Start Limburgs Erfgoednet

Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Eind 2020 stemde de Provincie Limburg, mede op advies van de Veldcommissie Limburgs Digitaal Erfgoed, in met de start van het Limburgs Erfgoednet: een initiatief van het Huis voor de Kunsten Limburg (HvK) in samenwerking met de Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL). Doel is ook kleine musea en (vrijwilligers)organisaties in staat te stellen om hun digitaal erfgoedcollecties houdbaar, bruikbaar en zichtbaar te maken.

Het HvK ondersteunt kleine vrijwilligersmusea en heemkundeverenigingen met de digitalisering van hun collecties. Organisaties die het vaak ontbreekt aan de middelen, faciliteiten en kennis die nodig zijn voor toekomstbestendig beheer van hun digitale collecties. Gevolg is dat hun digitaal erfgoed maar beperkt, versnipperd en buitengewoon kwetsbaar wordt beheerd. Ze vormen de witte vlekken op de digitale erfgoedkaart van Limburg. 

Daar komt nog eens bij dat musea als gevolg van de Corona-crisis tijdelijk de deuren hebben moeten sluiten. De vele vrijwilligers, de drijvende kracht van musea en heemkundekringen, behoren veelal tot de risicogroep en zijn maar zeer beperkt in de gelegenheid om op locatie hun waardevolle werkzaamheden uit te voeren. Digitalisering en online zichtbaarheid zijn voor veel organisaties daarmee van acuut levensbelang geworden.

Het Limburgs Erfgoednet stelt kleine musea en heemkundekringen in staat adequaat, zelfstandig en in eigen beheer zorg te dragen voor het houdbaar, bruikbaar en uiteindelijk zichtbaar maken van hun digitaal erfgoed. Kennisbevordering door middel van training en ondersteuning van de vele vrijwilligers maakt nadrukkelijk ook onderdeel uit van het plan en is een voorwaarde om de kwaliteit te verhogen en de zelfredzaamheid te vergroten. Doel is de vrijwillige erfgoedorganisaties in staat te stellen volwaardig te participeren en verbindingen aan te gaan binnen het Digitaal Erfgoednetwerk Limburg.

De komende maanden gaat een kopgroep van 10-15 organisaties van start onder (bege)leiding van de adviseurs van HvK als wegbereiders voor de overige kleine musea en heemkundekringen. Een stuurgroep van samenwerkingspartners monitort de voortgang. Neem bij vragen of voor meer informatie over de mogelijkheden om aan te haken vooral contact op met de adviseurs van HvK.

Met het Limburgs Erfgoednet streven HvK en de samenwerkende partijen naar een duurzame impuls voor het Limburgs digitaal erfgoed en de online toegankelijkheid van collecties. Dit alles met als doel zoveel mogelijk inwoners en (digitale)bezoekers van Limburg de rijkheid aan Limburgs erfgoed te laten beleven. Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud