De Treckpoel; LGOG prijs voor beste publiekshistorische boek over Limburg

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Er is een nieuwe prijs in het leven geroepen door die jaarlijks uitgereikt zal worden. Deze prijs bekroont het beste historische fictie- of non-fictie boek over de geschiedenis van Limburg. De naam van deze onderscheiding is ‘De Treckpoel’. De eerste prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober 2024.

Aandacht voor Limburgse geschiedenis in de breedste zin

Elk jaar verschijnen er tientallen boeken over de geschiedenis van Limburg. Dat kunnen zijn boeken over de Limburgse geschiedenis in brede zin, maar ook boeken over lokale petit histoire; fictie waarin Limburg een substantiële rol speelt. Hiernaast verschijnt ook non-fictie over de recente geschiedenis, of het verre archeologische of zelfs paleontologische verleden. We hebben het dan over boeken voor een volwassen publiek, maar ook boeken voor kinderen en jongeren. Het LGOG wil deze publicaties én de auteurs meer onder de aandacht te brengen. Daarom lanceert het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) deze nieuwe jaarlijkse prijs. Het LGOG is immers de Limburgse vereniging die zich sinds 1863 bezighoudt met de bestudering van de geschiedenis van Limburg. Een van hun speerpunten is het onder de aandacht brengen van de Limburgse geschiedenis bij het grote publiek.

Waaraan moet het voorgedragen boek voldoen

De boeken die voor de prijs in aanmerking komen moeten voldoen aan een aantal criteria. Ze moeten om te beginnen hoofdzakelijk betrekking hebben op een Limburgs geschiedkundig, archeologisch, genealogisch of ander historisch onderwerp. Hierbij dienen de grenzen van het huidige Nederlands-Limburg als geografisch uitgangspunt. Verder moeten ze prettig leesbaar zijn voor een groot publiek (jong en/of oud), en ze moeten gestoeld zijn op gedegen historisch onderzoek. Hierbij mag bij omwille van narratieve redenen wel mag worden afgeweken van historische feiten.

Standbeeld van Peter Treckpoel in zijn geboorteplaats Beek (Bron: mijngazet.nl)

Peter Treckpoel

De prijs is vernoemd naar één van de oudste kroniekschrijvers van de Limburgse geschiedenis: de uit Beek afkomstige Peter Treckpoel. Peter Treckpoel leefde in de 2e helft van de 15e eeuw. Hij schreef onder meer een kroniek over de geschiedenis van de Landen van Overmaze (op de oostoever van de Maas) en het land van Loon (op de westoever van de Maas).

Voordragen van kandidaten

Hiertoe roept het LGOG auteurs en uitgevers op om nominaties voor de prijs vóór uiterlijk 30 april in te zenden. Dat kan via: lgog.nl/de-treckpoel.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud