HET LAND VAN HERLE

Categorieën
1
Filter op Prijs
tot OK
Aantal per pagina
Resultaat 1 - 12 van de 28 Toont alle 28 resultaten Toont het enkele resultaat Geen resultaten gevonden
Sorteer op nieuwste
Filters Sorteer resultaten
Frans Gerards
Boeken
Historische Cahiers

De Lotgevallen van Josephine van Berghe
Hoe een Heerlense notaris en zijn zoon in 1771 een uit Aken gevluchte non ontvoerden

De tweede uitgave van onze reeks 'Historisch Cahier Parkstad Limburg' heeft de titel: "De Lotgevallen van Josephine van Berghe; hoe een Heerlense notaris en zijn zoon in 1771 een uit Aken gevluchte non ontvoerden". De waar gebeurde geschiedenis gaat over een buitenechtelijk verwekte adellijke dame die gedwongen werd non te worden, maar vluchtte en later is ontvoerd door notaris Pelt en zijn zoon advocaat Pelt.

Frans Gerards schreef de inhoud. Het boekje telt 48 bladzijden op formaat 17x24 cm en is fraai geïllustreerd.

Voor onze abonnees was dit een gratis extra bijlage als jubileum-cadeau van onze 75-jarige Historische Kring.

4,95
Diverse
Boeken
Overige publicaties

Beide Jan Stuyt-uitgaven zijn voordeliger als u ze samen koopt. Prijs: € 5,25. Echter geldt deze aanbieding voor bestellers op deze website. In het Thermenmuseum betaalt u voor beide samen € 5,95.
Zie de beschrijving bij de afzonderlijke uitgaven.

5,25
Diverse
Boeken
Overige publicaties

Tijdens Open Monumentendag Heerlen in 2020 stond het werk van de - zeker voor Heerlen - belangrijke architect Jan Stuyt (1868-1934) centraal. Men kon in het Molenbergpark nader kennis maken met zijn stedenbouwkundig plan voor deze villawijk en met de bijzondere erfenis die hij in Heerlen heeft achtergelaten.
Stuyt laat nadrukkelijk de kern van het Heerlense DNA zien. Een transitie van de ene naar de andere bouwstijl, modern in de eigen tijd en een prachtig overzicht op de dag van vandaag.
Molenbergpark blijkt een verzamellocatie te zijn met veel karakteristieke architectuur van de hand van Stuyt.
Het is ook dè plek om op zoek te gaan naar de vele bouwstijlen. De auteurs Ton van Mastrigt, Al Kerckhoffs, Wim Kortekaas, Roelof Braad en Chris Tiekstra schreven in de 28 bladzijden tellende brochure  bijdragen over de diverse Stuytpanden in Molenbergpark. Een kaartje in het boekje wijst de weg.

4,95
Diverse
Boeken
Overige publicaties

In 1988 werd bij een tentoonstelling in het Thermenmuseum over het Heerlense werk van Jan Stuyt en het 75-jarig bestaan van de voormalige LTS aan het De Hessellelplein een special van Het Land van Herle uitgegeven. Heerlen heeft van alle soorten gebouwen van deze architect nog vele in de stad staan, van kerk en school tot villa, middenstandswoning en sociale woningbouwwijken, zoals Slak-Horst en Molenberg.

Inhoud:
Jan Stuyt, architect door A. Stevens-Ruiters
Stedebouwkundige ontwikkelingen in Heerlen, 1900-1920; initiatiefnemers en verantwoordelijkheden door J.T.J. Jamar
Het werk van Jan Stuyt buiten Holland, naar de "Heerlense les" van Berlage door Nic.H.M. Tummers
Jan Stuyt en 'Ons Limburg' door Sjef Maas
Overzicht van gebouwen te Heerlen, ontworpen door Jan Stuyt

2,50 1,00
Peter Pauwels
Boeken
Heerlense buurten reeks

Als nummer 2 in de serie de Geschiedenis van de Heerlense Buurten verscheen in 2003 het boekje ‘Palemig Vroeger… van schiereiland tot buitenbeentje’. Het is geschreven en samengesteld door Peter Pauwels onder redactie van Tom van Slooten en Roelof Braad.  Palemig is een wijk die in 1958 vanuit Schaesberg bij de gemeente Heerlen is gevoegd. In oorsprong is de wijk de bewoningskern van boeren, handelaren en schaapsherders. Het unieke van deze wijk is dat het sociale leven er hecht was en nog is…

Vanuit de (oud)-buurtbewoners kwam veel fotomateriaal beschikbaar, verzameld door Peter Pauwels. In samenwerking met destijds het Heerlense Stadsarchief is hiervan een fotoboekje met verhalen over het ontstaan en de geschiedenis van de wijk samengesteld, een uniek document, waarin verleden en heden samenvloeien!

9,50
Jan Gubbels
Otto Vandeberg
Werner Nijsters
Boeken
Heerlense buurten reeks

In de reeks “De geschiedenis van de Heerlense buurten” van Rijckheyt (Centrum voor de regionale geschiedenis in Heerlen) verscheen in 2010 in samenwerking met de Heemkundevereniging Heerlerheide deel 5 uit deze serie met tekst en vele foto’s over de historie van Heerlerheide onder de titel: 'Heerlerheide vroeger… van oeroud heidedorp tot Groeët gen Hei'. Het is geschreven door Jan Gubbels, Werner Nijsters en Otto Vandeberg. Stadshistoricus Roelof Braad verzorgde de eindredactie.

Sinds mensenheugenis is Heerlerheide bekend als één van de Heerlense buurten met een diepgaande geschiedenis; had zelfs in de prehistorie al bewoning., Gevonden overblijfselen getuigen daarvan. In oorsprong was het  dorp de bewonerskern voor vooral  boeren en enkele adellijke heren. Het unieke van Heerlerheide wordt o.a. gekenmerkt door het aloude hechte  sociale leven en het gegeven, dat het nog steeds een 'dorp' voor zich is.

Het werd een bijzonder document, waarin verleden en heden samenvloeien. Er is onder meer aandacht voor de oorsprong van deze stadswijk, bijzondere karakteristieken, beelden en monumenten, straatnamen, plek- en veldnamen,  oudste verenigingen, handel, schatten van de bodem, vroegere en thans aanwezige energie, planontwikkeling en aan eigen dialect met authentieke voorbeelden in proza en poëzie.

24,50
Harry van Dijck
Boeken
Historische Cahiers

Spionage in Heerlen tijdens het interbellum. Hoe twee jonge Heerlense meiden het slachtoffer werden van het spel der grootmachten door Harry van Dijck is een waar gebeurde geschiedenis dat de auteur bij toeval tijdens historisch onderzoek op internet ontdekte. Een geheim rapport uit december 1937 over de veroordeling van twee jonge Heerlense meiden ‘gebruikt voor spionagedoeleinden’ prikkelde de nieuwsgierigheid van de auteur en zette hem aan tot uitgebreid archiefonderzoek voor deze historische verhandeling. ‘Spionage?´ kopte een eerder krantenbericht. De twens Klara Delhey en Resi Lauvenberg zaten al acht maanden in de gevangenis in Aken. Maar waren ze werkelijk spionnen? Hoe het precies zat, is vastgelegd in een omvangrijk strafdossier in het archief van de ‘Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof‘ in het Bundesarchiv te Berlijn. De auteur maakte hieruit een reconstructie van een geschiedenis over hoe jonge meiden in het interbellum in het vangnet van een echte spion verstrikt raakten en hun ‘avonturen’.
De auteur is Procesmanager vastgoed bij woningcorporatie Weller in Heerlen en amateurhistoricus.

2,50
Rein van Lieshout
Boeken
Overige publicaties

Op 13 mei 2019 verscheen het boek: "Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken, 1730-1748, een speurtocht door archieven en de streekliteratuur. Deel I: Ontdekking en arrestaties." Rein van Lieshout tekende voor de inhoud. Het is uitgeven op A4-formaat en heeft een omvang van 212 pagina's, inclusief register. Het boek is rijk geïllustreerd, voorzien van een zachte kaft en is te koop voor € 19,50. Inmiddels is er een vierde iets gewijzigde druk verschenen.

Over de bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken is veel geschreven, maar over de eerste vervolgingsperiode (1730-1748) was nog veel over deze geheimzinnige en mysterieuze dievenbende in nevelen gehuld. Na jaren van archiefonderzoek en literatuurstudie heeft de schrijver met dit, in drie delen uit te geven populairwetenschappelijk boek veel mysteries uit die duistere periode weten te ontsluieren. Zo staan er vele verhoorverslagen van bendeleden in vermeld die in de bestaande literatuur als verloren werden beschouwd en daarom nog nooit eerder zijn gepubliceerd. Essentiële stukken die nu boven water zijn gekomen en aan de vervolging der bokkenrijders ten grondslag hebben gelegen en de niet eerder gepubliceerde archiefbronnen zijn in vertaling vanuit het achttiende-eeuwse Frans, Duits en Nederlands in de drie boeken opgenomen. Zodoende kan de lezer kennisnemen van hetgeen zich destijds precies heeft afgespeeld ten aanzien van leefomstandigheden, machtsverhoudingen en procesvoering en wat er in de loop van de tijd aan fictie is ingeslopen.
Bokkenrijders uit die eerste vervolgingsperiode vinden we in de Landen van Overmaas met omliggende territoria en in de steden Maastricht, Aken en Luik en omgeving. Nieuw is ook welke ‘medeplichtigen’ op de pijnbank zijn genoemd en welke verklaringen de overvallen slachtoffers hebben afgelegd. Dit eerste deel begint met een beschrijving van de algemene toestand in Zuid-Limburg omstreeks 1740. Hierna wordt de vervolging en terechtstelling beschreven van een groep vagebonden die in Hoensbroek was opgepakt. Daarna wordt de ontdekking en vervolging van de eerste bokkenrijdersbendes besproken.

Rein van Lieshout is in 1942 te Hoensbroek geboren. Hij houdt zich onder meer bezig met streekgeschiedenis en genealogie. Na zijn HTS-opleiding is hij in diverse technische beroepen werkzaam geweest. Op latere leeftijd heeft hij in Maastricht de opleiding Nederlands Recht gevolgd, waarna hij tot zijn pensionering bij de RDW te Zoetermeer als jurist werkzaam is geweest. Reeds tijdens zijn studie in Maastricht schreef hij een scriptie over het fenomeen bokkenrijders. Het stuk werd door prof. dr. Berkvens zeer gewaardeerd. De scriptie is in een aangepaste versie gepubliceerd in nummer 3-4 uit 2007 in ’Het Land van Herle’, te raadplegen op in het tijdschriftarchief op deze website.

De volgende delen zullen in de loop van 2019-2020 verschijnen. In deel II worden onder meer de arrestaties in de Oostenrijkse en Staatse landen van Overmaas, de daarop plaatsvindende verhoren, vervolging en (reconstructies van) terechtstellingen en ooggetuigenverklaringen. In het boek worden 18de-eeuwse brieven opgenomen die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Deze brieven betreffen correspondentie tussen enkele schouten in Zuid-Limburg en omstreken waarin ze elkaar op de hoogte houden van de nieuwste inbraken en personen die daarvoor zijn opgepakt of voortvluchtig zijn.
In deel III gaat het over de tijd na de verschrikkelijke terechtstellingen van 1743. Er zit eind december van dat jaar nog een groot aantal verdachten gevangen in kasteel Montfort, in Sittard, in het Landhuis van Valkenburg, in het Dinghuis van Maastricht en in de kastelen Hoensbroek, Herzogenrath en Reijmersbeek. Hoe het met hen allemaal afloopt zal in dit deel uitvoerig worden besproken. Aan het slot van dit deel volgt de eindconclusie.

19,50
Ivo Senden
Boeken
Historische reeks

Ivo Senden maakte uitgebreid studie van de Heerlense Royalbioscoop en schreef met vlotte pen een rijk geïllustreerde en uitgebreide geschiedenis. De bekende Heerlense bioscoop werd geopend op 29 januari 1938 en bestaat nu dus 70 jaar. De voorgeschiedenis, de ups en downs van het het familiebedrijf Van Bergen komen uitgebreid aan bod. Het familiebedrijf omvatte meer dan alleen de Heerlense bioscoop. De familie maakte kapitaal met het kermisbedrijf en stichtte ook bioscopen in Roermond en Weert en exploiteerde ook Scala in Heerlen. Uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkeling van kermisbedrijf tot bioscoop, de bijzondere architectuur van de bioscoop, oorlog en verzet in Royal, wereldsterren in Heerlen, de omstreden filmkeuring en de politieke en culturerele vorming van het filmprogramma.

Het boek werd op 10 november 2008 onder grote belangstelling in de foyer van het Royal Theater gepresenteerd. Ivo Senden bood de eerste exemplaren van het boek aan aan mevr. Mia van Bergen en de wethouders Pé Diederen en Cor Duijf.

Zie voor enkele documentaires:

19,90 14,50
Prof. dr. J.C.G.M. Jansen
Boeken
Historische reeks

Ook gratis te verkrijgen bij het afsluiten van een nieuw abonnement! [voorwaarde: drie jaar abonnee blijven!]

Bij de inbreng van alle taken van de Stichting Beroepsonderwijs Heerlen (Herlecollege) in de Onderwijsstichting Sint-Bernardinus in 1994 werd besloten om een stuk van de nalatenschap om te zetten in een document dat de geschiedenis van de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Heerlen in de twintigste eeuw beschrijft. De Onderwijsstichting Bernardinus bestaat momenteel uit de scholengemeenschappen Herle College, Bernardinuscollege en Sintermeerten. Er werd een begeleidingcommissie samengesteld bestaande uit een aantal bestuursleden van de Stichting Beroepsonderwijs, de directeuren van de drie scholengemeenschappen en de stadshistoricus van Heerlen. Prof. dr. J.C.G.M. Jansen uit Maastricht (oud-directeur Sociaal Historisch Centrum voor Limburg) werd bereid gevonden voor een uitgebreid archief- en bronnenonderzoek en het schrijven van het boek. In het boek word uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de fusies van de diverse scholen van voortgezet onderwijs in de stad (van voor de gemeentelijke herindeling uit 1982) in een eeuw waar vele wetswijzigingen maar ook maatschappelijke veranderingen aanpassing van het onderwijs en schaalvergroting noodzakelijk maakten.
De uitgave van dit deel werd mogelijk door de samenwerking tussen de Stichting Beroepsonderwijs Heerlen, de Onderwijsstichting Sint-Bernardinus met steun van de Stichting Xavier Nolens, Stadsarchief Heerlen en de Stichting Historische Kring ´Het Land van Herle´.

NU in de aanbieding van € 17,50 voor € 7,50! Of gratis bij een nieuw abonnement

 

17,50 7,50
Hans Heltzel
Boeken
Historische reeks

In 2004 verscheen een goede beschrijving van de geallieerde bevrijdingsoperatie in oostelijk Zuid-Limburg. Het is nummer 3 in onze Historische Reeks Parkstad Limburg. De uit Hoensbroek afkomstige Hans Heltzel tekende voor de inhoud van het boek. Uitvoerig zijn alle militaire operaties die geleid hebben tot de bevrijding van Hoensbroek én - hoewel de titel anders doet vermoeden - ook onze regio in het boek beschreven. Er bleek nog veel vraag naar dit boek nadat het was uitverkocht, zodat we een beperkte nieuwe oplage hebben aangemaakt. In deze tweede druk zijn enkele door de helaas in 2015 overleden auteur geconstateerde foutjes verbeterd en het boek kreeg een nieuw ISBN/EAN-nummer: 978-94-93037-04-5, waarmee het boek via elke boekhandel valt te bestellen. De prijs is € 14,90.

