Categorieën
Filter op Prijs
tot OK
Reset filters
Categorie : Boeken
Reset filters
Aantal per pagina
Resultaat 1 - 12 van de 33 Toont alle 33 resultaten Toont het enkele resultaat Geen resultaten gevonden
Sorteer op nieuwste
Filters Sorteer resultaten
Reset Toepassen
Frans Wojciechowski (red.)
Boeken
Historische reeks
Op de jubileumdag van het Land van Herle op 25 september 2021 in de Rousch vond de boekpresentatie plaats van het 18de deel in de Historische Reeks Parkstad Limburg. Daags daarna is het boek gepresenteerd aan de Poolse gemeenschap in het Poolse huis in Brunssum. In dit boek zijn door de Frans Wojciechowski negen familieverhalen gebundeld geschreven door nazaten van Poolse immigranten.  In chronologische volgorde komen de ‘oral history’-overleveringen aan bod van verschillende generaties Poolse families die naar Zuid-Limburg trokken om voornamelijk in de mijnindustrie te gaan werken.
22,75
Wim Nolten
Boeken
Historische reeks
‘Het wel en wee van L&V; Wetenswaardigheden over de werknemers van de mijnen van Laura & Vereeniging te Eygelshoven (1899-1974)’. Het boek is rijk geïllustreerd en telt 486 blz, waarvan 87 in kleur. Jarenlang deed de samensteller van dit boek, Wim Nolten, onderzoek naar de ‘koempels‘ van de steenkolenmijnen ‘Laura’en ‘Julia’ in archiefbronnen en literatuur. In de 75 jaar dat  de ‘Société des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging’ actief bezig was met steenkoolwinning uit de ondergrond van Eygelshoven en omgeving hebben er meer dan 14.000 mannen en bovengronds ook meerdere vrouwen kortere of lange tijd gewerkt.  
27,50
Lei Heijenrath
Mathieu Huijnen
Boeken
Historische reeks
In deze tweede bundel met bijdragen over de geschiedenis van het Land van Rode komen weer boeiende thema's over het verleden van deze oude regio aan bod. Beide auteurs van de Stichting Fontes Rodenses, Lei Heijenrath en Mathieu Huijnen, belichten die geschiedenis weer op basis van gedegen bronnenonderzoek. Nederzettings- en bewoningsgeschiedenis, de rechtskundige en bestuurlijke status, de kalculen (kolengroeves), het feitelijke begin van de 80-jarige oorlog, naamkunde en dialect, de adellijke bewoners van huis Anstel en een verhandeling over een rechtszaak in de Franse tijd waarbij afscheid werd genomen van foltermethodes uit de eeuw ervoor komen nieuw belicht in de uitgewerkte thema's aan bod. De eerste twaalf artikelen zijn van de hand van Lei Heijenrath, het laatste schreef Mathieu Huijnen. Een register op naam en plaatsnamen door Ine Sijben sluit het boek af. Het boek is deel 17 in de Historische Reeks Parkstad Limburg en telt 248 blz en is grotendeels in kleur geïllustreerd.  De inhoud:
 1. Keizer Otto II bevestigt op 8 augustus 973 de schenking van een ’Wildbann’ aan aartsbisschop Gero van Keulen; Een aspect van de nederzettingsgeschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg
 2. Het begin van de bestendige bewoningsgeschiedenis van Rode vanaf de elfde eeuw
 3. Vroen-Nulland: baken in de nederzettingsgeschiedenis van Kerkrade
 4. Nederzettingsgeschiedenis en territoriale politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather Linie
 5. Over het ’stedeken en de vrijheid ’s-Hertogenrode’: ontstaan, terminologie, rechtskundige status en wederwaardigheden gedurende enkele eeuwen
 6. Kalculen zijn toch echt kleinschalige kolengroeves: het bewijs
 7. Wat gepaard ging met de inval van Willem van Oranje in Zuid-Limburg in 1568; Het feitelijk begin van de 80-jarige oorlog
 8. De familie van Berghe van Trips en het adellijk huis Anstel te Kerkrade
 9. De bewoners van het ’adellijck huys Anstel’ in 1740
 10. Over een beoogde transportmaatregel in 1753 en de implicaties voor de structuur van de wegen
 11. Naamkundige beschouwingen bij toponiemen in Kerkrade, opgetekend in een 18e-eeuwse bron.
 12. De bestuurlijke herinrichting van zuidelijk Limburg in de tweede helft van de 18e eeuw
 13. Het proces Keerens: hoe een 13-jarig schoffie gemangeld werd met intimidatie uit vervlogen tijden; of hoe de Franse revolutionaire rechtspraak een einde maakte aan een rechtssysteem dat steunde op verdachtmaking en marteling
29,50
Jo Brassée
Boeken
Heerlense buurten reeks
De publicatie ‘Maria-Gewanden en Terschuren vroeger… - van agrarische omgeving tot moderne woonwijk’ is deel 4 in de serie De geschiedenis van de Heerlense buurten van Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis in Heerlen, die dit samen met Heemkundevereniging Hoensbroek heeft uitgegeven. In woord en beeld passeert de bijzondere geschiedenis van deze twee Hoensbroekse buurten die om de 20ste eeuw uitgroeiden tot de moderne buurten van nu.
14,95 9,95
Rein van Lieshout
Boeken
Overige publicaties
Het laatste deel van de driedelige serie over de bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken tijdens de eerste vervolgingsperiode (1730-1748) door Rein van Lieshout is nu verkrijgbaar onder de titel: Bokkenrijders in Zuid-Limburg en omstreken 1730-1748; een speurtocht door de archieven en streekliteratuur; Deel III. Protesten en ontknoping.
19,50
Frans Gerards
Boeken
Historische Cahiers
De Lotgevallen van Josephine van Berghe Hoe een Heerlense notaris en zijn zoon in 1771 een uit Aken gevluchte non ontvoerden De tweede uitgave van onze reeks 'Historisch Cahier Parkstad Limburg' heeft de titel: "De Lotgevallen van Josephine van Berghe; hoe een Heerlense notaris en zijn zoon in 1771 een uit Aken gevluchte non ontvoerden". De waar gebeurde geschiedenis gaat over een buitenechtelijk verwekte adellijke dame die gedwongen werd non te worden, maar vluchtte en later is ontvoerd door notaris Pelt en zijn zoon advocaat Pelt. Frans Gerards schreef de inhoud. Het boekje telt 48 bladzijden op formaat 17x24 cm en is fraai geïllustreerd. Voor onze abonnees was dit een gratis extra bijlage als jubileum-cadeau van onze 75-jarige Historische Kring.
4,95
Diverse
Boeken
Overige publicaties
Tijdens Open Monumentendag Heerlen in 2020 stond het werk van de - zeker voor Heerlen - belangrijke architect Jan Stuyt (1868-1934) centraal. Men kon in het Molenbergpark nader kennis maken met zijn stedenbouwkundig plan voor deze villawijk en met de bijzondere erfenis die hij in Heerlen heeft achtergelaten. Stuyt laat nadrukkelijk de kern van het Heerlense DNA zien. Een transitie van de ene naar de andere bouwstijl, modern in de eigen tijd en een prachtig overzicht op de dag van vandaag. Molenbergpark blijkt een verzamellocatie te zijn met veel karakteristieke architectuur van de hand van Stuyt. Het is ook dè plek om op zoek te gaan naar de vele bouwstijlen. De auteurs Ton van Mastrigt, Al Kerckhoffs, Wim Kortekaas, Roelof Braad en Chris Tiekstra schreven in de 28 bladzijden tellende brochure  bijdragen over de diverse Stuytpanden in Molenbergpark. Een kaartje in het boekje wijst de weg.
4,95
Diverse
Boeken
Overige publicaties
In 1988 werd bij een tentoonstelling in het Thermenmuseum over het Heerlense werk van Jan Stuyt en het 75-jarig bestaan van de voormalige LTS aan het De Hessellelplein een special van Het Land van Herle uitgegeven. Heerlen heeft van alle soorten gebouwen van deze architect nog vele in de stad staan, van kerk en school tot villa, middenstandswoning en sociale woningbouwwijken, zoals Slak-Horst en Molenberg. Inhoud: Jan Stuyt, architect door A. Stevens-Ruiters Stedebouwkundige ontwikkelingen in Heerlen, 1900-1920; initiatiefnemers en verantwoordelijkheden door J.T.J. Jamar Het werk van Jan Stuyt buiten Holland, naar de "Heerlense les" van Berlage door Nic.H.M. Tummers Jan Stuyt en 'Ons Limburg' door Sjef Maas Overzicht van gebouwen te Heerlen, ontworpen door Jan Stuyt
2,50 1,00
Diverse
Boeken
Overige publicaties
Beide Jan Stuyt-uitgaven zijn voordeliger als u ze samen koopt. Prijs: € 5,25. Echter geldt deze aanbieding voor bestellers op deze website. In het Thermenmuseum betaalt u voor beide samen € 5,95. Zie de beschrijving bij de afzonderlijke uitgaven.
5,25
Antoine Jacobs
Funs Patelski
Mark van Dijk
Paul Brock
Boeken
Historische reeks
De viering van het 950-jaar ‘Pauselijke kerkwijding St. Laurentiuskerk’ in 1999 was aanleiding voor een nieuwe historische uitgave, waarin de kerkwijding, het kerkgebouw en de parochie centraal staan. In zes hoofdstukken behandelen de auteurs de geschiedenis van de parochie in het licht van de historische ontwikkeling van oostelijk Zuid-Limburg tot en met de twintigste eeuw, de verschillende kerkgebouwen, de kerkschatten en de personae, pastoors, kapelaans en rectors die in de loop der eeuwen aan de parochie verbonden waren. Uit de Inhoud:  De oudste geschiedenis van de parochie St. Laurentius door Antoine Jacobs De Laurentiusparochie in de Franse tijd en de eerste helft van de 19e eeuw door Mark van Dijk De parochie van 1853-1999: emancipatie, verzuiling en ontkerkelijking door Mark van Dijk De parochiekerk St. Laurentius door de eeuwen heen door Paul Brock Inrichting en kerkschatten van de Laurentiusparochie in Voerendaal door Paul Brock Zes eeuwen personae, pastoors, kapelaans en rectors in de H. Laurentiusparochie te Voerendaal door Funs Patelski
13,80
Peter Pauwels
Boeken
Heerlense buurten reeks
Als nummer 2 in de serie de Geschiedenis van de Heerlense Buurten verscheen in 2003 het boekje ‘Palemig Vroeger… van schiereiland tot buitenbeentje’. Het is geschreven en samengesteld door Peter Pauwels onder redactie van Tom van Slooten en Roelof Braad.  Palemig is een wijk die in 1958 vanuit Schaesberg bij de gemeente Heerlen is gevoegd. In oorsprong is de wijk de bewoningskern van boeren, handelaren en schaapsherders. Het unieke van deze wijk is dat het sociale leven er hecht was en nog is… Vanuit de (oud)-buurtbewoners kwam veel fotomateriaal beschikbaar, verzameld door Peter Pauwels. In samenwerking met destijds het Heerlense Stadsarchief is hiervan een fotoboekje met verhalen over het ontstaan en de geschiedenis van de wijk samengesteld, een uniek document, waarin verleden en heden samenvloeien!
9,50
Harry van Dijck
Boeken
Historische Cahiers
Spionage in Heerlen tijdens het interbellum. Hoe twee jonge Heerlense meiden het slachtoffer werden van het spel der grootmachten door Harry van Dijck is een waar gebeurde geschiedenis dat de auteur bij toeval tijdens historisch onderzoek op internet ontdekte. Een geheim rapport uit december 1937 over de veroordeling van twee jonge Heerlense meiden ‘gebruikt voor spionagedoeleinden’ prikkelde de nieuwsgierigheid van de auteur en zette hem aan tot uitgebreid archiefonderzoek voor deze historische verhandeling. ‘Spionage?´ kopte een eerder krantenbericht. De twens Klara Delhey en Resi Lauvenberg zaten al acht maanden in de gevangenis in Aken. Maar waren ze werkelijk spionnen? Hoe het precies zat, is vastgelegd in een omvangrijk strafdossier in het archief van de ‘Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof‘ in het Bundesarchiv te Berlijn. De auteur maakte hieruit een reconstructie van een geschiedenis over hoe jonge meiden in het interbellum in het vangnet van een echte spion verstrikt raakten en hun ‘avonturen’. De auteur is Procesmanager vastgoed bij woningcorporatie Weller in Heerlen en amateurhistoricus.
2,50
1 2 3

Filter op prijs

Scroll naar top
Skip to content