HET LAND VAN HERLE

Categorieën
1
Filter op Prijs
tot OK
Reset filters
Historische reeks
Reset filters
Aantal per pagina
Resultaat 1 - 12 van de 15 Toont alle 15 resultaten Toont het enkele resultaat Geen resultaten gevonden
Sorteer op nieuwste
Filters Sorteer resultaten
Ivo Senden
Boeken
Historische reeks

Ivo Senden maakte uitgebreid studie van de Heerlense Royalbioscoop en schreef met vlotte pen een rijk geïllustreerde en uitgebreide geschiedenis. De bekende Heerlense bioscoop werd geopend op 29 januari 1938 en bestaat nu dus 70 jaar. De voorgeschiedenis, de ups en downs van het het familiebedrijf Van Bergen komen uitgebreid aan bod. Het familiebedrijf omvatte meer dan alleen de Heerlense bioscoop. De familie maakte kapitaal met het kermisbedrijf en stichtte ook bioscopen in Roermond en Weert en exploiteerde ook Scala in Heerlen. Uitgebreid wordt ingegaan op de ontwikkeling van kermisbedrijf tot bioscoop, de bijzondere architectuur van de bioscoop, oorlog en verzet in Royal, wereldsterren in Heerlen, de omstreden filmkeuring en de politieke en culturerele vorming van het filmprogramma.

Het boek werd op 10 november 2008 onder grote belangstelling in de foyer van het Royal Theater gepresenteerd. Ivo Senden bood de eerste exemplaren van het boek aan aan mevr. Mia van Bergen en de wethouders Pé Diederen en Cor Duijf.

Zie voor enkele documentaires:

19,90 14,50
Prof. dr. J.C.G.M. Jansen
Boeken
Historische reeks

Ook gratis te verkrijgen bij het afsluiten van een nieuw abonnement! [voorwaarde: drie jaar abonnee blijven!]

Bij de inbreng van alle taken van de Stichting Beroepsonderwijs Heerlen (Herlecollege) in de Onderwijsstichting Sint-Bernardinus in 1994 werd besloten om een stuk van de nalatenschap om te zetten in een document dat de geschiedenis van de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Heerlen in de twintigste eeuw beschrijft. De Onderwijsstichting Bernardinus bestaat momenteel uit de scholengemeenschappen Herle College, Bernardinuscollege en Sintermeerten. Er werd een begeleidingcommissie samengesteld bestaande uit een aantal bestuursleden van de Stichting Beroepsonderwijs, de directeuren van de drie scholengemeenschappen en de stadshistoricus van Heerlen. Prof. dr. J.C.G.M. Jansen uit Maastricht (oud-directeur Sociaal Historisch Centrum voor Limburg) werd bereid gevonden voor een uitgebreid archief- en bronnenonderzoek en het schrijven van het boek. In het boek word uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de ontwikkeling en de fusies van de diverse scholen van voortgezet onderwijs in de stad (van voor de gemeentelijke herindeling uit 1982) in een eeuw waar vele wetswijzigingen maar ook maatschappelijke veranderingen aanpassing van het onderwijs en schaalvergroting noodzakelijk maakten.
De uitgave van dit deel werd mogelijk door de samenwerking tussen de Stichting Beroepsonderwijs Heerlen, de Onderwijsstichting Sint-Bernardinus met steun van de Stichting Xavier Nolens, Stadsarchief Heerlen en de Stichting Historische Kring ´Het Land van Herle´.

NU in de aanbieding van € 17,50 voor € 7,50! Of gratis bij een nieuw abonnement

 

17,50 7,50
Hans Heltzel
Boeken
Historische reeks

In 2004 verscheen een goede beschrijving van de geallieerde bevrijdingsoperatie in oostelijk Zuid-Limburg. Het is nummer 3 in onze Historische Reeks Parkstad Limburg. De uit Hoensbroek afkomstige Hans Heltzel tekende voor de inhoud van het boek. Uitvoerig zijn alle militaire operaties die geleid hebben tot de bevrijding van Hoensbroek én - hoewel de titel anders doet vermoeden - ook onze regio in het boek beschreven. Er bleek nog veel vraag naar dit boek nadat het was uitverkocht, zodat we een beperkte nieuwe oplage hebben aangemaakt. In deze tweede druk zijn enkele door de helaas in 2015 overleden auteur geconstateerde foutjes verbeterd en het boek kreeg een nieuw ISBN/EAN-nummer: 978-94-93037-04-5, waarmee het boek via elke boekhandel valt te bestellen. De prijs is € 14,90.

14,90
Antoine Jacobs
Funs Patelski
Mark van Dijk
Paul Brock
Boeken
Historische reeks

De viering van het 950-jaar ‘Pauselijke kerkwijding St. Laurentiuskerk’ in 1999 was aanleiding voor een nieuwe historische uitgave, waarin de kerkwijding, het kerkgebouw en de parochie centraal staan. In zes hoofdstukken behandelen de auteurs de geschiedenis van de parochie in het licht van de historische ontwikkeling van oostelijk Zuid-Limburg tot en met de twintigste eeuw, de verschillende kerkgebouwen, de kerkschatten en de personae, pastoors, kapelaans en rectors die in de loop der eeuwen aan de parochie verbonden waren.

Uit de Inhoud: 
De oudste geschiedenis van de parochie St. Laurentius door Antoine Jacobs
De Laurentiusparochie in de Franse tijd en de eerste helft van de 19e eeuw door Mark van Dijk
De parochie van 1853-1999: emancipatie, verzuiling en ontkerkelijking door Mark van Dijk
De parochiekerk St. Laurentius door de eeuwen heen door Paul Brock
Inrichting en kerkschatten van de Laurentiusparochie in Voerendaal door Paul Brock
Zes eeuwen personae, pastoors, kapelaans en rectors in de H. Laurentiusparochie
te Voerendaal door Funs Patelski

13,80
Fred van Leeuwen
Hans van de Waarsenburg
Hennie Jetzes
Stichting Poëziefestivals Landgraaf
Boeken
Historische reeks

Bij de opening van de boekenweek in Heerlen op 12 maart 2008 verscheen onder redactie van Hennie Jetzes een volledig in kleur uitgegeven boek over de geschiedenis van de poëziefestivals in Zuid-Limburg. Al veertig jaar zijn de Zuid-Limburgse poëziefestivals spraakmakend en vermaard in binnen- en buitenlandse kringen, waar bekende dichters van over de hele wereld hun literaire kunstwerken voordragen.

Hennie Jetzes: “Jarenlang had de generatie met onder andere Marie Koenen, Felix Rutten en de gebroeders Kemp het beeld van de literatuur in Limburg bepaald. Halverwege de jaren zestig waren zij echter of overleden of te oud. Bij het doorlezen van de literaire rubrieken van de Limburgse dagbladen uit die tijd las ik de regels ‘Het is opvallend stil in de Limburgse literatuur’ en ‘Het wachten is op een nieuwe generatie’.”

Op 1 november 1967 vond in Maastricht het poëziefestival ‘Rimrammen in de Redoute’ plaats. Het poëziefestival was een geheel nieuw evenement in de literatuur, overgewaaid uit Amerika. Een jaar eerder had Simon Vinkenoog met ‘Poëzie in Carré’ dit gebeuren in Nederland geïntroduceerd. Een geheel nieuwe generatie dichters met een eigen poëzie presenteerde zich tijdens dit festival. De avond verliep nogal tumultueus. Of zoals Wiel Kusters, één van de deelnemers, zei: “De avond was stormachtig, zowel buiten als binnen het gebouw”.

Ook de ‘nieuwe’ poëzie van de jonge dichters werd niet door iedereen direct begrepen en gewaardeerd wat blijkt uit de diverse recensies. Maar door dit alles kreeg het festival, en dus ook de deelnemende dichters, veel publiciteit. In de zeventiger jaren publiceerden al enkele dichters van deze generatie. Van anderen verschenen de eerste gedichten in diverse tijdschriften. Allerlei dichtersmanifestaties werden nu regelmatig georganiseerd om naar buiten te treden en voor de publiciteit.

In de tachtiger jaren beleefde Limburg op het gebied van literatuur een bloeiperiode. Een voor Limburg ongekend aantal dichters publiceerde op landelijk niveau. Zij werden omringd door vormgevers, uitgevers, uitgevers van bibliofiele boeken en kunstenaars, die op hun vakgebied landelijke bekendheid genoten. En er was een grote groep schrijvers en dichters, die weliswaar (net) niet het landelijk niveau haalde maar toch zeer verdienstelijk en regelmatig publiceerde.

Halverwege de jaren tachtig ging men weer een stapje verder. In 1988 en 1990 werd het internationaal poëziefestival ‘Grenzen aan de Taal’ in Heerlen gehouden. En in Maastricht vond in 1989 het, eveneens internationale, poëziefestival ‘International pen Poetry Evenings’ plaats. Er kwamen daardoor intensieve internationale contacten tot stand.

Begin negentiger jaren ontstonden de twee festivals, die Limburg heden rijk is, te weten het nationale poëziefestival ‘Dag van de Poëzie’ te Landgraaf en het internationale poëziefestival ‘The Maastricht International Poetry Nights’ in Maastricht.

Over Limburgse poëziefestivals was nog niet eerder gepubliceerd. Hennie Jetzes heeft op geen enkele studie of artikel kunnen terugvallen. Ook de diverse archieven in Limburg hebben nog vrijwel niets over de poëziefestivals verzameld. Samen met Fred van Leeuwen en Stichting Poëziefestival Landgraaf heeft Hennie Jetzes nu alle ins en outs schriftelijk vastgelegd. In het boek heeft vooral Hans van de Waarsenburg, die vrijwel bij alle festivals betrokken is geweest, zijn herinneringen op schrift gesteld. Zijn archief was ook een belangrijke bron voor de andere auteurs.

Het boek met full-colorfoto’s en 150 blz. kwam tot stand in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Heerlen en de Vrienden van de Literatuur. ‘We moeten nog naar dat land reizen, 40 jaar poëziefestivals in Zuid-Limburg’ verscheen als nummer 6 in de Historische Reeks Parkstad Limburg, een uitgave van Rijkcheyt en Het Land van Herle. Het boek is te koop bij Rijckheyt in Heerlen, de Openbare Bibliotheek Heerlen en de boekhandel.

21,95 14,50
Dr. Frans Wojciechowski
Boeken
Historische reeks

Frans Wojciechowski is cultureel antropoloog en klinisch psycho­loog en daar­naast voorzitter van de oud­ste Poolse vereniging in Ne­derland en bestuurs­lid van de overkoepelende Katholie­ke Bond van Poolse Verenigingen in Neder­land. Hij geeft in woord en beeld een boeiend verslag van de Poolse gemeenschap in Zuid-Limburg, de achtergronden van de komst naar de mijnstreek, de integratie in de Zuid-Lim­burg­se samenleving en de geschie­denis van de vele Poolse verenigingen in de loop van de twintigste eeuw.

11,12 2,50
Diverse
Boeken
Historische reeks

Ook gratis te verkrijgen bij het afsluiten van een nieuw abonnement! [voorwaarde: drie jaar abonnee blijven!]

Het zestigjarig bestaan van de Historische Kring ‘Het Land van Herle’ was aanleiding om een bundel samen te stellen waarin enkele werkgroepleden de resultaten van hun onderzoekingen van de laatste jaren presenteren. Deze verscheen als nummer 5 in de Historische Reeks Parkstad Limburg. In de bundel krijgt u een goed beeld van wat de werkgroep zoal aan onderwerpen behandelt. In onderstaande inhoudsopgave ziet u dat dit heel gevarieerd is.

Inhoud:

‘Once Upon a Time in the South’ – De herstructurering van de Mijnstreek na de mijnsluitingen: hoop, verwachtingen en deceptie – door Bart Gielen
Lichtspiel. Bioscoopvermaak in de oostelijke mijnstreek 1897-1940 – Modern amusement – door Thunnis van Oort
Een restauratiefilosofie voor het patronaat aan de Sittarderweg te Heerlen – door Michel Habets
Rond en uit het Leven van R. Winants, pastoor van Kerkrade, 1614-1681 – door Louis Augustus
Haeren: van hoeve tot kasteel – door Frans Gerards
Kasteel Rivieren – door Emile Ramakers
Onderwijs in Nieuwenhagen in de 18e eeuw – door Frans Crutzen
Genealogie van de familie Merckelbach uit het Land van Herle, in de 17e en 18e eeuw – door Funs Patelski
De oude plataan van Terworm, een zoektocht naar de ontstaans¬geschiedenis van een groen monument – door Mark van Dijk
Trekarbeiders en pendelaars; grensarbeid in oostelijk Zuid-Limburg, 1875-1914 – door Serge Langeweg
Register – door Jos Krüll en Funs Patelski

24,50 12,50
Prof. dr. Henk de Wolf
Boeken
Historische reeks

Na een lange tijd van voorbereiding werd op woensdag 17 juni 2015 het boek over de geschiedenis van de Heerlense Joden gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Heerlens wethouder van Cultuur, drs. Barry Braeken. Het boek draagt de titel: “Leven rondom een synagoge – Een verhaal over Joden en hun medemensen in Heerlen vóór 1985 met bijzondere aandacht voor de Holocaust”. Het werd geschreven door (emeritus) prof. dr. Henk de Wolf en is uitgegeven als nummer 9 in de Historische Reeks Parkstad Limburg door de stichtingen ‘Het Land van Herle’ en ‘Lodewijk Foijer’ in samenwerking met Historisch Goud – Rijckheyt.

29,90 24,95
Lei Heijenrath
Boeken
Historische reeks

In 2014 verscheen het boek “Franz Corneli (1800-1855), parlementariër, en het streven naar staatkundige zelfstandigheid voor Limburg” geschreven door Lei Heijenrath. Corneli was burgemeester van Kerkrade in de periode 1830-1836. Het is aflevering 8 in de Historische Reeks Parkstad Limburg. Onlangs verscheen de tweede druk (gelijk aan de eerste, maar met vervanging van de foto van Hennequin).

Over de inhoud:
Franz Corneli is een telg uit een Limburgs geslacht van bestuurders en heeft een tot nu toe volstrekt onderbelichte rol gespeeld in de staat­kundige verwikkelingen die geleid hebben tot de huidige provin­cie Lim­burg. Lei Heijenrath besteedt niet alleen aandacht in deze omvang­rijke biografie aan de persoon van Franz Corneli, maar plaatst hem tegen de achtergrond van de tumultueuze ontwikke­lingen in de eerste helft van de negentiende eeuw. De hoofdpersoon groeide op in Rimburg, studeerde rechten te Luik, werd lid van Provinciale Staten en de Bestendige Deputatie van (groot-) Limburg, burgemeester van Kerkrade, lid van de Belgische Volksvertegen­woordiging tijdens het Belgisch bestuur over Limburg, lid van de Tweede-Kamer der Staten-Generaal en tenslotte opnieuw Gede­pu­teerde van Limburg. Samen met Jean-Baptist graaf de Marchant et d’Ansembourg en baron Scher­penzeel Heusch voerde hij de beweging aan voor een zo zelfstandig mogelijk Hertogdom Limburg. Dat streven nam in de jaren veertig van de negentiende eeuw zodanige vormen aan, dat de Nederlandse regering zich genoodzaakt zag tot militair ingrijpen. Franz Corneli overleed in 1855 en werd begraven te Kerkrade. Het boek geeft een indringend tijdsbeeld van een periode waarin Limburg speelbal was in het machtsspel der grote mogendheden en waarin de uiteindelijke status van de (gedeelde) provincie werd bepaald.

Prof. dr. Joep Leerssen over dit boek: ”De inhoud zit stevig in elkaar, is uitstekend gedocumen­teerd en brengt boeiende, vaak originele informatie. … Het boek verbindt synthese met aandacht voor soms verrassende en nieuwe details, vestigt de aandacht op een belangrijke historische persoon en zal zeker waardering vinden bij het geïnteresseerde brede publiek en in vakkringen.”

18,90
Frans Gerards
Boeken
Historische reeks

Eindelijk zijn de raadsels rond het verdwenen Voerendaals kasteel Dammerscheid opgelost? In ’t Brook in Voerendaal, op een steenworp afstand van Zorgcentrum ’t Brook, heeft ooit kasteel Dammerscheid gestaan. Van ‘Dammerich’, zoals het kasteel in de volksmond werd genoemd, is niets meer overgebleven. Als er nog iets van het kasteel over is, dan ligt dat onder de grond. Zijn er over de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van Dammerscheid nog wel enkele feiten te vermelden, over het kasteel zelf is zo goed als niets bekend. We weten niet eens hoe het er heeft uitgezien. Vreemd is dat overigens niet. Het kasteel is namelijk al meer dan tweehonderd jaar verdwenen. Dr. Frans Gerards deed afgelopen jaren onderzoek naar de kastelen van Voerendaal en stootte daarbij op het verdwenen kasteel Dammerscheid. Dat verraste hem en in de zoektocht in archieven en andere bronnen vond hij de gegevens die hij verwerkte tot een nieuw boek. Het boek is nummer 10 in de Historische Reeks Parkstad Limburg.

Dankzij jarenlang intensief onderzoek in diverse en uiteenlopende archiefbronnen brengt de auteur kasteel Dammerscheid in dit boek opnieuw tot leven. Hierdoor ontstaat een treffend beeld van hoe de adellijke bewoners van Dammerscheid eeuwen geleden op hun kasteel leefden en woonden. Beschreven wordt ook hoe het kasteel er van binnen en buiten uit zag, in welke staat het verkeerde en hoe het was gemeubileerd. Tevens wordt uit de doeken gedaan hoe voortdurende geldzorgen en onderlinge ruzies er uiteindelijk voor zorgden, dat het kasteel in de 18de eeuw geleidelijk aan veranderde in een bouwval.

Het volstrekt unieke van dit boek is dat op deze manier een indringend beeld wordt geschetst van de lotgevallen van de bewoners in samenhang met het verval en tenslotte de ondergang van het kasteel. Tevens laat het boek zien hoe de toenmalige plattelandsadel van Voerendaal om ging met de eenvoudige boerenbevolking. Een van de eerste hoofdstukken geeft een inleiding over de oorsprong van de Voerendaalse kastelen.

24,50
Paul Bronzwaer
Boeken
Historische reeks

In de portrettengalerij van de ‘gouverneurs’, commissarissen van de Koning/Koningin in de provincie Limburg, in het provinciehuis van de 19e en 20e eeuw ontbreekt er één: het portret van de man die tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog ruim drie en een half jaar ‘commissaris der provincie’ is geweest. Het is Max graaf de Marchant et d’Ansembourg, destijds eigenaar en bewoner van kasteel Amstenrade. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan de nazificatie van het provinciale en lokale bestuur.

Paul Bronzwaer onderzocht archieven in Limburg, Den Haag en Amsterdam naar de politieke activiteiten van de ‘oorlogsgouverneur’ van Limburg. Dat mondde uit in een nauwgezet verslag van de politieke activiteiten van Max graaf de Marchant et d’Ansembourg. Zijn verslag is de eerste wetenschappelijke biografie over de graaf. Ze onderzoekt waarom deze man de keuze voor het nationaalsocialisme heeft gemaakt. Een keuze die ertoe leidde dat hij tijdens de bezetting met de bezetter zou collaboreren. Daarnaast wil dit onderzoek ook de mythische verhalen die over hem de ronde doen tot hun ware proporties terugbrengen. Omdat het familiearchief nog niet toegankelijk was voor dit onderzoek is ervoor gekozen om alleen de politieke loopbaan te analyseren en te beschrijven. Hoewel de biografie hierdoor enige beperkingen heeft, is uit het onderzoek in de openbare archieven toch een goed beeld van leven en werken te schetsen. De bestudeerde bronnen geven inzicht in de beweegredenen van de graaf waarom hij bewust voor het nationaalsocialisme heeft gekozen.

19,90
Lei Heijenrath (red.)
Boeken
Historische reeks

‘Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode‘ [HRPL 11] belicht op basis van nieuw archiefonderzoek in archieven in binnen- en buitenland enkele aloude thema’s in een nieuwe context.

INHOUD:
Het land van Rode: zijn naam, zijn territorium en zijn gebieders
door Lei Heijenrath
Macht en onmacht in de processen tegen de bokkenrijders. Brussel en de justitie in de Landen van ’s-Hertogenrade en Valkenburg (1740-1780)
door Mathieu Huynen en Hub van Wersch
Van ’s-Hertogenrade naar Limbourg sur Vesdre : Het tracé van de middeleeuwse Hertogsweg door Zuid-Limburg
door Lei Heijenrath
De abten van Kloosterrade en de justitiële praktijk in de 18e eeuw
door Lea Nijsten-Höfte†
De Staten van het Oostenrijkse Land van Rode in de 18e eeuw in vergadering bijeen
door Lei Heijenrath
Een erfeniskwestie in Kerkrade aan het einde van de 18e eeuw : Kan een moeder van haar dochter erven?
door Mathieu Huynen
De introductie van de aardappel rond 1740 in het Land van Rode
door Lea Nijsten-Höfte†
Over de staatkundige positie van het Oostenrijkse Land van ’s-Hertogenrade 1755-1780
door Lei Heijenrath

24,00
1 2

Filter op prijs

Scroll naar top