Nieuws over het EAZEL-project

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Het laatste half jaar enorm hard achter de schermen gewerkt om de website www.AEZEL.eu voor de komende jaren geschikt te maken. De hele technische infrastructuur compleet veranderd en zeker ook verbeterd. Daardoor biedt het een platform voor de komende jaren.
Voor een compleet overzicht zie onderaan dit bericht.

Nu dit klaar is, zal er weer gewerkt worden aan uitbreidingen van de functionaliteit. In het najaar hopen de medewerkers en vrijwilligers aan het EAZEL-project een nieuwe update te kunnen presenteren. In de tussentijd zijn er zeker ook vorderingen gemaakt, die wel direct zichtbaar zijn. Zo zijn sinds de vorige update de minuutplans van de gemeente Venray, Maasbree en Heythuysentoegevoegd. Een paar andere gemeenten zijn ver voorbereid, maar wachten nog op controle en zullen dan tussentijds toegevoegd worden.

Als u het thema Minuutplans opent, zal u ook opvallen dat er in Brabant en net over de grens in België ‘AEZEL-enclaves’ zichtbaar zijn op de kaart. AEZEL heeft het erfgoed van Nederlands Limburg als doelstelling. AEZEL staat immers voor Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Vanwege onze gezamenlijke geschiedenis, koesteren we echter ook grensoverschrijdende contacten met de voormalige zuidelijke Nederlanden, dus Belgisch Limburg en Brabant. Ook daar zijn enthousiaste vrijwilligers bezig met Aezel en het invoeren van minuutplans, OAT’s en zelfs PKL’s. Om deze, nog kleine groep, een betaalbaar platform te bieden, hebben we als test aangeboden hun gegevens ook op te nemen in onze server. Nu kunt u dan ook Heesch, Nistelrode-Vorstenbosch en het centrum van Maaseikop de minuutkaart zien staan.

Sinds medio juni is AEZEL ook toegerust om bidprentjes op te nemen. De collectie van Heemkundevereniging Helden van ruim 24.000 stuks is inmiddels ingevoerd. U vindt deze door bij zoeken naar Personen te kiezen voor ‘Overlijden’ en het subtype ‘Bidprentje’. Uiteraard zijn de scans van de bidprentjes ook opgenomen.

Een nieuwe functionaliteit is de mogelijkheid om het aantal gebruikers en het gebruik van AEZEL te monitoren via Google Analytics. We hebben nu de cijfers over bijna een half jaar. Daaruit blijkt dat circa 5400 unieke gebruikers 466.000 pagina’s hebben geraadpleegd. Gemiddeld blijft men circa 22 minuten ‘hangen’, hetgeen voor een website een hoog aantal minuten is. Het gebruik door de week is frequenter dan in het weekend en uw favoriete raadpleegdag is de donderdag. De meeste gebruikers komen uit Nederland, België en Duitsland, maar soms van veel verder. En de favoriete taal is naast het Nederlands het Engels.

AEZEL kent sinds vorig jaar oktober ook de mogelijkheid meldingen te doen over data die niet kloppen via de gele knop op elke pagina. Daar is ongeveer 200 keer gebruik van gemaakt. Met de miljoenen data in AEZEL en het grote aantal raadplegingen, lijkt ons dat een prima resultaat.

Tot slot wacht aantal van de vrijwilligers, mede vanwege de rondwarende deltavariant, met hervatting van hun werkzaamheden totdat ze weer op locatie bijeen kunnen komen. Van de voorgenomen versterking van de onderlinge contacten via een ontmoetingis het mede daardoor daar nog niet echt gekomen, maar dat is wel een belangrijk voornemen. AEZEL is immers niet alleen een plek is waaraan geleverd wordt (liefst natuurlijk wel) maar ook een groep samenwerkende mensen in een soort verenigingsbestand met de historische nieuwsgierigheid als een bindend en stimulerend element. Mocht u daaromtrent ideeën hebben of vragen of opmerkingen van andere aard naar aanleiding van dit, dan horen de medewerkers dat graag via c.d.koster@aezel.eu

Update technische infrastructuur
De Aezel website (www.AEZEL.eu) draait nu ongeveer een jaar en we hierbij is enorm veel ervaring opgedaan. Deze ervaring is gebruikt om in de laatste 7 maanden de techniek achter de website enorm te verbeteren:
1. De database structuur is flink vereenvoudigd en zijn miljoenen gegevens hiervoor omgezet.
2. De manier waarop de gegevens voor de kaarten worden opgevraagd is vereenvoudigd: vroeger werden kaarten voorbewerkt , nu doet de software dat. Hierdoor staan er alleen nog oorspronkelijke bronnen in de database.|
3. Er is software ontwikkeld om Excel- en kaartgegevens direct om te kunnen zetten naar de database. Hierdoor kunnen nieuwe gegevens veel sneller in de database worden gezet.
4. Een back-up van de database wordt nu dagelijks op Google Workspace gezet.
5. Er is een nieuwe, goedkopere maar snellere, server aangeschaft. Daarbij is software ontwikkeld om deze server automatisch te configureren, zodat dit ook snel kan als dat later plotseling nodig mocht zijn. Deze server is nu in gebruik.
6. De serversoftware is op de laatste stand gebracht en de daaruit voortkomende problemen zijn opgelost.
7. De website software is op de laatste stand gebracht en zal daardoor iets sneller zijn. Wel vervalt nu de ondersteuning voor internet explorer, maar nog slechts 0,1% gebruikt deze nog omdat Microsoft nu Edge aanbeveelt.
8. De code van de website is op een aantal punten verbeterd en de droogtekaart die plotseling was verdwenen is weer terug.
9. Er zijn de laatste tijd zoveel scans op Google gezet dat deze het niet meer aankon. Zelfs Google ondersteuning weet niet wat ze ermee aan moeten. Nu hebben hiervoor een oplossing gevonden is, zodat dit geen probleem meer zal zijn. De website ondersteunt dit nu.
10. De gegevens die in de website gebruikt worden, zoals foto’s, teksten en verhalen zijn nu verplaatst naar Google Workspace. Naast een aantal technische voordelen is hiermee ook een back-up gegarandeerd. Daarnaast opent het ook de mogelijkheid voor een liveversie en een ontwikkelversie. Dit voorkomt dat mutaties meteen zichtbaar zijn zonder dat daar controle aan vooraf is gegaan.

Dus ofschoon er van buiten niets of weinig aan veranderingen te zien is, is zoals al opgemerkt de hele infrastructuur compleet veranderd en zeker ook verbeterd. Het biedt daardoor een functioneel platform voor de komende jaren.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud