Categorieën
Filter op Prijs
tot OK
Aantal per pagina
Resultaat 13 - 24 van de 62 Toont alle 62 resultaten Toont het enkele resultaat Geen resultaten gevonden
Sorteer op nieuwste
Filters Sorteer resultaten
Reset Toepassen
MijnStreek
Tijdschriften
MijnStreek nummer 2020-3 staat weer boordevol mooie en interessante bijdragen over regionale historie. Actueel naar aanleiding van de mijnverzakkingen in Kerkrade is het artikel over kaarten in het mijngebied van de abdij Kloosterrade en een bijzonder thema gaat over de autosport aan het begin van de 20ste eeuw. De hele inhoud: VAN DE REDACTIE – Anita Quaedackers – ‘La Peste’ THEMA - Jac Maurer - Autosport en Heerlen in het begin van de 20e eeuw THEMA - Loek Kreukels – Een heerlijke streek van Frans Erens (vervolg) HISTORISCH ACTUEEL – Roland Bisscheroux - Kaarten van het mijngebied van de abdij Kloosterrade (Rolduc) uit de 18e eeuw THEMA – Frans Gerards - Waarom Cesar Timmermans uit Heerlen de Maastrichtse advovaat Mr. Eugène van Oppen vermoordde INGEZOOMD – Philippe van Wersch - Beeld van verleden: het Heerlense Emmaplein PORTRET – Harry Strijkers – Een welbesteed leven: Henk Steenaert (1900-1987) Van de Rommelmarkt - Lieke Boumans-Willems – Oude Flessen AANGESTIPT – Roelof Braad en Wim Nolten
6,00
Frans Gerards
Boeken
Historische Cahiers
De Lotgevallen van Josephine van Berghe Hoe een Heerlense notaris en zijn zoon in 1771 een uit Aken gevluchte non ontvoerden De tweede uitgave van onze reeks 'Historisch Cahier Parkstad Limburg' heeft de titel: "De Lotgevallen van Josephine van Berghe; hoe een Heerlense notaris en zijn zoon in 1771 een uit Aken gevluchte non ontvoerden". De waar gebeurde geschiedenis gaat over een buitenechtelijk verwekte adellijke dame die gedwongen werd non te worden, maar vluchtte en later is ontvoerd door notaris Pelt en zijn zoon advocaat Pelt. Frans Gerards schreef de inhoud. Het boekje telt 48 bladzijden op formaat 17x24 cm en is fraai geïllustreerd. Voor onze abonnees was dit een gratis extra bijlage als jubileum-cadeau van onze 75-jarige Historische Kring.
4,95
Diverse
Boeken
Overige publicaties
Tijdens Open Monumentendag Heerlen in 2020 stond het werk van de - zeker voor Heerlen - belangrijke architect Jan Stuyt (1868-1934) centraal. Men kon in het Molenbergpark nader kennis maken met zijn stedenbouwkundig plan voor deze villawijk en met de bijzondere erfenis die hij in Heerlen heeft achtergelaten. Stuyt laat nadrukkelijk de kern van het Heerlense DNA zien. Een transitie van de ene naar de andere bouwstijl, modern in de eigen tijd en een prachtig overzicht op de dag van vandaag. Molenbergpark blijkt een verzamellocatie te zijn met veel karakteristieke architectuur van de hand van Stuyt. Het is ook dè plek om op zoek te gaan naar de vele bouwstijlen. De auteurs Ton van Mastrigt, Al Kerckhoffs, Wim Kortekaas, Roelof Braad en Chris Tiekstra schreven in de 28 bladzijden tellende brochure  bijdragen over de diverse Stuytpanden in Molenbergpark. Een kaartje in het boekje wijst de weg.
4,95
Diverse
Boeken
Overige publicaties
In 1988 werd bij een tentoonstelling in het Thermenmuseum over het Heerlense werk van Jan Stuyt en het 75-jarig bestaan van de voormalige LTS aan het De Hessellelplein een special van Het Land van Herle uitgegeven. Heerlen heeft van alle soorten gebouwen van deze architect nog vele in de stad staan, van kerk en school tot villa, middenstandswoning en sociale woningbouwwijken, zoals Slak-Horst en Molenberg. Inhoud: Jan Stuyt, architect door A. Stevens-Ruiters Stedebouwkundige ontwikkelingen in Heerlen, 1900-1920; initiatiefnemers en verantwoordelijkheden door J.T.J. Jamar Het werk van Jan Stuyt buiten Holland, naar de "Heerlense les" van Berlage door Nic.H.M. Tummers Jan Stuyt en 'Ons Limburg' door Sjef Maas Overzicht van gebouwen te Heerlen, ontworpen door Jan Stuyt
2,50 1,00
Diverse
Boeken
Overige publicaties
Beide Jan Stuyt-uitgaven zijn voordeliger als u ze samen koopt. Prijs: € 5,25. Echter geldt deze aanbieding voor bestellers op deze website. In het Thermenmuseum betaalt u voor beide samen € 5,95. Zie de beschrijving bij de afzonderlijke uitgaven.
5,25
Antoine Jacobs
Funs Patelski
Mark van Dijk
Paul Brock
Boeken
Historische reeks
De viering van het 950-jaar ‘Pauselijke kerkwijding St. Laurentiuskerk’ in 1999 was aanleiding voor een nieuwe historische uitgave, waarin de kerkwijding, het kerkgebouw en de parochie centraal staan. In zes hoofdstukken behandelen de auteurs de geschiedenis van de parochie in het licht van de historische ontwikkeling van oostelijk Zuid-Limburg tot en met de twintigste eeuw, de verschillende kerkgebouwen, de kerkschatten en de personae, pastoors, kapelaans en rectors die in de loop der eeuwen aan de parochie verbonden waren. Uit de Inhoud:  De oudste geschiedenis van de parochie St. Laurentius door Antoine Jacobs De Laurentiusparochie in de Franse tijd en de eerste helft van de 19e eeuw door Mark van Dijk De parochie van 1853-1999: emancipatie, verzuiling en ontkerkelijking door Mark van Dijk De parochiekerk St. Laurentius door de eeuwen heen door Paul Brock Inrichting en kerkschatten van de Laurentiusparochie in Voerendaal door Paul Brock Zes eeuwen personae, pastoors, kapelaans en rectors in de H. Laurentiusparochie te Voerendaal door Funs Patelski
13,80
Peter Pauwels
Boeken
Heerlense buurten reeks
Als nummer 2 in de serie de Geschiedenis van de Heerlense Buurten verscheen in 2003 het boekje ‘Palemig Vroeger… van schiereiland tot buitenbeentje’. Het is geschreven en samengesteld door Peter Pauwels onder redactie van Tom van Slooten en Roelof Braad.  Palemig is een wijk die in 1958 vanuit Schaesberg bij de gemeente Heerlen is gevoegd. In oorsprong is de wijk de bewoningskern van boeren, handelaren en schaapsherders. Het unieke van deze wijk is dat het sociale leven er hecht was en nog is… Vanuit de (oud)-buurtbewoners kwam veel fotomateriaal beschikbaar, verzameld door Peter Pauwels. In samenwerking met destijds het Heerlense Stadsarchief is hiervan een fotoboekje met verhalen over het ontstaan en de geschiedenis van de wijk samengesteld, een uniek document, waarin verleden en heden samenvloeien!
9,50
Harry van Dijck
Boeken
Historische Cahiers
Spionage in Heerlen tijdens het interbellum. Hoe twee jonge Heerlense meiden het slachtoffer werden van het spel der grootmachten door Harry van Dijck is een waar gebeurde geschiedenis dat de auteur bij toeval tijdens historisch onderzoek op internet ontdekte. Een geheim rapport uit december 1937 over de veroordeling van twee jonge Heerlense meiden ‘gebruikt voor spionagedoeleinden’ prikkelde de nieuwsgierigheid van de auteur en zette hem aan tot uitgebreid archiefonderzoek voor deze historische verhandeling. ‘Spionage?´ kopte een eerder krantenbericht. De twens Klara Delhey en Resi Lauvenberg zaten al acht maanden in de gevangenis in Aken. Maar waren ze werkelijk spionnen? Hoe het precies zat, is vastgelegd in een omvangrijk strafdossier in het archief van de ‘Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof‘ in het Bundesarchiv te Berlijn. De auteur maakte hieruit een reconstructie van een geschiedenis over hoe jonge meiden in het interbellum in het vangnet van een echte spion verstrikt raakten en hun ‘avonturen’. De auteur is Procesmanager vastgoed bij woningcorporatie Weller in Heerlen en amateurhistoricus.
2,50
MijnStreek
Tijdschriften
Het tweede nummer van 2020 staat geheel in het teken van 75 jaar bevrijding, c.q. de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Omdat het Land van Herle 75 jaar bestaat verscheen bij deze editie een extra bijlage Spionage in Heerlen tijdens het interbellum door Harry van Dijck (56 blz. geïlll), gratis voor abonnees, maar ook samen met dit nummer of los verkrijgbaar. INHOUD van dit nummer: Van de redactie - 75 jaar door Roelof Braad Thema - Het eerste Heerlense bevrijdingsfeest! door Harry van Dijck Merkwaardig verhaal(d) -  Een NSDAP-er als slachtoffer van de tijdgeest? Over Heinrich Stahl, NSDAP-Ortsgruppenleiter van Heerlen  door Marcel Krutzen Thema -Belgische kinderen in Hoensbroek tijdens de Tweede Wereldoorlog door Paul Borger (met een digitale bijlage ´adressen gastgezinnen´ - hier te downloaden) Ingezoomd - Lieve Corry. Brieven van een Heerlense vader aan zijn dochter in oorlogstijd door Philippe van Wersch Thema - Inkwartiering van geallieerde soldaten en officieren in Hoensbroek door Paul Borger (met een digitale bijlage ´Tabel-adressen-en-aantal-inkwartieringen-en-gevorderde-panden-geallieerde-troepen-Hoensbroek´ - hier te downloaden) Historisch Actueel - Over een pas ontdekte schuilkelder in De Egge in Brunssum door Bert van Ogtrop Portret - Thomas Schiphorst (1923-1945), verzetskoerier door Marcel Krutzen Uitgelicht - Houd Moed! Persoonlijke oorlogsverhalen uit Simpelveld en Bocholtz door Diane Smeets-Habets Aangestipt - (over tien verschenen publicaties rondom bevrijding en bezetting) door Diane Smeets-Habets, Anita Quaedackers en Roelof Braad
6,00
Jan Gubbels
Otto Vandeberg
Werner Nijsters
Boeken
Heerlense buurten reeks
In de reeks “De geschiedenis van de Heerlense buurten” van Rijckheyt (Centrum voor de regionale geschiedenis in Heerlen) verscheen in 2010 in samenwerking met de Heemkundevereniging Heerlerheide deel 5 uit deze serie met tekst en vele foto’s over de historie van Heerlerheide onder de titel: 'Heerlerheide vroeger… van oeroud heidedorp tot Groeët gen Hei'. Het is geschreven door Jan Gubbels, Werner Nijsters en Otto Vandeberg. Stadshistoricus Roelof Braad verzorgde de eindredactie. Sinds mensenheugenis is Heerlerheide bekend als één van de Heerlense buurten met een diepgaande geschiedenis; had zelfs in de prehistorie al bewoning., Gevonden overblijfselen getuigen daarvan. In oorsprong was het  dorp de bewonerskern voor vooral  boeren en enkele adellijke heren. Het unieke van Heerlerheide wordt o.a. gekenmerkt door het aloude hechte  sociale leven en het gegeven, dat het nog steeds een 'dorp' voor zich is. Het werd een bijzonder document, waarin verleden en heden samenvloeien. Er is onder meer aandacht voor de oorsprong van deze stadswijk, bijzondere karakteristieken, beelden en monumenten, straatnamen, plek- en veldnamen,  oudste verenigingen, handel, schatten van de bodem, vroegere en thans aanwezige energie, planontwikkeling en aan eigen dialect met authentieke voorbeelden in proza en poëzie.
24,50
MijnStreek
Tijdschriften
Ondanks de pandemie is het toch gelukt het eerste nummer gereed te krijgen. Het is weer een gevarieerd nummer geworden! Inhoud: VAN DE REDACTIE – Slavernij – Frans Gerards THEMA  - 'Een heerlijke streek' - Frans Erens THEMA - 'Een heerlijke streek’ van Frans Erens - Loek Kreukels THEMA – Het Edenpark in Brunssum - Fon Habets INGEZOOMD - Een bezoek aan de Reichsgraf und Marquis von und zu Hoensbroech - Paul Borger UIT HET DEPOT - Noodweer in Heerlen in de zomer van 1932 - Lieke Willems en Frans Boumans HISTORISCH ACTUEEL – Pand Kneepkens – Het kleine Glaspaleis - Lieke Willems en Frans Boumans PORTRET - Communisme en armoe in de mijnstreek; het leven van Trude Benedic - Loek Kreukels MERKWAARDIG VERHAAL(D) – De Duivelsrit - Philippe van Wersch AANGESTIPT door Roelof Braad, Koos Linders en Funs Patelski
6,00
Diverse
Boeken
Historische reeks
Op maandag 3 september 2018 vond in het Nederlands Mijnmuseum te Heerlen de presentatie plaats van ´Varia Historia / bijdragen over de geschiedenis van Parkstad Limburg. Het is een Liber Amicorum dat werd aangeboden aan Roelof Braad, oud-stadshistoricus van Heerlen. Het verscheen als de 14de uitgave in de Historische Reeks Parkstad Limburg. Over de inhoud: – Voorwoord door Will Terptra, voorzitter Land van Herle – Ten Geleide door De redactie – Over Roelof Braad – van voluntair tot stadshistoricus van Heerlen door Koos Linders en Anita Quaedackers – Lijst van publicaties door Koos Linders en Anita Quaedackers – De ‘sarcofaag van Simpelveld’, een unicum : archeologisch topstuk als rijke bron voor de Romeinse tijd door Luc Wolters – De Hoensbroekse Doofpot door Frans Gerards – Het Stadspaleis van de laatste Huyn van Geleen in de Rijksstad Aken en de nauwe band met de Orde der Jezuïeten door Lou Heynens – Imstenrade, een Belgische villa in Zuid-Limburg door Mark van Dijk – Afgegeven patenten in het kanton Heerlen, 1797-1799 door Frans Crutzen – Pierre-Michel de Lovinfosse, ‘peintre-décorateur’ (van o.a. kasteel Amstenrade) door Anne Rose Orbons – Katholiek landschap, toe-eigening en gebruik van de openbare ruimte in Heerlen tussen 1853 en 1970 door Anita Quaedackers – Het oude raadhuis van Heerlen en zijn architect Johannes Kayser, ‘ruime aandacht voor het centrum’ door Lidwien Schiphorst – Bidden tot behoud des Geloofs, de stichting van karmelitessenklooster ‘Flos Carmeli’ in Heerlen door Antoine Jacobs – Vrede, vreugde en gerechtigheid, een Doopsgezinde Gemeente aan de Laan van Hövell tot Westerflier in Heerlen door Koos Linders – Verkoop van het Gemeentelijk Gasbedrijf van Hoensbroek en de rol hierin van burgemeester Martin door Paul Borger verder de personalia van de auteurs en registers van persoons- en plaatsnamen.
24,95
1 2 3 6

Filter op prijs

Scroll naar top
Skip to content