´Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode III´ wordt op 7 juli gepresenteerd!

Foto van Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.

Het derde deel van ´Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode´ zal op vrijdag 7 juli in de HuB.Bibliotheek in Kerkrade worden gepresenteerd.  In dit boek tekenen de auteurs  Lei Heijenrath, Günter Breuer, Pim Boer en Roland Bisscheroux voor populair-wetenschappelijke bijdragen die onze historische kennis van middeleeuwen tot en met de 18de eeuw over het Land van Rode verder verdiepen. Zie hieronder de inhoudsopgave. Actueel is bijvoorbeeld de bijdrage over de historische kaarten voor de opsporing van de oude mijnschachten in Kerkrade. 

De bijeenkomst is een activiteit van de Historische Kring ‘Het Land van Herle’ en Stichting Fontes Rodenses in samenwerking met HuB.Bibliotheek Kerkrade. Deze start om 16.00 u. en is gratis bij te wonen. Aanmelden graag via info@landvanherle.nl. De inloop is vanaf 15:30 u. Het adres van de bibliotheek is: Martin Buberplein 15, 6446 NC Kerkrade. Bestellers van het boek kunnen deze na de presentatie afhalen en het boek zal dan ook te koop zijn via boekhandel Deurenberg die na de presentatie een stand heeft met boeken over regionale geschiedenis.

Het programma:

15:30 u. Inloop

16.00 u. Welkom en opening door de voorzitter van de historische kring Het Land van Herle, de heer Will Terpstra

16.10 u. Voordracht door Lei Heijenrath, voorzitter van de Stichting Fontes Rodenses:

Wat maakt geschiedbeoefening zo interessant, zo economisch verantwoord en zo actueel?

Toelichting: het opsporen en interpreteren van bronnen, de gevolgen voor de economie en de staatsinrichting van ontwikkelingen uit het verleden en de problemen waarmee we nu te maken hebben, krijgen door een historische benadering een verklaring die het heden laat begrijpen. Aan de hand van voorbeelden uit de lokale en regionale geschiedenis illustreert de inleider het voorafgaande.

16.40 u. Aanbieding van deel III van de reeks Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode.
16.50 u. Slotwoord en sluiting van het formele gedeelte.

De aanwezigen worden vervolgens uitgenodigd kennis te nemen van relevante uitgaven op het gebied van de geschiedenis van de regio, verzorgd door Boekhandel Deurenberg.; in de foyer wordt een drankje aangeboden.

Info over het boek:
Het boek is deel 20 in de Historische Reeks Parkstad Limburg en telt 312 blz., is geïllustreerd in kleur en zwart-wit en voorzien van registers op persoons- en plaatsnamen. Het wordt uitgegeven onder ISBN/EAN 978-94-93037-16-8 en gaat € 26,90 kosten. Klik hier om te bestellen.

Inhoud
– Voorwoord

1. De aartsbisschop van Keulen bevestigt in 1140 de abdij Kloosterrade het bezit van haar onroerende goederen; over het mogelijke waarom, hun ligging en hun naam door Günther Breuer en Lei Heijenrath
2. Over de Brabantse Weg: de navelstreng van de Zuidelijke Nederlanden met de metropool Keulen (1282-1661) door Lei Heijenrath
3. ‘Der brabantische Zoll in Weiden-Dobach’ door Günther Breuer
4. Het Brabants-Jülichs-Akens landvredeverbond van november 1364 en Adam van Ederenstein
door Lei Heijenrath
5. De oudste schepenenbrief van Kerkrade: 12 november 1394 door Lei Heijenrath
6. Over de laathoven in Kerkrade door Lei Heijenrath
7. De benoeming van Johan van Berghen van Trips tot ‘castellaen, drossart ende amptman’ van ’s-Hertogenrode d.d. 13 maart 1613 door Lei Heijenrath
8. De eigenaren/pandheren van Kerkrade tussen 1620 en 1794 door Lei Heijenrath
9. Wat hield in 1630 (en later) het pandheerschap/eigendom van Kerkrade in? door Lei Heijenrath
10. De schoutenfamilie Poyck in de 17de en 18de eeuw door Lei Heijenrath
11. Over de Spaanse partage van het Land van Rode na het Partagetractaat van 1661 door Lei Heijenrath
12. De verpachting van de hof Onderste Anstel in1684 door Lei Heijenrath
13. Het verslag van de vergadering van het kapittel van Kloosterrade in 1742, waarin het besluit wordt genomen als abdij kolen te gaan exploiteren door Pim Boer en Lei Heijenrath
14. Revolutionair elan op het platteland? Kerkrade en omgeving tussen 1760 en 1789 door Lei Heijenrath
15. De stichtingsakte uit 1765 van de ‘Pompe-maeckers societeyt te ‘Koolbergh’ in Kerkrade ‘om houillen ofte steencoolen uyttewercken’ door Lei Heijenrath
16. Over de mijntjes, de ‘coolgerechtigheyt’ en de juridische strijd hierover in de tweede helft van de 18de eeuw in de regio Kerkrade door Lei Heijenrath
17. Over enkele 18de-eeuwse mijnschachten in de schepenbank Kerkrade door Roland Bisscheroux
18. Uit het testament van Peter Caspar Poyck en Aldegonde Jacobine de Grupello (1777) door Lei Heijenrath
– Register op persoonsnamen
– Register op plaatsnamen
– Over de auteurs 

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud