Historische Kring Het Land van Herle bestaat 75 jaar

Picture of Roelof Braad

Roelof Braad

Roelof Braad, gepensioneerd stadsarchivaris en historicus, is reeds sinds 1991 betrokken bij Historische Kring Het Land van Herle. Zijn huidige functies zijn hoofdredacteur en bestuurslid.

Behalve 75 jaar vrijheid herdenkt de uitgever van dit magazine ook dat ze 75 jaar geleden is opgericht!

Dat gebeurde op 4 april 1945 in de kamer van stadsarchivaris en museumdirecteur Leo van Hommerich. In de studiezaal van het archief waren regelmatig onderzoekers uit oostelijk Zuid-Limburg net als hijzelf bezig met archiefonderzoek om de diverse aspecten van de regionale geschiedenis nader te onderzoeken. Nu er weer vrijheid was om bijeen te komen, rijpte het idee om in een werkgroep de kennis te delen. Zo werd die dag de eerste werkgroepvergadering belegd en afgesproken eens per maand, behalve in de zomervakantie, bijeen te komen. Ook de naam was toen al duidelijk: Historische Kring ‘Het Land van Herle’. Van Hommerich had al bij het gemeentebestuur geregeld dat de vaste vergaderplek de studiezaal zou zijn.
Vijf jaar later was het zover dat de kennis ook met de buitenwacht gedeeld kon worden en de geboorte plaatsvond van het historisch tijdschrift dat toen de doopnaam Bulletin van de historische kring ‘Het Land van Herle’ meekreeg en aanvankelijk tweemaandelijks verscheen. Na 65 jaar werd gekozen voor een nieuwe opzet en kreeg het tijdschrift de nieuwe naam MijnStreek.

Feestelijke bijeenkomst van de werkgroep van de historische kring Het Land van Herle in verband met de viering van het zilveren ambtsjubileum van drs.L.E.M.A. van Hommerich, stadsarchivaris van Heerlen. 12-11-1962.

Ook ‘Het Land van Herle’ had de 75-jarige verjaardag natuurlijk graag op de dag zelf willen vieren maar moest helaas ook worden uitgesteld. Het bestuur plant de viering nu op zaterdagmiddag 31 oktober a.s. waar enkele boekpresentatiesen lezingen zullen plaatsvinden. Belangstellenden worden uitgenodigd voor deelname aan het symposium op die dag. Dus reserveer die dag alvast in uw agenda! Om alvast aandacht aan ons jubileum te geven, trakteren we de abonnees van MijnStreek nummer 2 op een brochure met een waar gebeurd verhaal over twee Heerlense meiden die geld wilden verdienen met spioneren en daarvoor door de Duitsers streng werden gestraft.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud