Header

Januari 2016 - nummer 28

---

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2016 van Het Land van Herle. We hopen dat u op deze manier een vlot overzicht heeft van wat er op het gebied van historie en heemkunde in de acht gemeenten van Parkstad Limburg leeft!

Neem ook een kijkje op onze website www.landvanherle.nl. U kunt er vrij zoeken door de jaargangen 1950-2013 en in de bestelmodule onze boeken bekijken en bestellen. Activiteiten en nieuws kunt u ook rechtstreeks vinden via www.heemkunde.eu. Mist u nieuws of activiteiten? Vul deze dan in op www.heemkunde.eu of stuur een mail met de informatie naar: nieuwsbrief@landvanherle.nl.

NB: Help ons het verzenden gemakkelijker te maken door nieuwsbrief@landvanherle.nl toe te voegen aan 'veilige afzenders'.

---

Berichten en Nieuws

---
Leon-van-Melick

Heemkundecontactdag in Heerlerheide

De jaarlijkse heemkundecontactdag van de kringen Heuvelland en Parkstad Limburg van LGOG vindt dit keer plaats op zaterdag 19 maart a.s. van 9:30 u-ca. 14.00 u. in Heerlerheide-centrum, Gen Coul/Corneliushuis. Gastheer is Heemkundevereniging Heerlerheide, waarbij Het Land van Herle een bijdrage levert in de sprekerskosten. Er is een superspreker, Leon van Melick, trainer en consultant bij veranderingsprocessen bij vele multinationals voor …

Lees verder

---

‘Loeeënde klokke versjerke de bandj’; moderniteit in de Mijnstreek

Op 18 januari was de eerste werkgroepvergadering van het Land van Herle in het nieuwe jaar 2016. De lezing was voorbereiden op de lezing door LGOG Parkstad Limburg op 15 februari onder de titel: De overgang naar de moderniteit in de mijnstreek. Ons lid Koos Linders verzorgde die avond een boeiende lezing over katholiek Limburg en de moderniteit in de Mijnstreek met de titel ‘Loeeënde klokke versjerke de bandj’. In West-Europa uitte de ‘moderniteit’ zich op diverse manieren zoals in een toenemend rationalisme, een geïndustrialiseerde maatschappij …

Lees verder

---
Preview theatervoorstelling

De Musketiers in Theater Heerlen en Kasteel Hoensbroek

De drie musketiers waren vroeger echte helden! In Kasteel Hoensbroek en Parkstad Limburg Theater in Heerlen kom je er van alles over te weten. Bezoek nu een spannende kasteelactiviteit of boek op 19 februari  de theatervoorstelling De vier Musketiers van Holland Opera en een gratis workshop schermen en ontvang uw voordeel. Voor jong en oud wat wils! Lees de nieuwsbrief van …

Lees verder

---

90 Jaar Veldeke Limburg!

Op zondag 21 februari 2016 wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in TheaterHotel De Oranjerie in Roermond het jubileumboek van Veldeke Limburg gepresenteerd. Het boek vormt de afronding van een project waaraan door historicus drs. Luc Wolters in samenspraak met een redactie- en begeleidingscommissie twee jaar enthousiast is gewerkt. Het door Piet Gerards Ontwerpers vormgegeven boek beschrijft de niet eerder zo …

Lees verder

---
Brochure-Mijnfietsroutes

Mijnfietsroutes vastgelegd in unieke brochure

Op 15 december jongstleden is een van de laatste projecten tijdens het Jaar van de Mijnen 2015 gelanceerd. ‘De Mijnfietsroutes – Bovengronds genieten van het mijnverleden’. Een kleurrijke brochure met 4 fietsroutes van meer dan 125 kilometer langs 71 beschreven bezienswaardigheden en 8 unieke tijdvensters die de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek met elkaar verbinden. Na de bekendmaking van het Jaar …

Lees verder

---

Voor uw agenda de komende activiteiten....

---
---

Jaaractiviteiten 2016 Heemkundevereniging Landgraaf OCGL

Aan het begin van het nieuwe jaar heeft de Heemkundevereniging Landgraaf OCGL voor 2016 onder voorbehoud de volgende activiteitenkalender vastgesteld. Te zijner tijd zult u per activiteit nader worden geïnformeerd. Zoals gebruikelijke staan aan het begin van een nieuw jaar (januari) en tijdens de vakantiemaanden (juli en augustus) geen activiteiten gepland. Het activiteitenprogramma van de Heemkundevereniging Landgraaf ziet er globaal als …

Lees verder

---

Studiereis naar Heidelberg

De inschrijvingstermijn voor deelname aan de 6-daagse studiereis naar Heidelberg en omgeving (april-juli 2016) eindigt op 1 februari. Er zijn nog slechts 12 plaatsen beschikbaar voor deze prachtige en goed verzorgde reis die ons voert naar Koblenz (heenreis), Speyer, Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Hirschhorn en Ladenburg (terugreis). Een boottocht op de Neckar en een wijnproeverij ontbreken uiteraard niet. Klik het volledige …

Lees verder

---

Separatisten in Limburg 1830 – 1850, een maagschap van edele samenzweerders op 1 februari 2016

Op 1 februari aanstaande zal Lou Heynens, lid van de werkgroep van de historische kring het Land van Herle een presentatie verzorgen met als thema: Separatisten in Limburg 1830-1850, een maagschap van edele samenzweerders. Separatist van het eerste uur was Jean Baptiste graaf de Marchant d’Ansembourg 1782-1854 Heer te Amstenrade, Neubourg en Puth. In deze lezing wordt ingezoomd op de belangrijkste …

Lees verder

---

Excursie ‘De Slag om de Schelde’ op zaterdag 2 april 2016

Ook dit jaar heeft Marcel Moenen Reizen een interessante dagtocht voorbereid met als thema 'De Slag om de Schelde'. De Slag om de Schelde was een militaire operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden wilden de Scheldemonding vrij maken van strijdkrachten van nazi-Duitsland zodat Antwerpen de belangrijke …

Lees verder

---

Algemene Ledenvergadering Bokkenrijdersgenootschap op 13 februari 2016 in Tessenderlo (B)

Het Bokkenrijdersgenootschap nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdat 13 februari aanstaande. De aanvang is om 18.00 uur. Aansluitend aan de  vergadering, tegen 20.00 uur, brengen we een bezoek aan de Bokkenrijderstentoonstelling die ons genootschap i.s.m. VVV Tessenderlo organiseert. De vergadering wordt gehouden in de Groene Zaal van het LOO, Vismarkt T.lo Tessenderlo (B). Agenda en verslagen zullen z.s.m. …

Lees verder

---

Schelmentocht op 19 en 20 februari aanstaande in Tessenderlo

Op zaterdag 19 en zondag 20 februari organiseert de VVV Tessenderlo/Pandora i.s.m. met het Bokkenrijdersgenootschap een Schelmentocht. Dit is een wandeling met verrassingen en activiteiten. De start is aan het Bosmuseum Zavelberg 10 Tessenderlo (natuurgebied Gerhagen) van 17.30 tot 20.30 uur. Normaal kosten de deelnemerskaartjes voor deze tocht € 8,00. Leden van het Genootschap mogen deelnemen voor de helft van …

Lees verder

---

Activiteiten van de LGOG Sectie Archeologie op 30 januari en 20 februari

De LGOG Sectie Archeologie nodigt leden en belangstellenden uit voor een tweetal activiteiten in het vroege voorjaar van 2016. Het betreft: - Een bezoek aan tentoonstelling "Gladiatoren" te Tongeren op 30-1-2016 te Tongeren. Alle informatie over deze tentoonstelling is beschikbaar via: http://www.lgog.nl/Publications/Archeologie-20160130-20160130SATongeren.pdf/document  en - Archeologische Steentijd busexcursie naar Monrepos en Bonn op 20-2-2016. Alle informatie over deze excursie is beschikbaar via: http://www.lgog.nl/Publications/Archeologie-20151210-2016-02-20-ExcursieMonreposBonn.pdf/document Bureau …

Lees verder

---

Conferentie 'Democratisering van de grens - nieuwe ideeën over euregionale samenwerking' op 4 en 5 maart

Europa bevindt zich in een fundamentele crisis. Het idee van een ’ever closer union’ raakt als gevolg van de eurocrisis, de vluchtelingenproblematiek en de versterkte opkomst van anti- Europese bewegingen en partijen steeds verder in de verdrukking. Het eertijds ontwikkeld idee van een ’grenzeloos Europa’ moet wijken voor nieuwe begrenzingen: politiek, economisch en cultureel. Ook in de Euregio Maas-Rijn en …

Lees verder

---

Tentoonstelling 'Het scherp van de stroper' bij Bureau Europa in Maastricht

Architectuur is een taal. Een expressie gemanifesteerd in de gebouwde omgeving, iets zeggend over onze tijd. Een gebouw vormt de fysieke weerslag en vertaalt de culturele en technische waarden die centraal staan in de tijd waarin het is gebouwd. Onze steden en dorpen geven ons tevens identiteit, ze vormen wie wij zijn. De spanning tussen continuïteit en verandering hangt samen …

Lees verder

---

Tentoonstelling 'Design by Choice' bij Bureau Europa in Maastricht

De tentoonstelling Design by Choice verkent de oorsprong van de hedendaagse consumptiemaatschappij. Met de Europese handel in gietijzer als startpunt toont de tentoonstelling de Europese dimensie van de industriële revolutie aan de hand van verschillende internationale verdragen en afspraken. Door innovaties in verbrandingstechnologieën ontwikkelden gieterijen in Schotland, Frankrijk en Pruisen zich in de loop van de 19de eeuw tot de …

Lees verder

---

Tentoonstelling ‘Made in Europe’, Bureau Europa Maastricht

Fotograaf Kim Bouvy (1974) is door Bureau Europa uitgenodigd de specifieke relatie tussen de industriële geschiedenis en identiteit van Luik en Maastricht te bestuderen. De gefragmenteerde en grensoverschrijdende landschappen die Bouvy registreerde tonen een veranderende postindustriële samenleving; een samenleving die zich voortdurend tracht aan te passen aan veranderende economische en sociale condities. Haar tocht eindigt bij Bureau Europa, in de …

Lees verder

---

Thomas Raat, Archetypes and Residues nog tot 6 maart in SCHUNCK* Glaspaleis

De tentoonstelling Archetypes and Residues toont een serie nieuwe werken van de Nederlandse kunstenaar Thomas Raat. In de expo worden bestaande objecten uit hun alledaagse en huishoudelijke sfeer geplaatst en getransformeerd tot een autonoom (kunst)object. Thomas Raat Painting meets design, op zoek naar het 'kantelmoment' De tentoonstelling Archetypes and Residues toont een serie nieuwe werken van de Nederlandse kunstenaar Thomas Raat. Het …

Lees verder

---

Visual Vinyl nog tot 6 maart 2016 bij SCHUNCK*

Visual Vinyl is een groots opgezette tentoonstelling over het fenomeen kunstenaarsplaten. Van meer dan honderd kunstenaars zijn uit vier decennia platen en hoezen te zien, al dan niet ontworpen in samenwerking met (pop)muzikanten. Laat je verrassen door zeldzame lp’s, singles en andere vinylobjecten. Van Warhol tot Hirst en van Beuys tot Basquiat: meer dan 400 platen(hoezen) van internationale kunstenaars tonen de LP als …

Lees verder

---

Volg ons ook op: