Houd Moed! Lezing door Luc Wolters op de werkgroepvergadering van 17 februari jl.

Picture of Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.

De lezing van de maandelijkse werkgroepvergadering van maandag 17 februari werd verzorgd door ons lid Luc Wolters. Naast werkgroeplid is Luc heel actief voor de Heemkundevereniging van Simpelveld en Bocholtz: De Bongard.

Afgelopen najaar vierde Simpelveld en Bocholtz het heugelijke feit dat de dorpen 75 jaar eerder bevrijd werden door de geallieerde troepen.Ter gelegenheid hiervanpubliceerde Heemkundevereniging de Bongard een groot aantal levensschetsen van slachtoffers uit de twee dorpen samengesteld aan de hand van de nieuwste ingewonnen informatie Simpelveld en Bocholtz. Het boek draagt de titel ‘Houd Moed!’ Deze titel is een citaat uit de laatste brief die verzetsstrijder Huub Hamers vanuit de gevangenis naar zijn familie stuurde. Het is zijn laatste wens aan zijn familie. Luc hield zijn voordracht aan de hand van dit boek waarvan hij één van de auteurs is.

Houd Moed!

De herbegrafenis van Joep Peters

Oorlog is een abstract begrip wanneer je vrijheid gewend bent. Door verhalen van gewone mensen over wat er zich in de oorlogsjaren afspeelde, wordt de geschiedenis tastbaar en als er over een paar jaar zijn er geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer leven is de overlevering van de verhalen het enige wat overblijft.

Sjeng en Joep
‘Sjeng en Joep’, wasmodel van sculptuur die binnenkort in Simpelveld geplaatst wordt ter nagedachtenis aan de verzetsstrijders Sjeng Coenen en Joep Francotte

Biografieën; levensbeschrijvingen vormen de rode draad door dit boek met 32 verhalen. Luc hield een boeiende lezing over de boeiende personages besproken in het boek waaronder: verzetsman Sjeng Coenen, Joep Francotte, soldaat Joep Peters, Dachau-overlevende pastoor Johan Rothkrans en onderduikers Appie Drielsma en Peter van Soest maar ook de Duitse militairen die in Simpelveld en Bocholtz sneuvelden blijven niet onvernoemd. Het boek geen heldenepos. Was je in de oorlogsjaren op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd, dan kon een granaat zomaar een eind aan je leven maken. En na de bevrijding was het hebben van de Duitse nationaliteit genoeg om door de Amerikanen gevangen genomen te worden…

Houd Moed! een bijzondere omvangrijk en rijk geïllustreerd boek is na herdruk weer verkrijgbaar. Belangsellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Luc Wolters: (luc.wolters@hetnet.nl).

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud