Categorieën
Filter op Prijs
tot OK
Reset filters
Categorie : Historische reeks
Reset filters
Aantal per pagina
Resultaat 1 - 12 van de 18 Toont alle 18 resultaten Toont het enkele resultaat Geen resultaten gevonden
Sorteer op nieuwste
Filters Sorteer resultaten
Reset Toepassen
Frans Wojciechowski (red.)
Boeken
Historische reeks
Op de jubileumdag van het Land van Herle op 25 september 2021 in de Rousch vond de boekpresentatie plaats van het 18de deel in de Historische Reeks Parkstad Limburg. Daags daarna is het boek gepresenteerd aan de Poolse gemeenschap in het Poolse huis in Brunssum. In dit boek zijn door de Frans Wojciechowski negen familieverhalen gebundeld geschreven door nazaten van Poolse immigranten.  In chronologische volgorde komen de ‘oral history’-overleveringen aan bod van verschillende generaties Poolse families die naar Zuid-Limburg trokken om voornamelijk in de mijnindustrie te gaan werken.
22,75
Wim Nolten
Boeken
Historische reeks
‘Het wel en wee van L&V; Wetenswaardigheden over de werknemers van de mijnen van Laura & Vereeniging te Eygelshoven (1899-1974)’. Het boek is rijk geïllustreerd en telt 486 blz, waarvan 87 in kleur. Jarenlang deed de samensteller van dit boek, Wim Nolten, onderzoek naar de ‘koempels‘ van de steenkolenmijnen ‘Laura’en ‘Julia’ in archiefbronnen en literatuur. In de 75 jaar dat  de ‘Société des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging’ actief bezig was met steenkoolwinning uit de ondergrond van Eygelshoven en omgeving hebben er meer dan 14.000 mannen en bovengronds ook meerdere vrouwen kortere of lange tijd gewerkt.  
27,50
Lei Heijenrath
Mathieu Huijnen
Boeken
Historische reeks
In deze tweede bundel met bijdragen over de geschiedenis van het Land van Rode komen weer boeiende thema's over het verleden van deze oude regio aan bod. Beide auteurs van de Stichting Fontes Rodenses, Lei Heijenrath en Mathieu Huijnen, belichten die geschiedenis weer op basis van gedegen bronnenonderzoek. Nederzettings- en bewoningsgeschiedenis, de rechtskundige en bestuurlijke status, de kalculen (kolengroeves), het feitelijke begin van de 80-jarige oorlog, naamkunde en dialect, de adellijke bewoners van huis Anstel en een verhandeling over een rechtszaak in de Franse tijd waarbij afscheid werd genomen van foltermethodes uit de eeuw ervoor komen nieuw belicht in de uitgewerkte thema's aan bod. De eerste twaalf artikelen zijn van de hand van Lei Heijenrath, het laatste schreef Mathieu Huijnen. Een register op naam en plaatsnamen door Ine Sijben sluit het boek af. Het boek is deel 17 in de Historische Reeks Parkstad Limburg en telt 248 blz en is grotendeels in kleur geïllustreerd.  De inhoud:
 1. Keizer Otto II bevestigt op 8 augustus 973 de schenking van een ’Wildbann’ aan aartsbisschop Gero van Keulen; Een aspect van de nederzettingsgeschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg
 2. Het begin van de bestendige bewoningsgeschiedenis van Rode vanaf de elfde eeuw
 3. Vroen-Nulland: baken in de nederzettingsgeschiedenis van Kerkrade
 4. Nederzettingsgeschiedenis en territoriale politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather Linie
 5. Over het ’stedeken en de vrijheid ’s-Hertogenrode’: ontstaan, terminologie, rechtskundige status en wederwaardigheden gedurende enkele eeuwen
 6. Kalculen zijn toch echt kleinschalige kolengroeves: het bewijs
 7. Wat gepaard ging met de inval van Willem van Oranje in Zuid-Limburg in 1568; Het feitelijk begin van de 80-jarige oorlog
 8. De familie van Berghe van Trips en het adellijk huis Anstel te Kerkrade
 9. De bewoners van het ’adellijck huys Anstel’ in 1740
 10. Over een beoogde transportmaatregel in 1753 en de implicaties voor de structuur van de wegen
 11. Naamkundige beschouwingen bij toponiemen in Kerkrade, opgetekend in een 18e-eeuwse bron.
 12. De bestuurlijke herinrichting van zuidelijk Limburg in de tweede helft van de 18e eeuw
 13. Het proces Keerens: hoe een 13-jarig schoffie gemangeld werd met intimidatie uit vervlogen tijden; of hoe de Franse revolutionaire rechtspraak een einde maakte aan een rechtssysteem dat steunde op verdachtmaking en marteling
29,50
Antoine Jacobs
Funs Patelski
Mark van Dijk
Paul Brock
Boeken
Historische reeks
De viering van het 950-jaar ‘Pauselijke kerkwijding St. Laurentiuskerk’ in 1999 was aanleiding voor een nieuwe historische uitgave, waarin de kerkwijding, het kerkgebouw en de parochie centraal staan. In zes hoofdstukken behandelen de auteurs de geschiedenis van de parochie in het licht van de historische ontwikkeling van oostelijk Zuid-Limburg tot en met de twintigste eeuw, de verschillende kerkgebouwen, de kerkschatten en de personae, pastoors, kapelaans en rectors die in de loop der eeuwen aan de parochie verbonden waren. Uit de Inhoud:  De oudste geschiedenis van de parochie St. Laurentius door Antoine Jacobs De Laurentiusparochie in de Franse tijd en de eerste helft van de 19e eeuw door Mark van Dijk De parochie van 1853-1999: emancipatie, verzuiling en ontkerkelijking door Mark van Dijk De parochiekerk St. Laurentius door de eeuwen heen door Paul Brock Inrichting en kerkschatten van de Laurentiusparochie in Voerendaal door Paul Brock Zes eeuwen personae, pastoors, kapelaans en rectors in de H. Laurentiusparochie te Voerendaal door Funs Patelski
13,80
Diverse
Boeken
Historische reeks
Op maandag 3 september 2018 vond in het Nederlands Mijnmuseum te Heerlen de presentatie plaats van ´Varia Historia / bijdragen over de geschiedenis van Parkstad Limburg. Het is een Liber Amicorum dat werd aangeboden aan Roelof Braad, oud-stadshistoricus van Heerlen. Het verscheen als de 14de uitgave in de Historische Reeks Parkstad Limburg. Over de inhoud: – Voorwoord door Will Terptra, voorzitter Land van Herle – Ten Geleide door De redactie – Over Roelof Braad – van voluntair tot stadshistoricus van Heerlen door Koos Linders en Anita Quaedackers – Lijst van publicaties door Koos Linders en Anita Quaedackers – De ‘sarcofaag van Simpelveld’, een unicum : archeologisch topstuk als rijke bron voor de Romeinse tijd door Luc Wolters – De Hoensbroekse Doofpot door Frans Gerards – Het Stadspaleis van de laatste Huyn van Geleen in de Rijksstad Aken en de nauwe band met de Orde der Jezuïeten door Lou Heynens – Imstenrade, een Belgische villa in Zuid-Limburg door Mark van Dijk – Afgegeven patenten in het kanton Heerlen, 1797-1799 door Frans Crutzen – Pierre-Michel de Lovinfosse, ‘peintre-décorateur’ (van o.a. kasteel Amstenrade) door Anne Rose Orbons – Katholiek landschap, toe-eigening en gebruik van de openbare ruimte in Heerlen tussen 1853 en 1970 door Anita Quaedackers – Het oude raadhuis van Heerlen en zijn architect Johannes Kayser, ‘ruime aandacht voor het centrum’ door Lidwien Schiphorst – Bidden tot behoud des Geloofs, de stichting van karmelitessenklooster ‘Flos Carmeli’ in Heerlen door Antoine Jacobs – Vrede, vreugde en gerechtigheid, een Doopsgezinde Gemeente aan de Laan van Hövell tot Westerflier in Heerlen door Koos Linders – Verkoop van het Gemeentelijk Gasbedrijf van Hoensbroek en de rol hierin van burgemeester Martin door Paul Borger verder de personalia van de auteurs en registers van persoons- en plaatsnamen.
24,95
Harry Strijkers
Boeken
Historische reeks
Het dertiende boek in de Historische Reeks Parkstad Limburg draagt de titel “Ze spelen helder als mijnwerkers” – De harmonieorkesten van de Staatsmijnen in de Oostelijke Mijnstreek en is geschreven door oud DSM-archivaris Harry Strijkers. De titel verwijst min of meer naar de impact die de Staatsmijnorkesten hadden ook voor de lokale muziekverenigingen in de mijnstreek. Hoe dat precies zit, kunt u lezen in dit boek. Over het boek: Na zijn in 1985 verschenen boek Mijnwerkers maakten muziek, dat de geschiedenis beschrijft van het voormalige muziekkorps van de Staatsmijn Maurits te Geleen, verhaalt oud DSM-archivaris Harry Strijkers nu over de beide andere harmonieorkesten van de Staatsmijnen. Deze opereerden in de oostelijke mijnstreek. Het betreft de harmonieorkesten van de staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen en van de staatsmijn Emma in Treebeek. De mijnorkesten waren geliefd en befaamd om hun superieure kwaliteit. Het is dus van belang dat de geschiedenis van deze orkesten uitgebreid is vastgelegd. De auteur dook daarvoor in archieven en literatuur en verzamelde allerlei wetenswaardige gegevens over het reilen en zeilen van beide harmonieorkesten, vanaf hun oprichting in respectievelijk 1908 en 1914 tot aan het samengaan in het Harmonieorkest DSM in 1966. Het boek met hardcover telt 222 blz., is rijk geïllustreerd in zwart-wit en kleur en voorzien van een persoonsnamenregister.
21,50
Hans Thissen
Boeken
Historische reeks
De oudste nog bestaande neutrale zelfstandige vakbond in Limburg bestond op 23 september 2019 al 75 jaar. Tijdens de jubilarishuldiging op 25 september in Auberge De Rousch in Heerlen is het boek 1944-2019 | 75 jaar Vakbond ABW gepresenteerd. Vakbondslid en archivaris/historicus Hans Thissen tekent voor de inhoud van het boek dat door Vakbond ABW in samenwerking met Stichting Historische Kring ‘Het Land van Herle’ op de markt komt. Ruim 300 jubilarissen van de Vakbond ABW kregen het boek cadeau. De bond is kort na de bevrijding van Zuid-Limburg opgericht als Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf (AWBM). Enkele dagen na de bevrijding van een groot deel van Zuid-Limburg, op 23 september 1944, namen mijnwerkers in het casino in Treebeek het initiatief tot de oprichting van deze nieuwe vakbond. Na enkele aanpassingen van de naam na de sluiting van de Nederlandse steenkolenmijnen heet de organisatie nu Vakbond ABW. Het is de jongste- en misschien minst bekende vakbond in Nederland. In tegenstelling tot de oude vooroorlogse bonden bleek na de oorlog dat de AWBM geen nieuwe wijn in oude zakken was. Zij was van alle smetten vrij en anders dan de confessionele bonden. Werkers in het mijnbedrijf wilden na de Tweede Wereldoorlog een andere aanpak, omdat ze genoeg hadden van de andere bonden die vóór de oorlog meer bezig waren met interne en onderlinge strijd dan met het behartigen van de belangen van hun leden. Enkele bonden stelden volgens hen tijdens de oorlog een niet-vaderlandse houding ten toon. Ondanks keiharde repressie door de bisschop, de confessionele bonden en de burgemeester van Heerlen ging de bond niet ten onder en wist zij de communistische inbreng buiten de deur te houden. De ABW schroomde niet actie te voeren en trad regelmatig keihard op tegen instanties die de rechten van de bondsleden beknotten of met voeten traden, terwijl de andere belangrijke mijnwerkersbond wel overleg voerde, maar meer in de trant van wat we nu het ‘poldermodel’ noemen en waarbij de geit en de kool gespaard bleven. In dit boek geeft Hans Thissen, bijgestaan door enkele anderen die een bijdrage aan deze bundel leverden, een overzicht met hoogte- én dieptepunten van het werk van de Vakbond ABW en voorlopers gedurende 75 jaar, waarbij de transformatie van de bond na de mijnsluiting niet is vergeten. Het boek dat uitkomt als nummer 16 in de Historische Reeks Parkstad Limburg kost voor leden van de Vakbond ABW € 15,00 (excl. verzendkosten). Het is met ledenpas voor dat bedrag te koop bij het Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9, in Heerlen, of te bestellen met vermelding van bondsnummer.
17,95
Hans Heltzel
Boeken
Historische reeks
In 2004 verscheen een goede beschrijving van de geallieerde bevrijdingsoperatie in oostelijk Zuid-Limburg. Het is nummer 3 in onze Historische Reeks Parkstad Limburg. De uit Hoensbroek afkomstige Hans Heltzel tekende voor de inhoud van het boek. Uitvoerig zijn alle militaire operaties die geleid hebben tot de bevrijding van Hoensbroek én - hoewel de titel anders doet vermoeden - ook onze regio in het boek beschreven. Er bleek nog veel vraag naar dit boek nadat het was uitverkocht, zodat we een beperkte nieuwe oplage hebben aangemaakt. In deze tweede druk zijn enkele door de helaas in 2015 overleden auteur geconstateerde foutjes verbeterd en het boek kreeg een nieuw ISBN/EAN-nummer: 978-94-93037-04-5, waarmee het boek via elke boekhandel valt te bestellen. De prijs is € 14,90.
14,90
Lei Heijenrath (red.)
Boeken
Historische reeks
‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode‘ [HRPL 11] belicht op basis van nieuw archiefonderzoek in archieven in binnen- en buitenland enkele aloude thema’s in een nieuwe context. INHOUD: Het land van Rode: zijn naam, zijn territorium en zijn gebieders door Lei Heijenrath Macht en onmacht in de processen tegen de bokkenrijders. Brussel en de justitie in de Landen van ’s-Hertogenrade en Valkenburg (1740-1780) door Mathieu Huynen en Hub van Wersch Van ’s-Hertogenrade naar Limbourg sur Vesdre : Het tracé van de middeleeuwse Hertogsweg door Zuid-Limburg door Lei Heijenrath De abten van Kloosterrade en de justitiële praktijk in de 18e eeuw door Lea Nijsten-Höfte† De Staten van het Oostenrijkse Land van Rode in de 18e eeuw in vergadering bijeen door Lei Heijenrath Een erfeniskwestie in Kerkrade aan het einde van de 18e eeuw : Kan een moeder van haar dochter erven? door Mathieu Huynen De introductie van de aardappel rond 1740 in het Land van Rode door Lea Nijsten-Höfte† Over de staatkundige positie van het Oostenrijkse Land van ’s-Hertogenrade 1755-1780 door Lei Heijenrath
24,00
Paul Bronzwaer
Boeken
Historische reeks
In de portrettengalerij van de ‘gouverneurs’, commissarissen van de Koning/Koningin in de provincie Limburg, in het provinciehuis van de 19e en 20e eeuw ontbreekt er één: het portret van de man die tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog ruim drie en een half jaar ‘commissaris der provincie’ is geweest. Het is Max graaf de Marchant et d’Ansembourg, destijds eigenaar en bewoner van kasteel Amstenrade. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan de nazificatie van het provinciale en lokale bestuur. Paul Bronzwaer onderzocht archieven in Limburg, Den Haag en Amsterdam naar de politieke activiteiten van de ‘oorlogsgouverneur’ van Limburg. Dat mondde uit in een nauwgezet verslag van de politieke activiteiten van Max graaf de Marchant et d’Ansembourg. Zijn verslag is de eerste wetenschappelijke biografie over de graaf. Ze onderzoekt waarom deze man de keuze voor het nationaalsocialisme heeft gemaakt. Een keuze die ertoe leidde dat hij tijdens de bezetting met de bezetter zou collaboreren. Daarnaast wil dit onderzoek ook de mythische verhalen die over hem de ronde doen tot hun ware proporties terugbrengen. Omdat het familiearchief nog niet toegankelijk was voor dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen de politieke loopbaan te analyseren en te beschrijven. Hoewel de biografie hierdoor enige beperkingen heeft, is uit het onderzoek in de openbare archieven toch een goed beeld van leven en werken te schetsen. De bestudeerde bronnen geven inzicht in de beweegredenen van de graaf waarom hij bewust voor het nationaalsocialisme heeft gekozen.
19,90
Frans Gerards
Boeken
Historische reeks
Eindelijk zijn de raadsels rond het verdwenen Voerendaals kasteel Dammerscheid opgelost? In ’t Brook in Voerendaal, op een steenworp afstand van Zorgcentrum ’t Brook, heeft ooit kasteel Dammerscheid gestaan. Van ‘Dammerich’, zoals het kasteel in de volksmond werd genoemd, is niets meer overgebleven. Als er nog iets van het kasteel over is, dan ligt dat onder de grond. Zijn er over de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van Dammerscheid nog wel enkele feiten te vermelden, over het kasteel zelf is zo goed als niets bekend. We weten niet eens hoe het er heeft uitgezien. Vreemd is dat overigens niet. Het kasteel is namelijk al meer dan tweehonderd jaar verdwenen. Dr. Frans Gerards deed afgelopen jaren onderzoek naar de kastelen van Voerendaal en stootte daarbij op het verdwenen kasteel Dammerscheid. Dat verraste hem en in de zoektocht in archieven en andere bronnen vond hij de gegevens die hij verwerkte tot een nieuw boek. Het boek is nummer 10 in de Historische Reeks Parkstad Limburg. Dankzij jarenlang intensief onderzoek in diverse en uiteenlopende archiefbronnen brengt de auteur kasteel Dammerscheid in dit boek opnieuw tot leven. Hierdoor ontstaat een treffend beeld van hoe de adellijke bewoners van Dammerscheid eeuwen geleden op hun kasteel leefden en woonden. Beschreven wordt ook hoe het kasteel er van binnen en buiten uit zag, in welke staat het verkeerde en hoe het was gemeubileerd. Tevens wordt uit de doeken gedaan hoe voortdurende geldzorgen en onderlinge ruzies er uiteindelijk voor zorgden, dat het kasteel in de 18de eeuw geleidelijk aan veranderde in een bouwval. Het volstrekt unieke van dit boek is dat op deze manier een indringend beeld wordt geschetst van de lotgevallen van de bewoners in samenhang met het verval en tenslotte de ondergang van het kasteel. Tevens laat het boek zien hoe de toenmalige plattelandsadel van Voerendaal om ging met de eenvoudige boerenbevolking. Een van de eerste hoofdstukken geeft een inleiding over de oorsprong van de Voerendaalse kastelen.
24,50
Prof. dr. Henk de Wolf
Boeken
Historische reeks
Na een lange tijd van voorbereiding werd op woensdag 17 juni 2015 het boek over de geschiedenis van de Heerlense Joden gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Heerlens wethouder van Cultuur, drs. Barry Braeken. Het boek draagt de titel: “Leven rondom een synagoge – Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust”. Het werd geschreven door (emeritus) prof. dr. Henk de Wolf en is uitgegeven als nummer 9 in de Historische Reeks Parkstad Limburg door de stichtingen ‘Het Land van Herle’ en ‘Lodewijk Foijer’ in samenwerking met Historisch Goud – Rijckheyt.
29,90 24,95
1 2

Filter op prijs

Scroll naar top
Skip to content