Derde Edmond Delhougnepenning uitgereikt aan Martin Pfeifer

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

De jury van de Edmond Delhougne Penning heeft onlangs besloten de derde Edmond Delhougne Penning in 2022, vanwege diens grote verdienste voor de genealogie en streekgeschiedenis, toe te kennen aan de heer  Martin Pfeifer uit Sittard.

De Edmond Delhougne Penning en de bijbehorende oorkonde alsmede een geldbedrag van € 500,00 werd aan de heer Pfeifer uitgereikt op zaterdag 12 november 2022 in de Caroluskapel te Roermond. Deze onderscheiding kan gezien worden als voortzetting van de in 1998 ingestelde Limburgse Genealogische Prijs.

Martin Pfeifer
Martin Pfeifer

De heer Pfeifer, wonende in Sittard, is te kenmerken als een facilitator die graag anderen helpt om hun onderzoek van goed naar beter, efficiënter en completer te brengen. Hij is een digitale voorhoedespeler, al tientallen jaren bezig met het massaal laten scannen en digitaliseren van analoge bronnen. In de combinatie van deze gegevens genereert hij meerwaarde. Hierbij is altijd ieder feit tot de bron herleidbaar. Op deze wijze worden genealogen en wetenschappers geholpen met hun onderzoek. Zeker nu sinds kort ook de historie van de familie gekoppeld kan worden aan de locatie van de plek waar men eigendom had, woonde en/of werkte, naar school ging of begraven werd. 

Door zijn baanbrekende werk in het Limburgs Genealogisch Archief, Stichting Maaskèntj en het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum en als vrijwilliger bij het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen (nu Archief De Domijnen), worden de vragen: ‘wie was wie’ en ‘wat was waar’ via de website AEZEL.EU nu meer en meer omgevormd tot: ‘wie was waar wanneer en waarom’. 

De heer Pfeifer was een van de eerste pioniers en vrijwilligers van het AEZEL-project (: Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. www.aezel.eu). Wat ooit begon in Sittard, is nu met de inzet van 200 vrijwilligers bijna Limburgdekkend uitgerold. Het project is uitgegroeid tot een door de provincie erkend knooppunt voor genealogische en kadastrale informatie. Het betreft een landelijk voorbeeldproject. Elke paar maanden komen er nieuwe gegevens of gehele onderzoekslagen bij. In de komende tijd zal in AEZEL bijvoorbeeld o.a. een statistiek-laag en een tijdlijn per voormalige kadastrale gemeente worden gerealiseerd.
Dit pioniers- en monnikenwerk is niet alleen de verdienste van de heer Pfeifer, maar hij is wel de initiator, uitvinder en drijvende kracht geweest vanaf het begin. Hij draagt zijn kennis in de gehele euregio uit en heeft beoefening van het genealogie-onderzoek naar een hoger plan gebracht. 

Edmund Delouhougne Penning

De Edmond Delhougne Penning is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie en streekgeschiedenis binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg.

De penning

Eerder is de Edmond Delhougne Penning in 2016 uitgereikt aan Funs Patelski uit Klimmen (NL) en in 2019 aan Piet Severijns uit Tongeren (B).
De penning werd ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen (NL). Zij is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als omschrift: ‘Edmond Delhougne Penning’. Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden. Penning, oorkonde en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond dat door genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 is opgericht.
Aan de toekenning van de penning is een jury verbonden, die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van genealogie en/of geschiedenis uit Nederlands en Belgisch Limburg. De jury staat onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard.

Stichting Edmond Delhougne

De Stichting Edmond Delhougne, voorheen Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis, werd in februari 1957 opgericht door genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013) en is gevestigd te Roermond, Pierre Cuypersstraat 17-19.
Stichting Edmond Delhougne heeft tot doel het bevorderen van de genealogie en streekgeschiedenis, in het bijzonder in de provincie Limburg. Daartoe beschikt zij over een omvangrijke collectie genealogische en historische documentatie, manuscripten, literatuur en heraldische werken. Naast genealogische archieven beschikt de stichting over een grote collectie bidprentjes (ca. 1 miljoen). Medewerkers van Stichting Edmond Delhougne verrichten genealogisch en historisch onderzoek. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij onderzoek en publicaties van derden, onder meer middels cursussen.

Genetische genealogie

De stichting werkt  sinds september 2021 samen met de universiteit Antwerpen – vakgroep erfgoedstudies – waarbij genetisch (DNA) onderzoek een uitbreiding is van de traditionele genealogie. Prof. dr. Maarten Larmuseau is hierbij de wetenschappelijke trekker. Aan de universiteit worden cursussen genetische genealogie gegeven aan master-studenten.
Naast professionals (in spé) en geïnteresseerden in familiale en andere vormen van sociale geschiedenis, stamboomonderzoek en familiekunde, geschiedenis van migratie, heemkunde, archeologie en genetica, richt een en ander zich tot wie zich wil verdiepen in het potentieel van DNA in hedendaags onderzoek en dat vanuit een erfgoedperspectief in de breedste zin van het woord.
Voorafgaand aan de uitreiking van de Edmond Delhougne Penning zal prof. Larmuseau om 14:30 uur een lezing geven over genetische genealogie.

Edmond Delhougne
(1932-2013)
Edmond Delhougne

Drs. Edmond Marie August Henri (Edmond) Delhougne (1932-2013) stamde uit een vooraanstaande Sittardse familie en is geboren in Roermond als enige zoon van mr. Joseph Edmond Delhougne, president van de arrondissementsrechtbank aldaar, en Anna Mostart, dochter van August Mostart, hoofd van de naar hem genoemde ‘Mostartschool’ te Venlo, en Antoinette Vleugels. Edmond jr. studeerde rechten in Nijmegen en is zich reeds tijdens zijn studie gaan toeleggen op genealogie. Hij was van oordeel dat in Limburg alle autochtonen binnen tien tot twaalf generaties neven en nichten van elkaar zijn.
In 1956 verscheen van hem het eerste van twee boeken over ‘Roermondse Geslachten’. Hij publiceerde vanaf 1957 de vier delen ‘Genealogieën’ met daarin kwartierstaten van bekende Limburgse families. Zijn boeken behoren tot de genealogische klassiekers van Limburg. Hij was jarenlang redacteur van ‘De Limburgse Leeuw’ (1952-1966), de voorganger van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie van de sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Tot aan zijn dood was hij voorzitter van Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis. Op zijn initiatief verscheen in 1964 ‘Libellus Festivus’, aangeboden aan de bekende Roermondenaar Joseph H.F.H. Linssen bij gelegenheid van diens 70e verjaardag. In 1967 was hij initiatiefnemer en medeauteur van ‘Huldeblijk Jan J.M.H. Verzijl’ met daarin het artikel ‘Proeve van een handleiding voor het genealogisch onderzoek in het bijzonder in Limburg’. In 1982 verscheen op zijn 50e verjaardag het ‘Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne’.

Edmond Delhougne was leermeester en inspirator voor veel genealogen in Limburg en daarbuiten. Velen gaf hij steun en raad. Na zijn overlijden in 2013 is de naam van het instituut gewijzigd in Stichting Edmond Delhougne.

  Deel dit artikel:

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  WhatsApp
  Email
  Scroll naar boven
  Ga naar de inhoud