Categorieën
Filter op Prijs
tot OK
Aantal per pagina
Resultaat 25 - 36 van de 54 Toont alle 54 resultaten Toont het enkele resultaat Geen resultaten gevonden
Sorteer op nieuwste
Filters Sorteer resultaten
MijnStreek
Tijdschriften
INHOUD van dit nummer

VAN DE REDACTIE - In dit nummer ... door Roelof Braad
THEMA- 100 jaar muziekvereniging T.O.G. uit Welten. Een historische schets door Marcel Krutzen
THEMA - Een vergeten zielzorgeenheid: het rectoraat Judas Thaddeüs 1964-1982 d00r Hans Thissen met [uitgebreide versie]
MERKWAARDIG VERHAALD - Van hels gedrocht naar zwart goud. Een literaire omwenteling in onze regio? door Koos Linders
PORTRET - Pater Dr. Renatus Ritzen ofm: “’t Vuur is aan, noe vla bakke!” door Koos Linders
HISTORISCH ACTUEEL - Het vernieuwde Thermenmuseum – een (herhaal)bezoek meer dan waard! door Karen Jeneson
INGEZOOMD - Patroon- en naaischriftjes van Rijksvoogdijkinderen in Kasteel Hoensbroek door Anne Rose Orbons
HISTORIE OP DE VLOOIENMARKT - Fa. Alph. Tissen Heerlen door Lieke Boumans
AANGESTIPT over de boeken: Top or Topic, archeological highlights & mysteries from the Maastricht Area - NA de Mijnsluiting in Zuid-Limburg, 35 jaar herstructurering en reconversie - Miljoenenlijn Expresse, 30 jaar ZLSM - U.S-R. universiteit van de socio-ruimte - Kolengruis en surrogaatkoffie -  Facetten van historisch Benzenrade -  Beekdaelen, sinds 2019 -  Nieuw Lotbroek in woord en beeld - Van kruis naar kruis, historische wandelingen door Bocholtz - Lexicon van het chronogram, de literaire erfenis van chronogrammisten door Diane Smeets-Habets, Frans Gerards, Koos Linders, Roelof Braad en Funs Patelski

 

6,00
MijnStreek
Tijdschriften

Mijnstreek 2019-1 bevat de volgende bijdragen:

VAN DE REDACTIE: Miekie door Jean Frins
THEMA: Hoensbroekse ondernemers in Brussel door Henri Peters
THEMA: Over de bouwgeschiedenis van het Kunderhuis door Frans Gerards
UITGELICHT: Wijlre: facetten van een boeiend verleden! door Anita Quaedackers
THEMA: Wijze vrouw of heks? (de vroedvrouw in de vroegmoderne tijd) door Lieke Boumans
HISTORIE OP DE VLOOIENMARKT: Patisserie-Lunchroom Verheugen
HISTORISCH ACTUEEL: Erepenning ingesteld voor de beste Brunssumse geschiedenissen
AANGESTIPT over de boeken: Heerlerbaan vroeger... - Schutterij St. Johannes --St. Clemens Merkelbeek - Gids Romeins Zuid-Limburg -  Jaarboek 2018 SHCL

6,00
Harry Pieters
Hay Schoffelen
Boeken
Heerlense buurten reeks

Heksenberg vroeger...
Van spookachtige heide tot eigenzinnige woonwijk
Serie: De geschiedenis van de Heerlense buurten 6

De Heerlense wethouder van erfgoed, Jordy Clemens, ontving zaterdag 12 juli 2014 tijdens een druk bezochte presentatie uit handen van de auteurs het eerste exemplaar van het boek ‘Heksenberg vroeger…‘. Het rijk geïllustreerde foto- en geschiedenisboek over Heksenberg werd uiteindelijk 308 blz. dik en bevat zo’n 350 foto’s waarvan 48 in kleur.

Heksenberg is een sociaal hechte buurt die vooral is ontstaan door de opkomst van de mijnindustrie. Toch gaat de geschiedenis van de buurt terug tot in de prehistorie. Alle wetenswaardigheden over het heidegebied waaruit de buurt is ontstaan, de groei van de wijk en zijn rijke verenigingsleven, de parochie, het onderwijs en het leven in de buurt komen in de beschrijvingen door Hay Schoffelen en de documentatie die Harry Pieters daarvoor verzamelde, uitgebreid aan bod. Beiden namen samen met Kleis Adema en Henk Butink het initiatief voor het boek, waarvan de eindredactie is verzorgd door stadshistoricus Roelof Braad.

De uitgave is mogelijk gemaakt dank zij bijdragen van Zilverzandexploitatie Beaujean BV Heerlerheide, Mediaan in Heerlen en Quaedvlieg-Beaujean Exploitatie van Zand- en Grintgroeven BV.

22,50 19,50
Thijs Abbenhuis
Boeken
Heerlense buurten reeks

Molenberg vroeger….
Van grazige weiden en vruchtbare akkers tot moderne woonwijk
Serie: De geschiedenis van de Heerlense buurten 7

Nu als vierde druk te koop! Molenberg vroeger… is een boek met nu 326 pagina’s en 355 foto’s. Tekst en een groot deel van de foto’s zijn afkomstig van de initiatiefnemer en oud-buurtbewoner Thijs Abbenhuis. Molenberg is een sociaal hechte buurt die vooral is ontstaan door de opkomst van de mijnindustrie. Toch gaat de geschiedenis van de buurt terug tot zeker in de middeleeuwen. Alle wetenswaardigheden over het agrarische gebied waaruit de buurt is ontstaan, de groei van de wijk en zijn rijke verenigingsleven, de parochie, het onderwijs en het leven in de buurt komen in de beschrijvingen door Thijs Abbenhuis en beeld uit zijn rijke diaverzameling en de collectie van Rijckheyt uitgebreid aan bod.

22,50
Lei Heijenrath (red.)
Boeken
Historische reeks

‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode‘ [HRPL 11] belicht op basis van nieuw archiefonderzoek in archieven in binnen- en buitenland enkele aloude thema’s in een nieuwe context.

INHOUD:
Het land van Rode: zijn naam, zijn territorium en zijn gebieders
door Lei Heijenrath
Macht en onmacht in de processen tegen de bokkenrijders. Brussel en de justitie in de Landen van ’s-Hertogenrade en Valkenburg (1740-1780)
door Mathieu Huynen en Hub van Wersch
Van ’s-Hertogenrade naar Limbourg sur Vesdre : Het tracé van de middeleeuwse Hertogsweg door Zuid-Limburg
door Lei Heijenrath
De abten van Kloosterrade en de justitiële praktijk in de 18e eeuw
door Lea Nijsten-Höfte†
De Staten van het Oostenrijkse Land van Rode in de 18e eeuw in vergadering bijeen
door Lei Heijenrath
Een erfeniskwestie in Kerkrade aan het einde van de 18e eeuw : Kan een moeder van haar dochter erven?
door Mathieu Huynen
De introductie van de aardappel rond 1740 in het Land van Rode
door Lea Nijsten-Höfte†
Over de staatkundige positie van het Oostenrijkse Land van ’s-Hertogenrade 1755-1780
door Lei Heijenrath

24,00
Paul Bronzwaer
Boeken
Historische reeks

In de portrettengalerij van de ‘gouverneurs’, commissarissen van de Koning/Koningin in de provincie Limburg, in het provinciehuis van de 19e en 20e eeuw ontbreekt er één: het portret van de man die tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog ruim drie en een half jaar ‘commissaris der provincie’ is geweest. Het is Max graaf de Marchant et d’Ansembourg, destijds eigenaar en bewoner van kasteel Amstenrade. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan de nazificatie van het provinciale en lokale bestuur.

Paul Bronzwaer onderzocht archieven in Limburg, Den Haag en Amsterdam naar de politieke activiteiten van de ‘oorlogsgouverneur’ van Limburg. Dat mondde uit in een nauwgezet verslag van de politieke activiteiten van Max graaf de Marchant et d’Ansembourg. Zijn verslag is de eerste wetenschappelijke biografie over de graaf. Ze onderzoekt waarom deze man de keuze voor het nationaalsocialisme heeft gemaakt. Een keuze die ertoe leidde dat hij tijdens de bezetting met de bezetter zou collaboreren. Daarnaast wil dit onderzoek ook de mythische verhalen die over hem de ronde doen tot hun ware proporties terugbrengen. Omdat het familiearchief nog niet toegankelijk was voor dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen de politieke loopbaan te analyseren en te beschrijven. Hoewel de biografie hierdoor enige beperkingen heeft, is uit het onderzoek in de openbare archieven toch een goed beeld van leven en werken te schetsen. De bestudeerde bronnen geven inzicht in de beweegredenen van de graaf waarom hij bewust voor het nationaalsocialisme heeft gekozen.

19,90
MijnStreek
Tijdschriften

Voor een actieprijs te koop alle nummers van de derde jaargang van MijnStreek! I.p.v. € 24,00 voor het totaal van de losse nummers voor € 14,50! Zie de beschrijvingen van de afzonderlijke nummers voor de inhoudsopgave.

24,00 14,50
MijnStreek
Tijdschriften

MijnStreek nummer 4 van 2018 is uit met weer interessante bijdragen!
VAN DE REDACTIE - Onafhankelijkheidsdag door Frans Gerards
THEMA - Mejuffrouw Dorothea Seelen en de meisjesschool St. Clara te Heerlen door Angela Crott
THEMA - Vordering van herenrijwielen te Hoensbroek door Paul Borger
VROEGER/NU - Duizend kussen - Mon coeur est à vous door Lieke Boumans-Willems
MERKWAARDIG VERHAAL(D) - De soepkokerij te Heerlen - over te heet (niet) opgediende katholieke soep door Koos Linders
PORTRET - Georges Ziedses des Plantes (1926-1945), gevallen in dienst van het vaderland door Marcel Krutzen
HISTORISCH ACTUEEL - 2000 jaar Romeinse weg door Hilde Vanneste en Danny Keijers
INGEZOOMD - Inspiratie voor opstand door Michel Lemaire
UITGELICHT - Varia Historia; bijdragen over de geschiedenis van Parkstad Limburg, aangeboden aan Roelof Braad, oud-stadshistoricus in Heerlen door Jacques van Rensch
AANGESTIPT - over de boeken: De 250 mooiste plekken van Heerlen - Staatsmijn Beatrix - Het dwaallichtje - Rijksmonumenten Heerlen - 100 jaar FSI.
HISTORIE OP DE VLOOIENMARKT - Oude boeken, oude opvattingen? door Lieke Boumans-Willems

6,00
MijnStreek
Tijdschriften

MijnStreek nummer 2018-3 heeft de volgenden inhoud:
Van de redactie: Twee wereldoorlogen het hoofd bieden - Funs Patelski
Reactie van lezers
Thema: Merkelbeekse karmelieten contra het nationaalsocialisme - Antoine Jacobs
Thema: Vroen-Nulland: baken in de nederzettingsgeschiedenis van Kerkrade - Lei Heijenrath
Portret: Jan Hendrik Swildens (1745-1809), portret van een bevlogen idealist - Frans Gerards
Historisch Actueel: Werk in uitvoering: ordening van de boekenkasten van Nic. Tummers - Roelof Braad
Uitgelicht: Topnymie en hodonomie in praktijk en theorie - Koos Linders
Aangestipt - Roelof Braad en Funs Patelski

6,00
Rein van Lieshout
Boeken
Overige publicaties

Op 13 mei 2019 verscheen het boek: "Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken, 1730-1748, een speurtocht door archieven en de streekliteratuur. Deel I: Ontdekking en arrestaties." Rein van Lieshout tekende voor de inhoud. Het is uitgeven op A4-formaat en heeft een omvang van 212 pagina's, inclusief register. Het boek is rijk geïllustreerd, voorzien van een zachte kaft en is te koop voor € 19,50. Inmiddels is er een vierde iets gewijzigde druk verschenen.

Over de bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken is veel geschreven, maar over de eerste vervolgingsperiode (1730-1748) was nog veel over deze geheimzinnige en mysterieuze dievenbende in nevelen gehuld. Na jaren van archiefonderzoek en literatuurstudie heeft de schrijver met dit, in drie delen uit te geven populairwetenschappelijk boek veel mysteries uit die duistere periode weten te ontsluieren. Zo staan er vele verhoorverslagen van bendeleden in vermeld die in de bestaande literatuur als verloren werden beschouwd en daarom nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Essentiële stukken die nu boven water zijn gekomen en aan de vervolging der bokkenrijders ten grondslag hebben gelegen en de niet eerder gepubliceerde archiefbronnen zijn in vertaling vanuit het achttiende-eeuwse Frans, Duits en Nederlands in de drie boeken opgenomen. Zodoende kan de lezer kennisnemen van hetgeen zich destijds precies heeft afgespeeld ten aanzien van leefomstandigheden, machtsverhoudingen en procesvoering en wat er in de loop van de tijd aan fictie is ingeslopen.
Bokkenrijders uit die eerste vervolgingsperiode vinden we in de Landen van Overmaas met omliggende territoria en in de steden Maastricht, Aken en Luik en omgeving. Nieuw is ook welke ‘medeplichtigen’ op de pijnbank zijn genoemd en welke verklaringen de overvallen slachtoffers hebben afgelegd. Dit eerste deel begint met een beschrijving van de algemene toestand in Zuid-Limburg omstreeks 1740. Hierna wordt de vervolging en terechtstelling beschreven van een groep vagebonden die in Hoensbroek was opgepakt. Daarna wordt de ontdekking en vervolging van de eerste bokkenrijdersbendes besproken.

Rein van Lieshout is in 1942 te Hoensbroek geboren. Hij houdt zich onder meer bezig met streekgeschiedenis en genealogie. Na zijn HTS-opleiding is hij in diverse technische beroepen werkzaam geweest. Op latere leeftijd heeft hij in Maastricht de opleiding Nederlands Recht gevolgd, waarna hij tot zijn pensionering bij de RDW te Zoetermeer als jurist werkzaam is geweest. Reeds tijdens zijn studie in Maastricht schreef hij een scriptie over het fenomeen bokkenrijders. Het stuk werd door prof. dr. Berkvens zeer gewaardeerd. De scriptie is in een aangepaste versie gepubliceerd in nummer 3-4 uit 2007 in ’Het Land van Herle’, te raadplegen op in het tijdschriftarchief op deze website.

De volgende delen zullen in de loop van 2019-2020 verschijnen. In deel II worden onder meer de arrestaties in de Oostenrijkse en Staatse landen van Overmaas, de daarop plaatsvindende verhoren, vervolging en (reconstructies van) terechtstellingen en ooggetuigenverklaringen. In het boek worden 18de-eeuwse brieven opgenomen die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Deze brieven betreffen correspondentie tussen enkele schouten in Zuid-Limburg en omstreken waarin ze elkaar op de hoogte houden van de nieuwste inbraken en personen die daarvoor zijn opgepakt of voortvluchtig zijn.
In deel III gaat het over de tijd na de verschrikkelijke terechtstellingen van 1743. Er zit eind december van dat jaar nog een groot aantal verdachten gevangen in kasteel Montfort, in Sittard, in het Landhuis van Valkenburg, in het Dinghuis van Maastricht en in de kastelen Hoensbroek, Herzogenrath en Reijmersbeek. Hoe het met hen allemaal afloopt zal in dit deel uitvoerig worden besproken. Aan het slot van dit deel volgt de eindconclusie.

