De Werkgroep Open Monumenten Dag Heerlen heeft in 2018 een boek gemaakt over de 153 Rijksmonumenten die Heerlen rijk is. De oplage van 300 exemplaren van het boek ‘Rijksmonumenten Heerlen’ was binnen 6 maanden volledig uitverkocht.
U kunt nu inschrijven op de tweede druk met alle 153 monumenten in Heerlen! http://openmonumentendagheerlen.nl/2e-druk-boek-rijksmonumenten-heerlen/

Dit jaar maakt de Werkgroep een nieuw boek met daarin 153 panden in Heerlen die Beeldbepalend zijn. De twee boeken samen laten dus de ruim 300 belangrijkste gebouwen van Heerlen zien.
Dit nieuwe boek, ‘Karakteristieke panden Heerlen’ kunt u nu bestellen. http://openmonumentendagheerlen.nl/boek-karakteristieke-panden-heerlen/

Kijk voor alle informatie op onze site openmonumentendagheerlen.nl. Binnenkort volgt de informatie over onze activiteit op zondag 13 september. De locatie is 100 jaar Stuyt in Molenbergpark.

De Werkgroep Open Monumentendag Heerlen heeft het thema ‘Leermoment’ opgevat als een leermoment dat bijdraagt aan de kennis over de architectuurgeschiedenis van onze stad. Want Heerlen barst van de monumenten en karakteristieke panden!

Lees ook: