HET LAND VAN HERLE

Categorieën
1
Filter op Prijs
tot OK
Aantal per pagina
Resultaat 13 - 24 van de 30 Toont alle 30 resultaten Toont het enkele resultaat Geen resultaten gevonden
Sorteer op nieuwste
Filters Sorteer resultaten
Diverse
Boeken
Heerlense buurten reeks

Bij de afsluitende receptie van de festiviteiten van H100 – Honderd jaar Heerlerbaan  in de Caumerbron te Heerlerbaan op zondag 6 januari 2019  verscheen het fraai geïllustreerde boek ‘Heerlerbaan vroeger… – van verbindingsweg tot urbane woonwijk´. Het is nummer 8 in de serie ‘De geschiedenis van de Heerlense buurten’. Deze keer door Het Land van Herle en Historisch Goud – Rijckheyt uitgegeven in samenwerking met Stichting H100.

Het boek telt 350 pagina’s volledig in kleur met meer dan 400 foto’s (de oudste foto’s natuurlijk in zwart-wit…). De teksten zijn geschreven door Al Kerckhoffs, Sjef Hautvast, Marjo en Pé Diederen  en Roelof Braad met medewerking Ger Seetsen, Jan Hendriks en Jacq. Zenden. Naast de berichten over de geschiedenis van de wijk zijn interviews met (oud) Heerlerbaners opgenomen, zoals Wendy Kockelkoren, Wiel Arets en Huub Mans. De hoofdstukken gaan over de geschiedenis van Heerlerbaan, de monumenten en architectuur in de wijk, wonen en werken, de bedrijvigheid, de vroedvrouwenschool, geloof, onderwijs, verenigingsleven en sport. Het sluit af met een overzicht van de activiteiten rond 100 jaar Heerlerbaan.

17,50
Rein van Lieshout
Boeken
Overige publicaties

Beschikbaar is nu ook het tweede deel van Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken. Rein van Lieshout beschrijft in dit tweede deel hoe het verder gaat met de verslaglegging van verhoren en terechtstellingen, te beginnen met die van Joannes Ponts uit Hoensbroek en zijn metgezellen in Rekem (B). Wat daarna volgt zijn berichten over de processen en terechtstellingen te Heerlen, Ubach over Worms, Schaesberg, Oirsbeek, Kerkrade, Hoensbroek, Schinnen en Nuth. Daarna komen de terechtstellingen van bendeleden uit Brunssum, Merkelbeek en Schinveld aan de orde. Bokkenrijders zijn door de schepenbank van Oirsbeek veroordeeld en in het Treebekerveld te Amstenrade geëxecuteerd. Deel twee sluit af met een korte beschouwing over vrouwen als medeplichtigen.

Het boek is rijk geïllustreerd (126 afbeeldingen in zwart-wit en kleur), telt 220 blz., waarvan 54 in kleur en vele kaderteksten met transcripties van processtukken.

Over de bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken is veel geschreven, maar over de eerste vervolgingsperiode (1730-1748) was nog veel over deze geheimzinnige en mysterieuze dievenbende in nevelen gehuld. Na jaren van archiefonderzoek en literatuurstudie heeft de schrijver met dit, in drie delen uit te geven populairwetenschappelijk boek veel mysteries uit die duistere periode weten te ontsluieren. Zo staan er vele verhoorverslagen van bendeleden in vermeld die in de bestaande literatuur als verloren werden beschouwd en daarom nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Essentiële stukken die nu boven water zijn gekomen en aan de vervolging der bokkenrijders ten grondslag hebben gelegen en de niet eerder gepubliceerde archiefbronnen zijn in vertaling vanuit het achttiende-eeuwse Frans, Duits en Nederlands in de drie boeken opgenomen. Zodoende kan de lezer kennisnemen van hetgeen zich destijds precies heeft afgespeeld ten aanzien van leefomstandigheden, machtsverhoudingen en procesvoering en wat er in de loop van de tijd aan fictie is ingeslopen.

Bokkenrijders uit die eerste vervolgingsperiode vinden we in de Landen van Overmaas met omliggende territoria en in de steden Maastricht, Aken en Luik en omgeving. Nieuw is ook welke ‘medeplichtigen’ op de pijnbank zijn genoemd en welke verklaringen de overvallen slachtoffers hebben afgelegd.

18,50
Hans Thissen
Boeken
Historische reeks

De oudste nog bestaande neutrale zelfstandige vakbond in Limburg bestond op 23 september 2019 al 75 jaar. Tijdens de jubilarishuldiging op 25 september in Auberge De Rousch in Heerlen is het boek 1944-2019 | 75 jaar Vakbond ABW gepresenteerd. Vakbondslid en archivaris/historicus Hans Thissen tekent voor de inhoud van het boek dat door Vakbond ABW in samenwerking met Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ op de markt komt. Ruim 300 jubilarissen van de Vakbond ABW kregen het boek cadeau.

De bond is kort na de bevrijding van Zuid-Limburg opgericht als Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (AWBM). Enkele dagen na de bevrijding van een groot deel van Zuid-Limburg, op 23 september 1944, namen mijnwerkers in het casino in Treebeek het initiatief tot de oprichting van deze nieuwe vakbond. Na enkele aanpassingen van de naam na de sluiting van de Nederlandse steenkolenmijnen heet de organisatie nu Vakbond ABW. Het is de jongste- en misschien minst bekende vakbond in Nederland. In tegenstelling tot de oude vooroorlogse bonden bleek na de oorlog dat de AWBM geen nieuwe wijn in oude zakken was. Zij was van alle smetten vrij en anders dan de confessionele bonden. Werkers in het mijnbedrijf wilden na de Tweede Wereldoorlog een andere aanpak, omdat ze genoeg hadden van de andere bonden die vóór de oorlog meer bezig waren met interne en onderlinge strijd dan met het behartigen van de belangen van hun leden. Enkele bonden stelden volgens hen tijdens de oorlog een niet-vaderlandse houding ten toon. Ondanks keiharde repressie door de bisschop, de confessionele bonden en de burgemeester van Heerlen ging de bond niet ten onder en wist zij de communistische inbreng buiten de deur te houden.

De ABW schroomde niet actie te voeren en trad regelmatig keihard op tegen instanties die de rechten van de bondsleden beknotten of met voeten traden, terwijl de andere belangrijke mijnwerkersbond wel overleg voerde, maar meer in de trant van wat we nu het ‘poldermodel’ noemen en waarbij de geit en de kool gespaard bleven.

In dit boek geeft Hans Thissen, bijgestaan door enkele anderen die een bijdrage aan deze bundel leverden, een overzicht met hoogte- én dieptepunten van het werk van de Vakbond ABW en voorlopers gedurende 75 jaar, waarbij de transformatie van de bond na de mijnsluiting niet is vergeten.

Het boek dat uitkomt als nummer 16 in de Historische Reeks Parkstad Limburg kost voor leden van de Vakbond ABW € 15,00 (excl. verzendkosten). Het is met ledenpas voor dat bedrag te koop bij het Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, in Heerlen, of te bestellen met vermelding van bondsnummer.

17,95
Hans Heltzel
Boeken
Historische reeks

In 2004 verscheen een goede beschrijving van de geallieerde bevrijdingsoperatie in oostelijk Zuid-Limburg. Het is nummer 3 in onze Historische Reeks Parkstad Limburg. De uit Hoensbroek afkomstige Hans Heltzel tekende voor de inhoud van het boek. Uitvoerig zijn alle militaire operaties die geleid hebben tot de bevrijding van Hoensbroek én - hoewel de titel anders doet vermoeden - ook onze regio in het boek beschreven. Er bleek nog veel vraag naar dit boek nadat het was uitverkocht, zodat we een beperkte nieuwe oplage hebben aangemaakt. In deze tweede druk zijn enkele door de helaas in 2015 overleden auteur geconstateerde foutjes verbeterd en het boek kreeg een nieuw ISBN/EAN-nummer: 978-94-93037-04-5, waarmee het boek via elke boekhandel valt te bestellen. De prijs is € 14,90.

14,90
Harry Pieters
Hay Schoffelen
Boeken
Heerlense buurten reeks

Heksenberg vroeger...
Van spookachtige heide tot eigenzinnige woonwijk
Serie: De geschiedenis van de Heerlense buurten 6

De Heerlense wethouder van erfgoed, Jordy Clemens, ontving zaterdag 12 juli 2014 tijdens een druk bezochte presentatie uit handen van de auteurs het eerste exemplaar van het boek ‘Heksenberg vroeger…‘. Het rijk geïllustreerde foto- en geschiedenisboek over Heksenberg werd uiteindelijk 308 blz. dik en bevat zo’n 350 foto’s waarvan 48 in kleur.

Heksenberg is een sociaal hechte buurt die vooral is ontstaan door de opkomst van de mijnindustrie. Toch gaat de geschiedenis van de buurt terug tot in de prehistorie. Alle wetenswaardigheden over het heidegebied waaruit de buurt is ontstaan, de groei van de wijk en zijn rijke verenigingsleven, de parochie, het onderwijs en het leven in de buurt komen in de beschrijvingen door Hay Schoffelen en de documentatie die Harry Pieters daarvoor verzamelde, uitgebreid aan bod. Beiden namen samen met Kleis Adema en Henk Butink het initiatief voor het boek, waarvan de eindredactie is verzorgd door stadshistoricus Roelof Braad.

De uitgave is mogelijk gemaakt dank zij bijdragen van Zilverzandexploitatie Beaujean BV Heerlerheide, Mediaan in Heerlen en Quaedvlieg-Beaujean Exploitatie van Zand- en Grintgroeven BV.

22,50 19,50
Thijs Abbenhuis
Boeken
Heerlense buurten reeks

Molenberg vroeger….
Van grazige weiden en vruchtbare akkers tot moderne woonwijk
Serie: De geschiedenis van de Heerlense buurten 7

Nu als vierde druk te koop! Molenberg vroeger… is een boek met nu 326 pagina’s en 355 foto’s. Tekst en een groot deel van de foto’s zijn afkomstig van de initiatiefnemer en oud-buurtbewoner Thijs Abbenhuis. Molenberg is een sociaal hechte buurt die vooral is ontstaan door de opkomst van de mijnindustrie. Toch gaat de geschiedenis van de buurt terug tot zeker in de middeleeuwen. Alle wetenswaardigheden over het agrarische gebied waaruit de buurt is ontstaan, de groei van de wijk en zijn rijke verenigingsleven, de parochie, het onderwijs en het leven in de buurt komen in de beschrijvingen door Thijs Abbenhuis en beeld uit zijn rijke diaverzameling en de collectie van Rijckheyt uitgebreid aan bod.

22,50
Lei Heijenrath (red.)
Boeken
Historische reeks

‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode‘ [HRPL 11] belicht op basis van nieuw archiefonderzoek in archieven in binnen- en buitenland enkele aloude thema’s in een nieuwe context.

INHOUD:
Het land van Rode: zijn naam, zijn territorium en zijn gebieders
door Lei Heijenrath
Macht en onmacht in de processen tegen de bokkenrijders. Brussel en de justitie in de Landen van ’s-Hertogenrade en Valkenburg (1740-1780)
door Mathieu Huynen en Hub van Wersch
Van ’s-Hertogenrade naar Limbourg sur Vesdre : Het tracé van de middeleeuwse Hertogsweg door Zuid-Limburg
door Lei Heijenrath
De abten van Kloosterrade en de justitiële praktijk in de 18e eeuw
door Lea Nijsten-Höfte†
De Staten van het Oostenrijkse Land van Rode in de 18e eeuw in vergadering bijeen
door Lei Heijenrath
Een erfeniskwestie in Kerkrade aan het einde van de 18e eeuw : Kan een moeder van haar dochter erven?
door Mathieu Huynen
De introductie van de aardappel rond 1740 in het Land van Rode
door Lea Nijsten-Höfte†
Over de staatkundige positie van het Oostenrijkse Land van ’s-Hertogenrade 1755-1780
door Lei Heijenrath

24,00
Paul Bronzwaer
Boeken
Historische reeks

In de portrettengalerij van de ‘gouverneurs’, commissarissen van de Koning/Koningin in de provincie Limburg, in het provinciehuis van de 19e en 20e eeuw ontbreekt er één: het portret van de man die tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog ruim drie en een half jaar ‘commissaris der provincie’ is geweest. Het is Max graaf de Marchant et d’Ansembourg, destijds eigenaar en bewoner van kasteel Amstenrade. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan de nazificatie van het provinciale en lokale bestuur.

Paul Bronzwaer onderzocht archieven in Limburg, Den Haag en Amsterdam naar de politieke activiteiten van de ‘oorlogsgouverneur’ van Limburg. Dat mondde uit in een nauwgezet verslag van de politieke activiteiten van Max graaf de Marchant et d’Ansembourg. Zijn verslag is de eerste wetenschappelijke biografie over de graaf. Ze onderzoekt waarom deze man de keuze voor het nationaalsocialisme heeft gemaakt. Een keuze die ertoe leidde dat hij tijdens de bezetting met de bezetter zou collaboreren. Daarnaast wil dit onderzoek ook de mythische verhalen die over hem de ronde doen tot hun ware proporties terugbrengen. Omdat het familiearchief nog niet toegankelijk was voor dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen de politieke loopbaan te analyseren en te beschrijven. Hoewel de biografie hierdoor enige beperkingen heeft, is uit het onderzoek in de openbare archieven toch een goed beeld van leven en werken te schetsen. De bestudeerde bronnen geven inzicht in de beweegredenen van de graaf waarom hij bewust voor het nationaalsocialisme heeft gekozen.

19,90
Rein van Lieshout
Boeken
Overige publicaties

Op 13 mei 2019 verscheen het boek: "Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken, 1730-1748, een speurtocht door archieven en de streekliteratuur. Deel I: Ontdekking en arrestaties." Rein van Lieshout tekende voor de inhoud. Het is uitgeven op A4-formaat en heeft een omvang van 212 pagina's, inclusief register. Het boek is rijk geïllustreerd, voorzien van een zachte kaft en is te koop voor € 19,50. Inmiddels is er een vierde iets gewijzigde druk verschenen.

Over de bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken is veel geschreven, maar over de eerste vervolgingsperiode (1730-1748) was nog veel over deze geheimzinnige en mysterieuze dievenbende in nevelen gehuld. Na jaren van archiefonderzoek en literatuurstudie heeft de schrijver met dit, in drie delen uit te geven populairwetenschappelijk boek veel mysteries uit die duistere periode weten te ontsluieren. Zo staan er vele verhoorverslagen van bendeleden in vermeld die in de bestaande literatuur als verloren werden beschouwd en daarom nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Essentiële stukken die nu boven water zijn gekomen en aan de vervolging der bokkenrijders ten grondslag hebben gelegen en de niet eerder gepubliceerde archiefbronnen zijn in vertaling vanuit het achttiende-eeuwse Frans, Duits en Nederlands in de drie boeken opgenomen. Zodoende kan de lezer kennisnemen van hetgeen zich destijds precies heeft afgespeeld ten aanzien van leefomstandigheden, machtsverhoudingen en procesvoering en wat er in de loop van de tijd aan fictie is ingeslopen.
Bokkenrijders uit die eerste vervolgingsperiode vinden we in de Landen van Overmaas met omliggende territoria en in de steden Maastricht, Aken en Luik en omgeving. Nieuw is ook welke ‘medeplichtigen’ op de pijnbank zijn genoemd en welke verklaringen de overvallen slachtoffers hebben afgelegd. Dit eerste deel begint met een beschrijving van de algemene toestand in Zuid-Limburg omstreeks 1740. Hierna wordt de vervolging en terechtstelling beschreven van een groep vagebonden die in Hoensbroek was opgepakt. Daarna wordt de ontdekking en vervolging van de eerste bokkenrijdersbendes besproken.

Rein van Lieshout is in 1942 te Hoensbroek geboren. Hij houdt zich onder meer bezig met streekgeschiedenis en genealogie. Na zijn HTS-opleiding is hij in diverse technische beroepen werkzaam geweest. Op latere leeftijd heeft hij in Maastricht de opleiding Nederlands Recht gevolgd, waarna hij tot zijn pensionering bij de RDW te Zoetermeer als jurist werkzaam is geweest. Reeds tijdens zijn studie in Maastricht schreef hij een scriptie over het fenomeen bokkenrijders. Het stuk werd door prof. dr. Berkvens zeer gewaardeerd. De scriptie is in een aangepaste versie gepubliceerd in nummer 3-4 uit 2007 in ’Het Land van Herle’, te raadplegen op in het tijdschriftarchief op deze website.

De volgende delen zullen in de loop van 2019-2020 verschijnen. In deel II worden onder meer de arrestaties in de Oostenrijkse en Staatse landen van Overmaas, de daarop plaatsvindende verhoren, vervolging en (reconstructies van) terechtstellingen en ooggetuigenverklaringen. In het boek worden 18de-eeuwse brieven opgenomen die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Deze brieven betreffen correspondentie tussen enkele schouten in Zuid-Limburg en omstreken waarin ze elkaar op de hoogte houden van de nieuwste inbraken en personen die daarvoor zijn opgepakt of voortvluchtig zijn.
In deel III gaat het over de tijd na de verschrikkelijke terechtstellingen van 1743. Er zit eind december van dat jaar nog een groot aantal verdachten gevangen in kasteel Montfort, in Sittard, in het Landhuis van Valkenburg, in het Dinghuis van Maastricht en in de kastelen Hoensbroek, Herzogenrath en Reijmersbeek. Hoe het met hen allemaal afloopt zal in dit deel uitvoerig worden besproken. Aan het slot van dit deel volgt de eindconclusie.

19,50
Frans Gerards
Boeken
Historische reeks

Eindelijk zijn de raadsels rond het verdwenen Voerendaals kasteel Dammerscheid opgelost? In ’t Brook in Voerendaal, op een steenworp afstand van Zorgcentrum ’t Brook, heeft ooit kasteel Dammerscheid gestaan. Van ‘Dammerich’, zoals het kasteel in de volksmond werd genoemd, is niets meer overgebleven. Als er nog iets van het kasteel over is, dan ligt dat onder de grond. Zijn er over de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van Dammerscheid nog wel enkele feiten te vermelden, over het kasteel zelf is zo goed als niets bekend. We weten niet eens hoe het er heeft uitgezien. Vreemd is dat overigens niet. Het kasteel is namelijk al meer dan tweehonderd jaar verdwenen. Dr. Frans Gerards deed afgelopen jaren onderzoek naar de kastelen van Voerendaal en stootte daarbij op het verdwenen kasteel Dammerscheid. Dat verraste hem en in de zoektocht in archieven en andere bronnen vond hij de gegevens die hij verwerkte tot een nieuw boek. Het boek is nummer 10 in de Historische Reeks Parkstad Limburg.

Dankzij jarenlang intensief onderzoek in diverse en uiteenlopende archiefbronnen brengt de auteur kasteel Dammerscheid in dit boek opnieuw tot leven. Hierdoor ontstaat een treffend beeld van hoe de adellijke bewoners van Dammerscheid eeuwen geleden op hun kasteel leefden en woonden. Beschreven wordt ook hoe het kasteel er van binnen en buiten uit zag, in welke staat het verkeerde en hoe het was gemeubileerd. Tevens wordt uit de doeken gedaan hoe voortdurende geldzorgen en onderlinge ruzies er uiteindelijk voor zorgden, dat het kasteel in de 18de eeuw geleidelijk aan veranderde in een bouwval.

Het volstrekt unieke van dit boek is dat op deze manier een indringend beeld wordt geschetst van de lotgevallen van de bewoners in samenhang met het verval en tenslotte de ondergang van het kasteel. Tevens laat het boek zien hoe de toenmalige plattelandsadel van Voerendaal om ging met de eenvoudige boerenbevolking. Een van de eerste hoofdstukken geeft een inleiding over de oorsprong van de Voerendaalse kastelen.

24,50
Rob Hendrikx
Boeken
Overige publicaties

De tweede (verbeterde) druk is nu volop verkrijgbaar! In de regionale geschiedschrijving rond de Tweede Wereldoorlog was tot nu toe vooral aandacht voor de deportatie en het noodlottige einde van de Joden. Vrij onbekend is dat Sinti-families vanuit deze regio werden gedeporteerd en in de gaskamers van Auschwitz zijn omgekomen. Van 10 Heerlense nomadenfamilies werden 71 Sinti in de Duitse concentratiekampen vermoord. De bakermat van deze families ligt aan de voet van de Heksenberg. Families zoals de Steinbachs, Weiss, Pommée, Rosem Reinhardt en Meinhardt bevolkten regelmatig het woonwagenkamp bij de voormalige Oranje Nassau-mijn IV. Slechts één van de gedeporteerde Heerlense Sinti heeft het concentratiekamp overleefd. De lotgevallen van deze Sinti zijn nagenoeg in de vergetelheid geraakt. Hoog tijd om nu, 70 jaar na de bevrijding, het ‘Geheim van de Heksenberg’ op eerbiedwaardige wijze te onthullen.

32,50
Prof. dr. Henk de Wolf
Boeken
Historische reeks

Na een lange tijd van voorbereiding werd op woensdag 17 juni 2015 het boek over de geschiedenis van de Heerlense Joden gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Heerlens wethouder van Cultuur, drs. Barry Braeken. Het boek draagt de titel: “Leven rondom een synagoge – Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust”. Het werd geschreven door (emeritus) prof. dr. Henk de Wolf en is uitgegeven als nummer 9 in de Historische Reeks Parkstad Limburg door de stichtingen ‘Het Land van Herle’ en ‘Lodewijk Foijer’ in samenwerking met Historisch Goud – Rijckheyt.

29,90 24,95
1 2 3

Filter op prijs

Scroll naar top