14,90
Rob Hendrikx
Boeken
Overige publicaties

De tweede (verbeterde) druk is nu volop verkrijgbaar! In de regionale geschiedschrijving rond de Tweede Wereldoorlog was tot nu toe vooral aandacht voor de deportatie en het noodlottige einde van de Joden. Vrij onbekend is dat Sinti-families vanuit deze regio werden gedeporteerd en in de gaskamers van Auschwitz zijn omgekomen. Van 10 Heerlense nomadenfamilies werden 71 Sinti in de Duitse concentratiekampen vermoord. De bakermat van deze families ligt aan de voet van de Heksenberg. Families zoals de Steinbachs, Weiss, Pommée, Rosem Reinhardt en Meinhardt bevolkten regelmatig het woonwagenkamp bij de voormalige Oranje Nassau-mijn IV. Slechts één van de gedeporteerde Heerlense Sinti heeft het concentratiekamp overleefd. De lotgevallen vani deze Sinti zijn nagenoeg in de vergetelheid geraakt. Hoog tijd om nu, 70 jaar na de bevrijding, het ‘Geheim van de Heksenberg’ op eerbiedwaardige wijze te onthullen.

Rob Hendrikx (geb. Heerlen 1955) is amateur-historicus en werd zoals hijzelf zegt, geraakt door de pijl van ‘Alte Mutter Steinbach’. Zij is de stammoeder van de Sinti die regelmatig op het woonwagenkamp op de Heksenberg verbleven. Het geheim van de Heksenberg gaat in eerste aanleg over twee achterkleinkinderen van haar: Settela (Anna Maria Steinbach) en haar oudere broer Willy. Settela werd geboren in Buchten (Born) en Willy, de vioolvirtuoos, bij de Heksenberg. Settela’s foto, kijkend vanuit een goederentrein, was lange tijd het symbool voor de deportatie van de Joden naar Auschwitz. Onderzoeksjournalist Aad Wagenaar ontdekte in 1994 haar ware identiteit en publiceerde daarover in zijn boek “Settela; het meisje heeft haar naam terug”.

Rob Hendrikx ging op zoek naar de achtergronden van de woonwagenbewoners en de Sinti van de Heksenberg en deed onderzoek bij Rijckheyt en andere Limburgse, Brabantse en Belgische archieven. Dat resulteerde in de stambomen van de Steinbachs en aanverwante families en hun levensverhaal. Verder zocht hij intensief in de archieven van Auschwitz naar de namen van omgekomen Sinti. Voor het eerst is er nu een complete lijst van de in de concentratiekampen omgekomen Limburgse respectievelijk Heerlens Sinti, waaronder Settela en Willy.

Bij zijn onderzoek vond hij negen foto’s van de originele glasplaten van de Sinti op de heide. Deze zijn afkomstig van fotograaf Jan de Jong die lange tijd voor de Spaarnestad-tijdschriften werkte. Daarnaast maakte Rob Hendrikx bij interviews foto’s van woonwagenbewoners en kreeg hij foto’s van Sinti-families zelf.

Het boek telt 401 pagina’s op formaat hoogte maal breedte 24 x 30 cm en kost € 32,50 (excl. € 4,50 verzendkosten).

Een voorproefje vindt u in de videofilms die de auteur over het Settela en Willy – ‘het Geheim van de Heksenberg’ gemaakt heeft. Ze zijn te vinden op youtube:
deel 1: Historische gebeurtenissen
deel 2: Nomaden op de heide
deel 3: Verborgen verleden
deel 4: Holocaust slachtoffers

Het boek is ook te koop bij het Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9 in Heerlen. Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen van 12:00 – 17:00 uur. Elke maandag gesloten. Telefoon: 045-5605100, op internet: www.thermenmuseum.nl en www.rijckheyt.nl

32,50
1 2 3

Filter op prijs

Scroll naar top