Excursie werkgroep Het Land van Herle naar HCL-locatie Heerlen

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Op donderdag 25 mei hield de werkgroep van de Stichting Historische Kring het Land van Herle de jaarlijkse excursie. Dit jaar ging de reis naar de onlangs geopende Heerlense archiefbewaarplaats van Het Historisch Centrum Limburg.

Waarnemend Rijksarchivaris van Limburg Ingmar Koch heette ons hartelijk welkom. Hij leidde ons rond in de prachtig verbouwde voormalige Christus Koningkerk aan de Navolaan in Heerlen Noord. Na de ontvangst met koffie en vlaai verzorgde hij boeiende een inleiding. Hierbij vertelde hij over de functie en de taak van het archief en over de mogelijkheden die het HCL biedt voor onderzoek. Ook vertelde hij over de uitdagingen waarmee zij als bewakers en bewaarders van archieven te maken krijgen. Archieven zijn documenten die ongeacht hun drager, datum of materiële vorm, werden opgemaakt of ontvangen door een organisatie, persoon of groep personen bij de uitoefening van hun functie of hun activiteiten. Deze moeten minstens enige tijd bewaard worden.
Het nieuwe archiefonderkomen voldoet aan de hoogste eisen zoals die gesteld worden aan bewaarplaatsen van documenten. Hierbij moeten we denken aan temperatuur, vochtigheidsgraad en andere omgevingsfactoren.

Nu nog lege archiefstellingen

Na deze interessante uitleg en gelegenheid tot het stellen maakten we een rondgang door het gebouw. Hierbij konden we ook een kijkje achter de schermen nemen op plaatsen waar je normaal als bezoeker niet komt. Nog is er voldoende ruimte beschikbaar voor het onderbrengen van archiefmateriaal! We sloten deze middag af met een etentje bij de sfeervolle Brasserie De Uitvlucht in Brunssum.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud