Header

September 2016 - nummer 31

---

We hopen dat u van een fijne vakantie heeft genoten en weer helemaal klaar bent voor een nieuw jaar met interessante activiteiten op historisch gebied.

Er staat weer van alles op stapel waaronder de Maand van de Geschiedenis die landelijk ieder jaar in oktober gehouden wordt en waaraan wij dit jaar actief gaan deelnemen. Het thema dit  jaar is 'Grenzen'. Er zullen de hele maand oktober allerlei activiteiten in de regio plaatsvinden gerelateerd aan dit thema. De aftrap vindt plaats op 1 oktober in het Thermenmuseun en daarna zal er wekelijks een activiteit op locatie worden gehouden. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u alle informatie wat betreft datum en tijdstip, locatie en thema van deze activiteiten.

Neem ook een kijkje op onze website www.landvanherle.nl. U kunt er vrij zoeken door de jaargangen 1950-2013 en in de bestelmodule onze boeken bekijken en bestellen. Activiteiten en nieuws kunt u ook rechtstreeks vinden via www.heemkunde.eu. Mist u nieuws of activiteiten? Vul deze dan in op www.heemkunde.eu of stuur een mail met de informatie naar: nieuwsbrief@landvanherle.nl.

NB: Help ons het verzenden gemakkelijker te maken door nieuwsbrief@landvanherle.nl toe te voegen aan 'veilige afzenders'.

---

Berichten en Nieuws

---
Activiteiten Land van Herle in de Maand van de Geschiedenis

Activiteiten Land van Herle in de Maand van de Geschiedenis

Doe mee aan een grensverleggende toer door Parkstad Limburg! Beleef met 'Het Land van Herle' en partners hoe onze regiobewoners leefden met Grillige Grenzen! Vijf bijzondere bijeenkomsten voor jong en oud met pakkende lezingen en performances! Het Land van Herle organiseert in de Maand van de Geschiedenis (oktober) vier bijeenkomsten over 'grenzen' in de mijnbouw (migranten), het bestuur (lappendeken Limburg), …

Lees verder

---
Grenzen 18e eeuw Tirion

Passe-partout 'Grenzen' - oktobermaand

Het Land van Herle organiseert in de Maand van de Geschiedenis 4 bijeenkomsten over 'grenzen' in de mijnbouw (migranten), het bestuur (lappendeken Limburg), sport (rivaliteit, beperking) en taal (dialecten). Op 1 oktober geven we een voorproefje en openen we de Maand van Geschiedenis. We beginnen onze 'grensverleggende' tour in het hart van Het land van Herle, Heerlen-centrum. Op 1 oktober …

Lees verder

---
mijnstreek-3-2016

MijnStreek nummer 3 verschenen!

Nummer 3 van ons nieuwe Historisch Magazine voor Parkstad Limburg 'MijnStreek' is verschenen. Het is deze week (20 september) verzonden aan de abonnees en valt dus binnenkort bij hen in de brievenbus. Het is weer een aantrekkelijk en zeer lezenswaardig magazine geworden met boeiende artikelen die voor veel leesplezier zorgen. Mis het niet! Drie thema-artikelen, geschiedenis actueel, merkwaardig verhaal(d) en …

Lees verder

---

'Doopnamen' als thema in de historische werkgroep

Op de eerste bijeenkomst na de vakantie van de Historische Werkgroep Het Land van Herle op 12 september onderhield werkgroeplid Martin van de Wijst de aanwezigen over een van zijn onderzoeksgebieden: Doop- c.q, voornamen. De voornaam is de naam die en kind bij de geboorte krijgt en die voor de familienaam komt. Door middel van de voornaam kan hij of zij onderscheiden …

Lees verder

---

Tweewekelijkse Nieuwsbrief LGOG

Met ingang van 29 augustus verschijnt tweewekelijks de LGOG Nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen de Nieuwsbrief van het LGOG per mail ontvangen. U kunt zich aanmelden voor de verzendlijst via onderstaande link via Subscribe op webpagina http://us13.campaign-archive2.com/?u=fdb833fe32cee8ad12ebdfd7f&id=38cb1b1c87 De eerste nieuwsbrief, van 29 augustus 2016, vindt u hier.

Lees verder

---

Nieuws uit het Thermenmuseum in Heerlen

Kom en bekijk onze nieuwste vondst Bij de opgravingen op het Tempsplein in Heerlen hebben we een fantastische ontdekking gedaan, een Romeinse pottenbakkersoven!   Deze hebben we gelicht en verplaatst naar de binnenplaats van het Thermenmuseum. In het museum zullen we de oven gaan restaureren en conserveren, waarna deze in onze vaste collectie zal worden opgenomen.  We verwachten volgend jaar klaar …

Lees verder

---

Vanaf september iedere zaterdag weer een Gelredag

Omroep Gelderland zendt vanaf 5 september iedere maandagavond het TV-programma 'Ridders van Gelre' uit. In dat programma gaan de beide Ridders Bas Steman en René Arendsen op zoek naar de rijke geschiedenis van Gelderland. Elke maandag is er een ander thema. De TV-uitzending is van 17.20 tot 17.50 uur en het programma wordt ieder uur herhaald. De zaterdag erna is …

Lees verder

---

Verschenen 'De Heiligen en hun verering' door Frans Erens

Tachtiger Frans Erens (1857-1935) stond kritisch tegenover zijn katholieke geloof.  Dat was in zijn tijd ongewoon en het kostte hem zijn carrièrekansen in Limburg.  In 1911 liet hij zijn licht schijnen over het typisch katholieke verschijnsel van heiligverklaringen. Dit bewuste boek, toentertijd uitgebracht bij uitgeverij Hollandia in Baarn, is nu voor het eerst herdrukt als deel 19 in de …

Lees verder

---
afbeelding veteranendag 1

Postzegels ter gelegenheid van Veteranendag

Ter gelegenheid van Veteranendag geeft de stichting Veteranen Brunssum een vijftal verschillende postzegels uit. De zegels kosten € 12 per vel van 10 zegels (10x zelfde zegel!).De stichting geeft 5 verschillende zegels uit; dat wil zeggen er zijn 5 verschillende afbeeldingen.   Losse zegels kosten € 1, 20 per stuk en de opbrengst komt ten goede aan de organisatie van de Brunssumse Veteranendag. …

Lees verder

---

Voor uw agenda de komende activiteiten...

---
mdnd-gesch-beeld

Openingsprogramma Maand van de Geschiedenis

Op zaterdagmiddag 1 oktober tussen 14 en 16 u. zal Jordy Clemens, wethouder erfgoed in Heerlen, in het Thermenmuseum het 'startschot' geven voor een inspirerende programmamaand van de geschiedenis en historische toer door Parkstad. De maand van de geschiedenis heeft dit jaar het thema 'Grenzen'. Tijdens de kick-off voor de Maand van de Geschiedenis in Parkstad Limburg zal in vier …

Lees verder

---
Grenzen 18e eeuw Tirion

Avond 1: 'Zin en onzin van de bestuurlijke 'lappendeken'

De eerste avond in de Maand van de Geschiedenis vindt plaats op donderdag 6 oktober vanaf 19:30 u. in in de Davidzaal van de Borenburg, Furenthela 16 in Voerendaal. Thema is 'Zin en onzin van de bestuurlijke lappendeken' De grillige grenzen binnen onze regio zorgden voor heel wat complicaties in het verleden. Vanuit Staats Heerlen of Voerendaal was je in de 18e eeuw zo in …

Lees verder

---
vreemde-krachten-arbeidsmigran_1

Avond 2: Vreemde krachten - arbeidsmigranten in de mijnstreek

Een jaar na het succesvolle M2015 komt er in het Parkstad Limburg Theater in samenwerking met Het Land van Herle een schitterende vervolg in de vorm van een voorstelling over ons mijnverleden: Vreemde krachten – arbeidsmigranten in de Mijnstreek. Centraal staan de duizenden arbeidsmigranten -Polen, Slovenen Joegoslaven, Duitsers en later Italianen en Marokkanen- die vanaf de jaren '50 naar Zuid-Limburg …

Lees verder

---
Sharon Walraven

Avond 3: ´Parkstad Sport - ook in het verleden grensverleggend ...´

In de sport probeert men steeds weer grenzen te verleggen. Hoe zat dat met de sporters en sportverenigingen in onze regio? Op een tot de verbeelding sprekende locatie, het voormalig badhuis van Treebeek,  vindt de derde Land-van-Herle-avond van de Maand van de Geschiedenis plaats. Dat zal zijn op donderdag 20 oktober vanaf 19:30 u. Adres: Maanstraat 13, Treebeek-Brunssum. Thema: Parkstad Sport ook …

Lees verder

---
streektaal_07_dialekkaart_limburg_poster_a2

Avond 4: Taalgrenzen in Parkstad

Taal heeft een rijke historie en ontwikkelt zich steeds weer, ook in Zuid-Limburg en Parkstad. In de reeks thema-avonden in de Maand van de Geschiedenis  van Het Land van Herle is op donderdag 27 oktober aandacht voor taalgrenzen in Parkstad, vroeger en nu. Het Oude Kerkje in Eygelshoven (Kerkberg) is de plek waar dit gebeurt. Vanaf 19.30 uur kunt u …

Lees verder

---

Tentoonstelling 'Leuvense glasramen, terug uit Amerika' in Leuven (B)

De kloostergang van de abdij van Park werd ooit gesierd door een bijzonder ensemble van 41 glasramen. De glasramencyclus van de hand van de Leuvense meesterglazenier Jan de Caumont (1577-1659) werd in de loop der tijd verkocht en de glasramen raakten verspreid over de hele wereld. Na een tien jaar durende speurtocht zijn vandaag 21 van de 41 originele glasramen …

Lees verder

---

Tentoonstelling 'Abdij te gast' de priorij van Gempe in Heverlee (B)

Vanaf 11 september tot en met 31 maart 201 kunnen belangstellenden in Museum Parkabdij kennis maken met de voormalige priorij van Gempe. De priorij van de zusters norbertinessen van Gempe bevond zich tot 1797 op het grondgebied van Sint-Joris-Winge. In 1219 werd het klooster gesticht door ridder Renier van Udeghem voor zijn acht vrome dochters. De priorij stond onder het …

Lees verder

---

Tentoonstelling 'Bronsgroen Eikenhout - van landschap tot achtertuin' van 1 september tot 1 oktober 2016 in Bureau Europa, Maastricht

Het Limburgse volkslied begint met de woorden 'Waar in 't bronsgroen eikenhout, 't nachtegaaltje zingt'; een ode aan het landschap. Alle kenmerken van het Limburgse landschap worden er bezongen. Kenmerken die door de jaren zijn gevormd door de natuurlijke elementen, de boeren, de mijnen en later ook het toerisme. De natuur staat onder druk, onder andere door de teloorgang van …

Lees verder

---

Excursie met de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen in het voetspoor van Keizer Wilhelm II op 24 september

Bij deze nodigt de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen belangstellenden uit voor een interessante dagexcursie op zaterdag 24 september 2016. Deze excursie is bedoeld voor leden, introducees  en niet-leden. In voetspoor van de Keizer Willem II organiseert de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen een excursie per bus naar Kasteel Amerongen en Huis Doorn. Onder barre omstandigheden vluchtte keizer Willem II op 11 november 1918 …

Lees verder

---

Lezingen over het NSB-verleden van Valkenburg-Houthem op 19 en 28 september

Historici Jacquo Silverentand en Lou Heynens houden een tweetal lezingen over het NSB-verleden van de voormalige gemeente Valkenburg-Houthem. Deze lezingen hebben als onderwerp de keuzes van Limburgers en foute Limburgse adel voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog bezien vanuit historisch-filosofisch perspectief. De eerste lezing uit deze reeks wordt in de Polfermolen op woensdag 14 september vanaf 19:30 uur gehouden. De tweede …

Lees verder

---

Lezing 'Van lust, spot en zinnelijk genot' op 20 oktober

De Heemkundevereniging Landgraaf is alweer toe aan haar laatste lezing in de cyclus 2016. Na Lou Heynens, Hilde Vanneste en Willy Goertz is het nu de beurt aan Piet van Hees. Op donderdag 20 oktober aanstaande laat Van Hees de toehoorders vanaf 19:30 uur in de Parochiezaal van Nieuwenhagerheide kennismaken met het zinnelijk genot met list en lust bedreven. In …

Lees verder

---

LGOG Kring Valkenburg en Heuvelland organiseert een cursus Genealogie voor beginners

Altijd al willen weten wie uw voorouders zijn, wat zij deden en hoe zij leefden? Gaat er een gerucht in de familie rond over een Franse afkomst, blauw bloed of wellicht een meer duistere kant? Genealogische onderzoek is een enerverende zoektocht die licht kan werpen op dergelijke vragen en waarmee het verleden weer tot leven wordt gebracht. De kring Valkenburg …

Lees verder

---

Seminar ‘Arbeidsongevallen en beroepsziekten’ in Kerkrade op 30 september 2016

Nederland is het enige land in de Europese Unie waarin geen aparte wettelijke regeling bestaat voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Moet Nederland niet eindelijk eens aansluiten bij Europa? De Limburgse Adviesraad Oud-Mijnwerkers en de Stichting Silicose. Oud-Mijnwerkers organiseren daarover een seminar met als titel: ‘Arbeidsongevallen en beroepsziekten: Laten we het eens fatsoenlijk regelen in Nederland!’ Dit seminar wordt gehouden op vrijdag …

Lees verder

---
13x18poppy

Workshop 'Poppy maken' in Brunssum

In samenwerking met Art House Limburg te Brunssum organiseert de stichting War Cemetery Brunssum een workshop 'Poppy maken' (geëmailleerde klaproos). De 'Poppy' oftewel de klaproos is sinds de Eerste Wereldoorlog het symbool voor de gevallenen van die oorlog en later meer in het algemeen voor de slachtoffers van alle oorlogen en gewapende conflicten. De gevallenen worden herdacht op 'Poppy Day' oftewel Remembrance Day. …

Lees verder

---

LGOG Excursie naar Roermond en Oudenbosch ‘Moderne kruisvaarders van de Paus’ op 8 oktober

‘Er is een smartenkreet vernomen uitgaande van het Vaticaan waar een weerloos grijsaard het moet aanzien hoe een naburig koning, voortgestuwd door de revolutie en de geheime genootschappen, de rovershand uitsteekt naar het erfgoed van St. Petrus en een voor een de provinciën aan den H. Stoel toebehorende overweldigt.’ (Uit een kroniek van de Fraters van Tilburg,1866). 

Het LGOG kring Parkstad nodigt belangstellenden uit voor een excursie naar Roermond en Oudenbosch op …

Lees verder

---

'Bouwen om te baden' vanaf 14 oktober

Nieuwe expo in het Thermenmuseum! Op 14 oktober om 15.00 uur is het zover, dan introduceren we met trots de tweede tentoonstelling rondom het onderzoek naar het Heerlens Romeins Badhuis. 'Bouwen om te baden' is het vervolg op de huidige expositie ‘Het badhuis ontbloot’ hierin leggen we de focus op de bouwelementen van het badhuis en het werk van de specialisten. …

Lees verder

---

Lezing 'De weg naar goed nabuurschap. Nederlands-Duitse betrekkingen na 1945’ op 17 oktober en 'Duitsland Mittag' op 14 november

Lezing De weg naar goed nabuurschap; Nederlands-Duitse betrekkingen na 19450’ Sittard-Geleen ligt in een Euregionaal gebied met 3,9 miljoen inwoners. De Gemeente Sittard-Geleen heeft twee landsgrenzen en verbindt België en Duitsland met elkaar. Zuyd Hogeschool ligt op steenworpafstand van België én Duitsland. Aan beide kanten van de grens liggen grote kansen voor burgers, ondernemingen, studenten. Via City-deal Zuid Limburg, nota …

Lees verder

---

Facebook Land van Herle

Actueel agendanieuws vind u ook op onze facebookpagina. daar zitten vaak interessante pareltjes van activiteiten tussen die niet altijd ook op onze website in de heemkunde-agenda verschijnen. Wilt u ze volgen? Like dan onze pagina. Van de eerdere twee pagina's hebben we inmiddels één pagina gemaakt, nu met onze officiële naam: Historische Kring 'Het Land van Herle'. U vindt de pagina op https://www.facebook.com/land.vanherle/

---