissen, gedeputeerde van de Provincie Limburg en Marcus Optendrenk, parlementslid van de Landtag NRW. Aanmelden: harry.welters@dng-aachen.eu …

Lees verder

---

Poppy Day Remembrance op woensdag 11 november 2015 in Brunssum

Stichting War Cemetery Brunssum nodigt belangstellenden uit voor de Poppy Day Remembrance op woensdag 11 november 2015, op het Brits Militair Kerkhof aan de Heufstraat in Brunssum. Het British War Cemetery in Brunssum is met 328 graven één van de grootste Britse oorlogsbegraafplaatsen in Limburg. Sinds vele jaren worden hier op 11 november de slachtoffers van de Great War herdacht. …

Lees verder

---

Themaweekend 'Noodopgraving Buchten uit 1976 nader bekeken' op 13 en 14 november

Op vrijdag 13 november aanstaande verschijnt het boek ‘Een Romeins heiligdom en een vroegmiddeleeuws grafveld bij Buchten (L.). Verslag van een archeologisch noodonderzoek ’. Het Limburgs Museum in Venlo en Museum De Domijnen in Sittard-Geleen organiseren op 13 en 14 november een themaweekend waarin de resultaten van het onderzoek naar deze opgraving centraal staan. Tijdens de studiemiddag op de 13e …

Lees verder

---

Lezing: ‘Heerlerheide op een kruispunt van oude wegen’ op 20 november

Op vrijdag 20 november aanstaande organiseert Heemkundevereniging Heerlerheide de lezing ‘Heerlerheide op een kruispunt van oude wegen’ door Harry van Aken in het Corneliushuis in de opnieuw ingerichte kegelbaan. Heerlerheide staat van oudsher bekend om zijn handelaren. De Hedsjer zullen zeker veelvuldig gebruik gemaakt hebben van de oude handelsroutes die in de loop der eeuwen in onze regio zijn ontstaan. …

Lees verder

---

Lezing ‘Of het Romeinse badhuis van Heerlen het oudste gebouw is van Nederland en andere vragen …’ door dr. Karen Jeneson op 23 november

Het LGOG kring Parkstad Limburg organiseert op 23 november aanstaande in samenwerking met Archeologische Vereniging Limburg (AVL) de lezing ‘Of het Romeinse badhuis van Heerlen het oudste gebouw is van Nederland en andere vragen …’ die wordt verzorgd door door dr. Karen Jeneson. Dr. Karen Jeneson is archeologe en conservator van het Thermenmuseum in Heerlen. Plaats van handeling is het …

Lees verder

---

Lezing ‘Het Schwart Graöfke: als nazi en antisemiet’ op 26 november in Valkenburg

Op dinsdag 26 november aanstaande houdt adelsdeskundige Lou Heynens in de bibliotheek van Valkenburg een lezing over Maximiliaan graaf de Marchant et d’Ansembourg (1894-1975) die vooral bekend is geworden als oorlogsgouverneur van Limburg en overtuigd NSB’er. Onlangs publiceerde de spreker een bijzonder interessant boek over Maximiliaan onder de titel 'De oorlogsgouverneur van Limburg'. Belangstellenden wordt geadviseerd tijdig telefonisch te reserveren: …

Lees verder

---

Lezing Joep Jung op 26 november in Landgraaf

Op donderdag 26 november organiseert Heemkundevereniging Landgraaf van 19:30 tot 21:30 uur een persoonlijke lezing van Joep Jung over zijn mijnverleden. Niet alleen heeft Joep Jung zelf ondergronds in de steenkolenmijnbouw gewerkt, hij maakte het leven op en rond een steenkolenmijn (in dit geval de ON2 te Schaesberg) vanaf zijn prilste jeugd mee omdat zijn familie in eerste instantie op en …

Lees verder

---

Expositie ‘Het Romeinse Rijk spatte uit de Heerlense grond’ in het Thermenmuseum nog te zien tot 3 januari 2016

Ter hoogte van het toen nog onbebouwde Bekkerveld werd een in 1873 een Romeinse grafsteen ontdekt. De steen was van Marcus Julius, een veteraan van het vijfde Legioen, het zogenaamde Gallische legioen. Het was de allereerste Heerlense vondst uit de Romeinse tijd. Bij latere bouw- en wegwerkzaamheden zouden er nog vele volgen. In 1877 nam het Heerlense stadsbestuur het besluit …

Lees verder

---

Volg ons ook op: