Voortgang AEZEL-project

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Op 10 oktober 2020 werd de eerste versie van www.AEZEL.eu gepresenteerd aan het grote publiek. Honderden vrijwilligers hebben miljoenen genealogische en kadastrale gegevens ingevoerd, die gebundeld zijn in deze website. De Provincie Limburg heeft zijn waardering voor AEZEL uitgesproken en AEZEL voorgedragen voor de landelijke erfgoedvrijwilligersprijs!
Het webinar dat voorafging aan deze livegang met een toelichting op AEZEL is via deze link nog steeds te bekijken. U kunt direct naar het begin van het webinar door het bolletje te verschuiven naar 5.30 minuten.

Verbeteringen
Inmiddels zijn de onderstaande verbeteringen aangebracht.
– De lay-out van de homepage is aangepast. U kunt niet alleen vanuit het menu doorklikken naar het onderwerp dat u zoekt maar ook vanuit de carrousel ‘Uitgelicht’ en er is een button ‘Laatste nieuws’.
– Onder het thema ‘Minuutplans’ zijn in plaats van 38 gemeenten nu 59 van de oude kadastrale gemeenten zichtbaar! Er is een bijna ononderbroken lint van Noord- naar Zuid-Limburg. Voortaan hoeven we ook niet meer te wachten tot een update van de website, maar kan nadat een nieuwe gemeente klaar is, deze ook snel op de website worden geplaatst. Ook het aantal icoontjes op de kaart is aanzienlijk uitgebreid.
– De opzet van de database is vereenvoudigd, waardoor deze gemakkelijker en overzichtelijker in het gebruik is.
– Een aantal verbeteringen zijn aangebracht bij het thema ‘Bronnen’, ‘Begraafplaatsen’, ‘Stolpersteine’ en de weergave van diakritische tekens.
– Het probleem met het downloaden van scans is opgelost.
– De belangrijkste teksten op de site zijn nu in vier talen beschikbaar. Druk op de button ‘Taal’ en kies voor Nederlands, Engels, Frans of Duits. Let wel op: de laatst gekozen taal blijft staan!

Verwachte ontwikkelingen
Daarmee is de klus nog niet geklaard. In de loop van dit jaar worden de volgende ontwikkelingen verwacht.
– De scans uit ‘Alle Limburgers’ zijn overgezet, waarna ‘Alle Limburgers’ uit de lucht gehaald kan worden.
– Een stamboom-, statistiek- en collectie- en correctiemodule worden toegevoegd. Ook een dataset met betrekking tot gezagsdragers in Limburg door de eeuwen heen is voorbereid tot en met gemeentelijk niveau. Deze kan hopelijk dit jaar nog zichtbaar gemaakt worden op de website.
– Er is een aanvulling van het thema begraafplaatsen met de begraafplaatsen van Stramproy en Geleen.

Project ‘Archiefbrigade’
Verder zijn de makers gestart met het ‘Project Archiefbrigade’ De ‘Archiefbrigade’ is ontstaan uit een samenwerking tussen het LGGI en de archieven. Dit project heeft tot doel heeft alle kerkregisters (en op den duur alle registers van de burgerlijke stand) te scannen en te koppelen aan reeds ingevoerde datasets. Een eerste stap hiertoe, die samen met het RHCL gezet is, is het maken van een complete basislijst van de registers met vindplaats en een taakverdeling en afspraken rond de aanpak.

Opmerkingen over, aanvullingen op en correcties op deze nieuwe versie zijn meer dan welkom en kunnen op elke pagina van de site ingediend worden via de gele button ‘Meldingen’.

Wilt u via de mail reageren of hebt u vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met de vrijwilligers van dit project. Kijk voor de contactgegevens op www.aezel.eu.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud