Openbaarheidsdag 2024 op 2 januari bij HCL

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Per 1 januari worden jaarlijks honderden archiefstukken openbaar die nog niet eerder in te zien waren, of alleen onder voorwaarden. Daarom viert het Historisch Centrum Limburg (HCL) op dinsdag 2 januari 2024 Openbaarheidsdag.

De Archiefwet bepaalt dat documenten van overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het historisch archief. Ruim 95 procent van die stukken is direct in te zien. Voor de rest geldt een beperking op de openbaarheid, meestal vanwege de privacy van nog levende personen.

Daarnaast maken we bij het HCL speciale afspraken met de schenkers van particuliere archieven. De eventuele beperkingen daarop gelden altijd voor een van tevoren vastgestelde periode. Zo worden er jaarlijks met ingang van 1 januari nieuwe archiefstukken openbaar.

Wat wordt er openbaar?

Ook dit jaar worden er weer opmerkelijke archiefstukken openbaar. Zo is op de locatie in Maastricht de jaargang 1948 van de verschillende rechtbanken in Limburg te doorzoeken. Hiervoor gold een openbaarheidsbeperking van 75 jaar.

Daarnaast wordt er materiaal over de Tweede Wereldoorlog en zijn nasleep openbaar. Denk hierbij aan stukken betreffende politiemaatregelen tegen politieke delinquenten en joden, het beheer van vijandelijk vermogen en rechtsherstel. Ook stukken betreffende het zuiveren van wethouders, politiepersoneel en individuele personen uit het archief van de Commissaris van de Koningin in Limburg worden openbaar.

Noemenswaardig zijn verder enkele stukken uit het archief van Familie Michiels van Kessenich en ambt Montfort, zoals een agenda van Willem Michiels van Kessenich en rondschrijfbrieven gericht aan zijn kinderen. Deze stukken geven een inkijkje in het persoonlijke leven van deze bekende oud-burgemeester van Maastricht.

Ook voor genealogen wordt er interessant materiaal openbaar, zoals processen-verbaal naar het onderzoek van de vrije staat van aanstaande huwelijkspartners uit 1948 en registers van de Rijksscholen in Limburg met aantekeningen over leerlingen en hun schoolprestaties.

Er zijn dit jaar geen volledige archieven waarvan de openbaarheidsbeperking wordt opgeheven. Het betreft alleen losse inventarisnummers.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud