Deel III ´Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode´ in aantocht!

Foto van Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Voor druk gereed ligt nu het boek ´Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode III´. In dit boek tekenen de auteurs  Lei Heijenrath, Günter Breuer, Pim Boer en Roland Bisscheroux voor populair-wetenschappelijke bijdragen die onze historische kennis van middeleeuwen tot en met de 18de eeuw over het Land van Rode verder verdiepen. Zie hieronder de inhoudsopgave. Als we voldoende financiële ondersteuning vinden zal het boek in het eerste kwartaal van 2023 worden uitgegeven. Het boek telt 310 blz., is geïllustreerd in kleur en zwart-wit en voorzien van registers op persoons- en plaatsnamen. Het wordt uitgegeven onder ISBN/EAN 978-94-93037-16-8 en gaat straks in de winkel € 26,90 kosten. De inschrijving is verlengd: U kunt nog t/m 31 maart 2023 intekenen voor € 25,-. Klik hier om te bestellen

Inhoud

– Voorwoord
1. De aartsbisschop van Keulen bevestigt in 1140 de abdij Kloosterrade het bezit van haar onroerende goederen; over het mogelijke waarom, hun ligging en hun naam door Günther Breuer en Lei Heijenrath
2. Over de Brabantse Weg: de navelstreng van de Zuidelijke Nederlanden met de metropool Keulen (1282-1661) door Lei Heijenrath
3. ‘Der brabantische Zoll in Weiden-Dobach’ door Günther Breuer
4. Het Brabants-Jülichs-Akens landvredeverbond van november 1364 en Adam van Ederenstein
door Lei Heijenrath
5. De oudste schepenenbrief van Kerkrade: 12 november 1394 door Lei Heijenrath
6. Over de laathoven in Kerkrade door Lei Heijenrath
7. De benoeming van Johan van Berghen van Trips tot ‘castellaen, drossart ende amptman’ van ’s-Hertogenrode d.d. 13 maart 1613 door Lei Heijenrath
8. De eigenaren/pandheren van Kerkrade tussen 1620 en 1794 door Lei Heijenrath
9. Wat hield in 1630 (en later) het pandheerschap/eigendom van Kerkrade in? door Lei Heijenrath
10. De schoutenfamilie Poyck in de 17de en 18de eeuw door Lei Heijenrath
11. Over de Spaanse partage van het Land van Rode na het Partagetractaat van 1661 door Lei Heijenrath
12. De verpachting van de hof Onderste Anstel in1684 door Lei Heijenrath
13. Het verslag van de vergadering van het kapittel van Kloosterrade in 1742, waarin het besluit wordt genomen als abdij kolen te gaan exploiteren door Pim Boer en Lei Heijenrath
14. Revolutionair elan op het platteland? Kerkrade en omgeving tussen 1760 en 1789 door Lei Heijenrath
15. De stichtingsakte uit 1765 van de ‘Pompe-maeckers societeyt te ‘Koolbergh’ in Kerkrade ‘om houillen ofte steencoolen uyttewercken’ door Lei Heijenrath
16. Over de mijntjes, de ‘coolgerechtigheyt’ en de juridische strijd hierover in de tweede helft van de 18de eeuw in de regio Kerkrade door Lei Heijenrath
17. Over enkele 18de-eeuwse mijnschachten in de schepenbank Kerkrade door Roland Bisscheroux
18. Uit het testament van Peter Caspar Poyck en Aldegonde Jacobine de Grupello (1777) door Lei Heijenrath
– Register op persoonsnamen
– Register op plaatsnamen
– Over de auteurs

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud