Header

November 2016 - nummer 32

---

 

Dit is nieuwsbrief no. 32 van Het Land van Herle. We proberen u op deze manier een vlot overzicht bieden van wat er op het gebied van historie en heemkunde in de acht gemeenten van Parkstad Limburg leeft!

We kijken met een trots en tevreden gevoel terug op onze eerste 'eigen' Maand van de Geschiedenis. In vier wekelijkse bijeenkomsten werd aandacht besteedt aan een aantal aspecten van het landelijk thema van de Maand van de Geschiedenis 'Grenzen' dat wij voor onze regio omdoopten in 'Grillige Grenzen'.
De openingsbijeenkomst vond op zaterdagmiddag 1 oktober in het Thermenmuseum plaats. Hier werd het programma voorgesteld en werden er een paar 'smaakmakers' geserveerd.  Op donderdag 6 oktober waren we in Voerendaal waar 'Zin en onzin van de bestuurlijke lappendeken in Limburg' op het programma stond. De week daarna op 14 oktober was de locatie het Parkstad Limburg Theater in Heerlen waar de aandacht uitging naar 'Vreemde krachten - arbeidsmigranten in de Mijnstreek. Op 20 oktober waren we te gast in Treebeek in het voormalig badhuis. Hier was het thema 'Parkstad sport - ook in het verleden grensverleggend'. En last but not least bezochten we op 27 oktober het oude kerkje van Eygelshoven waar we ons bezighielden met 'Onze taal langs de grens - invloed van het Duits als cultuurtaal'.
De avonden waren een mix van feitelijke historische informatie in de vorm van lezingen, muziek en voordrachten. Klik op onderstaand bericht hierover voor fotoimpressies op onze facebookpagina. Het concept sloeg bijzonder aan bij de bezoekers.
We gaan ons daarom beraden of dit initiatief volgend jaar voor herhaling vatbaar is.

Natuurlijk gebeurde er ook op andere -historische- gebieden nog het een en het ander en staat er van alles op de agenda. Hierover kunt u in deze Nieuwsbrief lezen.

Neem ook een kijkje op onze website www.landvanherle.nl. U kunt er vrij zoeken door de jaargangen 1950-2015 en in de bestelmodule onze boeken bekijken en bestellen. Activiteiten en nieuws kunt u ook rechtstreeks vinden via www.heemkunde.eu. Mist u nieuws of activiteiten? Vul deze dan in op www.heemkunde.eu of stuur een mail met de informatie naar: nieuwsbrief@landvanherle.nl.

NB: Help ons het verzenden gemakkelijker te maken door nieuwsbrief@landvanherle.nl toe te voegen aan 'veilige afzenders'.

---

Berichten en Nieuws

---
dsc_1048

Geslaagde maand van de geschiedenis

Met het thema 'Grillige Grenzen' organiseerde 'Het Land van Herle' vijf bijeenkomsten met sketches, zang, interview, debat en quiz. De programma's staken goed in elkaar. Helaas was de opkomst door de geringe publiciteit wat mager. Alle deelnemers en bezoekers vroegen om herhaling bij de volgende landelijke maand van de geschiedenis in oktober 2017. Dan is het thema "Geluk". Zie voor …

Lees verder

---

Nieuw onderzoek naar het Romeins badhuis in Heerlen

Op maandag 10 oktober verwelkomde de historische werkgroep van het Land van Herle Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum. Zij hield een bijzonder interessante lezing over de resultaten van het nieuwe onderzoek naar het Romeinse badhuis van Heerlen. De ontdekking van de resten van het Heerlens badhuis dateert alweer van 1940. Dit badhuis is het best bewaarde Romeinse gebouw van …

Lees verder

---
Binnenkort: 2 nieuwe boeken in de Parkstadreeks

Binnenkort: 2 nieuwe boeken in de Parkstadreeks

Meer dan ooit wordt er over aspecten van de geschiedenis van de regio Parkstad Limburg geschreven. In de Historische Reeks Parkstad Limburg van Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ en Historisch Goud / Rijckheyt verschijnen binnenkort twee nieuwe boeken. U kunt nu tot 1 december 2016 voor deze boeken intekenen op www.landvanherle/bestellen. Als Historische Reeks Parkstad 11 verschijnt: Facetten …

Lees verder

---
hrpl-11

Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode

Als Historische Reeks Parkstad Limburg 11 verschijnt: Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode Opstellen bij het gouden jubileum van de Stichting Fontes Rodenses  Omvang: ca. 208 bladzijden met illustraties in kleur en zwart-wit, hardcover, ISBN/EAN: 978-90-822416-6-2. Het 50-jarig bestaan van de Stichting Fontes Rodenses is de aanleiding voor de publicatie van een bundel historische opstellen over het voormalige Land van Rode. …

Lees verder

---
hrpl-12

Max Graaf de Marchant et d'Ansembourg

Als Historische Reeks Parkstad Limburg 12 verschijnt: Max graaf de Marchant et d’Ansembourg Een politieke biografie Door Paul Bronzwaer Omvang: ca. 160 bladzijden met illustraties in zwart-wit en enkele in kleur. Hardcover, ISBN/EAN: 978-90-822416-7-9 In de portrettengalerij van de ‘gouverneurs’, commissarissen van de Koning/Koningin in de provincie Limburg, in het provinciehuis van de 19e en 20e eeuw ontbreekt er één: …

Lees verder

---
dsc_0952

Laatste Stolpersteine en plaquette synagoge Heerlen geplaatst

Op vrijdag 23 september 2016 hebben middelbare scholieren de laatste serie 'Stolpersteine' in Heerlen geplaatst. Dat gebeurde op initiatief van de Stichting Lodewijk Foijer. Na een plechtige bijeenkomst in de Van Boxtelzaal in De Twee Gezusters en de lunch gingen genodigden en de leerlingen van de vier Heerlense colleges op pad door de binnenstad. Op vijf locaties werden de struikelstenen geplaatst. Jan …

Lees verder

---
dsc_1048

Geslaagde maand van de geschiedenis

Met het thema 'Grillige Grenzen' organiseerde 'Het Land van Herle' vijf bijeenkomsten met sketches, zang, interview, debat en quiz. De programma's staken goed in elkaar. Helaas was de opkomst door de geringe publiciteit wat mager. Alle deelnemers en bezoekers vroegen om herhaling bij de volgende landelijke maand van de geschiedenis in oktober 2017. Dan is het thema "Geluk". Zie voor …

Lees verder

---
Nummer 3 van MijnStreek nu te koop!

Nummer 3 van MijnStreek nu te koop!

Aan het eind van het derde kwartaal verscheen nummer 3 van de eerste jaargang van MijnStreek. Het is weer een rijk gevarieerd nummer geworden. De volgende bijdragen vullen de 36 blz. van het magazine: THEMA: De Borgbergh - de herontdekking van een Voerendaalse motte door Frans M. Gerards, Xavier van Dijk en Walter Uitterhoeve Het vluchtelingenprobleem - minder bekend gebleven aspecten van …

Lees verder

---

Fotoboek 'De Schaesbergse mijn ON II. Ich han ze gekant....Staatsmijn Wilhelmina woar och van d'r Sjeet'

Op zaterdag 26 november as. presenteert de Heemkundevereniging Landgraaf om 13:30 uur in de kantine van het MFC An de Voeegelsjtang te Landgraaf deel 18 in de serie 'Ken Landgraaf'. Deze keer gaat het om een echt fotoboek met korte teksten, enkele interviews en veel fotomateriaal over de twee voormalige steenkolenmijnen op Schaesbergs grondgebied: 'De Schaesbergse mijn ON II. Ich …

Lees verder

---

Voor uw agenda de komende activiteiten...

---

Expositie 'I have something to say - Ich han jet tse vertselle' bij POST Kerkrade

POST- Kerkrade nodigt belangstellenden uit voor de expositie 'I have something to say - Ich han jet tse vertselle' door Luc Lodder. De expositie wordt geopend op vrijdagavond 11 november om 19:30 en daarmee wordt tevens het jaar POST-2016 afgesloten. I have something to say - Ich han jet tse vertselle door Luc Lodder Ik ben niet kwaad, niet boos, niet …

Lees verder

---

Poppy Day Remembrance op 11 november op de Britse oorlogsbegraafplaats in Brunssum

Op vrijdag 11 november aanstaande zal op het Brits Militair Kerkhof in Brunssum de Poppy Day Remembrance gehouden worden. Het British War Cemetery in Brunssum is met 328 graven één van de grootste Britse oorlogsbegraafplaatsen in Limburg. Sinds vele jaren worden hier op 11 november de slachtoffers van de Great War herdacht. Op vrijdag 11 november 2016 start de herdenkingsplechtigheid …

Lees verder

---

Presentatie van ‘Heerlijk Leven’ door Peter Luijten op 12 november in Maastricht

Peter Luijten zocht en vond zijn voorouders. In dertig jaar tijd heeft hij veel feiten vast weten te leggen en gebundeld in dit lijvig boekwerk. De soms complexe materie, resultaat van minutieus speurwerk, wordt hierin helder verwoord. Heerlijk Leven bevat harde archiefdata. Maar deze worden steevast weergegeven tegen het decor van de episode waarin ze plaatsvonden. Daarmee wordt het een …

Lees verder

---

'Grenzeloze Chancen' seminar over wonen, werken, ondernemen, studeren en besturen in een grenze(n)loze regio op 14 november in Sittard

Wonen, werken, studeren, recreëren in de grensstreek is uitdagend in allerlei opzichten. Aken, Maastricht, Sittard, Heerlen bieden ons allemaal kansen, die als we deze ten volle benutten deze regio laten groeien en bloeien! Zuyd hogeschool en de Deutsch-Niederländische Gesellschaft (DNG) hebben de handen in elkaar geslagen en organiseren op 14 november 2016 een middag waarin de Nederlands-Duitse samen-werking op het …

Lees verder

---

Lezing 'De weg naar goed nabuurschap; 'Duitsland Mittag' op 14 november

Op maandag 17 oktober vond in Sittard een lezing plaats met als thema 'Goed nabuurschap'. Sittard-Geleen ligt in een Euregionaal gebied met 3,9 miljoen inwoners. De Gemeente Sittard-Geleen heeft twee landsgrenzen en verbindt België en Duitsland met elkaar. Zuyd Hogeschool ligt op steenworpafstand van België én Duitsland. Aan beide kanten van de grens liggen grote kansen voor burgers, ondernemingen, studenten. Via …

Lees verder

---

Heemkundevereniging Landgraaf presenteert 'Jaarboek 2016' op 18 november

Sinds een aantal jaar presenteert de Heemkundevereniging Landgraaf tijdens haar besloten ledenavond in het Sociaal Cultureel Centrum An d'r Put te Ubach over Worms haar actuele 'Jaarboek'. Zo ook weer op vrijdag 18 november aanstaande als het 29ste deel sinds 1985 aan het publiek wordt voorgesteld. Aan het 'Jaarboek 2016' hebben tien schrijvers bijgedragen. Zij schreven over elf uiteenlopende onderwerpen: 1  Het Koningsvogelschieten bij …

Lees verder

---

Studiedag 800 jaar Dominicanen op 19 november in Sittard

Op zaterdag 19 november a.s. organiseert de Commissie Kerkgeschiedenis van LGOG in samenwerking met de Prof. Dr. Timmersstichting in ‘Oos Zittesj Hoes’ te Sittard een studiedag rond het 800-jarig jubileum van de Orde der Predikheren (Dominicanen). In 1216 stichtte de Spaanse kanunnik Dominicus de Guzmán (1170-1221) de Orde der Predikheren. Weldra verspreidde de orde zich over Europa. In 1626 kwamen …

Lees verder

---

‘Archeologische resten in het tracé van de Buitenring Parkstad Limburg’ door regioarcheoloog Hilde Vanneste op 21 november in het Berbardinuscollege in Heerlen

Op maandag 21 november aanstaande organiseren Rotary Club Landgraaf en de sectie LGOG archeologie, AVL een lezing door regioarcheoloog Parkstad Limburg ‘Archeologische resten in het tracé van de Buitenring Parkstad Limburg. De lezing begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Bernardinuscollege aan de Akerstraat 95 in Heerlen. De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) zal binnen korte termijn een ringweg vormen rondom …

Lees verder

---

Tentoonstelling 'Abdij te gast' de priorij van Gempe in Heverlee (B)

Nog tot en met 31 maart 201 kunnen belangstellenden in Museum Parkabdij kennis maken met de voormalige priorij van Gempe. De priorij van de zusters norbertinessen van Gempe bevond zich tot 1797 op het grondgebied van Sint-Joris-Winge. In 1219 werd het klooster gesticht door ridder Renier van Udeghem voor zijn acht vrome dochters. De priorij stond onder het …

Lees verder

---

'Bouwen om te baden' nog tot 31 december in het Thermenmuseum

Op 14 oktober werd de tweede tentoonstelling rondom het onderzoek naar het Heerlens Romeins Badhuis geopend. 'Bouwen om te baden' is het vervolg op de voorgaande expositie ‘Het badhuis ontbloot’ hierin leggen we de focus op de bouwelementen van het badhuis en het werk van de specialisten. Welke specialisten zijn betrokken bij een onderzoek? Wie van hun richt zich op de …

Lees verder

---

Lezing 'De weg naar goed nabuurschap. Nederlands-Duitse betrekkingen na 1945’ op 17 oktober en 'Duitsland Mittag' op 14 november

Lezing De weg naar goed nabuurschap; Nederlands-Duitse betrekkingen na 19450’ Sittard-Geleen ligt in een Euregionaal gebied met 3,9 miljoen inwoners. De Gemeente Sittard-Geleen heeft twee landsgrenzen en verbindt België en Duitsland met elkaar. Zuyd Hogeschool ligt op steenworpafstand van België én Duitsland. Aan beide kanten van de grens liggen grote kansen voor burgers, ondernemingen, studenten. Via City-deal Zuid Limburg, nota …

Lees verder

---

Facebook Land van Herle

Actueel agendanieuws vind u ook op onze facebookpagina. daar zitten vaak interessante pareltjes van activiteiten tussen die niet altijd ook op onze website in de heemkunde-agenda verschijnen. Wilt u ze volgen? Like dan onze pagina. Van de eerdere twee pagina's hebben we inmiddels één pagina gemaakt, nu met onze officiële naam: Historische Kring 'Het Land van Herle'. U vindt de pagina op https://www.facebook.com/land.vanherle/

---