19,50
Frans Gerards
Boeken
Historische reeks

Eindelijk zijn de raadsels rond het verdwenen Voerendaals kasteel Dammerscheid opgelost? In ’t Brook in Voerendaal, op een steenworp afstand van Zorgcentrum ’t Brook, heeft ooit kasteel Dammerscheid gestaan. Van ‘Dammerich’, zoals het kasteel in de volksmond werd genoemd, is niets meer overgebleven. Als er nog iets van het kasteel over is, dan ligt dat onder de grond. Zijn er over de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van Dammerscheid nog wel enkele feiten te vermelden, over het kasteel zelf is zo goed als niets bekend. We weten niet eens hoe het er heeft uitgezien. Vreemd is dat overigens niet. Het kasteel is namelijk al meer dan tweehonderd jaar verdwenen. Dr. Frans Gerards deed afgelopen jaren onderzoek naar de kastelen van Voerendaal en stootte daarbij op het verdwenen kasteel Dammerscheid. Dat verraste hem en in de zoektocht in archieven en andere bronnen vond hij de gegevens die hij verwerkte tot een nieuw boek. Het boek is nummer 10 in de Historische Reeks Parkstad Limburg.

Dankzij jarenlang intensief onderzoek in diverse en uiteenlopende archiefbronnen brengt de auteur kasteel Dammerscheid in dit boek opnieuw tot leven. Hierdoor ontstaat een treffend beeld van hoe de adellijke bewoners van Dammerscheid eeuwen geleden op hun kasteel leefden en woonden. Beschreven wordt ook hoe het kasteel er van binnen en buiten uit zag, in welke staat het verkeerde en hoe het was gemeubileerd. Tevens wordt uit de doeken gedaan hoe voortdurende geldzorgen en onderlinge ruzies er uiteindelijk voor zorgden, dat het kasteel in de 18de eeuw geleidelijk aan veranderde in een bouwval.

Het volstrekt unieke van dit boek is dat op deze manier een indringend beeld wordt geschetst van de lotgevallen van de bewoners in samenhang met het verval en tenslotte de ondergang van het kasteel. Tevens laat het boek zien hoe de toenmalige plattelandsadel van Voerendaal om ging met de eenvoudige boerenbevolking. Een van de eerste hoofdstukken geeft een inleiding over de oorsprong van de Voerendaalse kastelen.

24,50
MijnStreek
Tijdschriften

In het tweede nummer van de derde jaargang 2018 van MijnStreek vindt u volgende artikelen:

Van de redactie - Geschiedenis saai?
door Roelof Braad
THEMA - Knokken met de nazi’s in de Nieuwstraat; Politieke grensincidenten in Kerkrade tussen 1933-1940
door Jan Brauer
THEMA - ‘Heerlen Toont’: de H.E.T.O. van 1931; de Heerlense tentoonstelling voor handel en nijverheid
door Lieke Boumans-Willems
THEMA - Hoensbroekse pianobouwers in Parijs
door Henri Peters
MERKWAARDIG VERHAAL(D) - De Romeinse keuken; aan tafel bij een wereldmacht
door Hans Bilo
PORTRET - Zachaeus Simons o.f.m.: een legende op een ‘omgekeerde driewieler’
door Koos Linders
INGEZOOMD - Een bijzondere Toorop
door Michel Lemaire
UITGELICHT - Van Grunsven en Peutz in een vie romancée (Moderne Tijden)
door Roelof Braad
AANGESTIPT
door Frans Gerards en Roelof Braad

6,00
1 2 3 4 5

Filter op prijs

Scroll naar top
Skip to content