‘Joannes Kersten Veldbode van den Dreye Voeghel’ door Arthur Moonen sr.

Picture of Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

De boeken van Arthur Moonen zijn een aanvulling op de z.g. ‘Vaderlandse Geschiedenis’. Helaas vindt men hierin niets terug over de historie van het oude Hertogdom Limburg. Limburgers weten amper iets over hun historie en hebben met de z.g. Hollanders weinig gemeen wat betreft geloof, cultuur, festiviteiten en historie. Het is dan ook niet vreemd dat er wel iets over de Bokkerijders bekend is, maar het naadje van de kous is niet bekend. Hierin probeert Arthur Moonen met zijn boeken duidelijkheid te brengen opdat de verzonnen verhalen over de Bokkerijders tot het verleden gaan behoren. Zijn boeken gaan over mensen die echt hebben geleefd en ook echt veroordeeld en geëxecuteerd zijn. Hoe men tot bekentenissen kwam is in alle gruwelijkheid beschreven. Men kan zich dan ook afvragen of deze mensen werkelijk schuldig waren en tevens wie beestachtiger waren, de Bokkerijders of de Schout en zijn Schepenen?

Arthur Moonen sr.

 

 

Een voorproefje
Nogmaals een verhaal uit de 18e eeuw waarin de hoofdrolspelers echt hebben geleefd. In dit verhaal verplaatsen we ons naar wat later de oostelijke mijnstreek zou worden n.l. Kerkrade en de tegenwoordige grensstreek met Duitsland. Ook de oude abdij Kloësterroa, tegenwoordig Rolduc geheten, en de Duitse Eifel spelen een rol in het verhaal. Een verhaal uit de landen van Overmaeze. Het oude Hertogdom Limburg bestond uit de landen van Nedermaeze en Overmaeze, het land van Herzogenraeth, het land van Daelhem en het land van Valkenburgh.

In ieder geval zal het weer gaan om de Bokkerijders. Of de personen die in het verhaal voorkomen ooit contact met elkaar hebben gehad is niet met zekerheid te zeggen. Maar aangezien diverse bendes wel samenwerkten, kan het heel goed mogelijk zijn geweest. De personen uit Groenstraat kenden elkaar absoluut. Deze zijn ook, op enkele uitzonderingen na, door dezelfde mensen berecht en terechtgesteld. Personen die niet in de personenlijst aan het einde van het boek zijn vermeldt, zijn verzonnen door de auteur om het verhaal meer kleur te geven.

Ook in dit boek zal op de laatste pagina’s tekst en uitleg worden gegeven over de diverse personages en de toen in omloop zijnde munteenheden. De schuin en vet gedrukt woorden komen voort uit de Limburgse taal, (jawel hoor, het Limburgs is tegenwoordig erkend als taal), het Bargoens, Argot of de dieventaal. Deze woorden worden verklaard aan het einde van ieder hoofdstuk.

Naar mijn idee is de geschiedenis van het oude Hertogdom Limburg vele malen interessanter dan de geschiedenis van ‘Holland’. Een geschiedenis waar wij in Limburg nog maar zeer kort, circa 170 jaar, aan deelnemen. Ik wil de Nederlanders niet discrimineren zoals wij Limburgers door de Nederlanders worden gediscrimineerd, maar het zou toch wel netjes zijn als in de boeken van de ‘Vaderlandse Geschiedenis’ ook eens een hoofdstuk gewijd zou worden aan de roerige tijden van het Hertogdom Limburg. Of hoort Limburg er een beetje bij als een lastig aanhangsel met eigen cultuur, taal, gebruiken, geloof en wat dies meer zij?

Omdat nagenoeg niemand de moeite neemt om iets over deze geschiedenis te schrijven, voelde ik mij geroepen om dit dan maar te doen. Zij het met verzonnen verhalen, maar wel over in die tijd waar gepleegde feiten, heb ik getracht een mooi, spannend en leesbaar verhaal neer te zetten. Dit zonder lange lijsten en opsommingen van jaartallen. De lezer hoeft dit niet te onthouden, maar zou hem wel te denken kunnen zetten. Ik wil u bij dezen veel leesplezier toewensen.

 
Arthur Moonen sr.
 

Genre: (Streek)historie
Illustraties: ja
Afmeting: 16 x 24 cm
ISBN: 978-94-640-3610-7
Aantal pagina’s: 196
Prijs: € 20,50 incl. verwerk- en verzendkosten naar Nederland en België

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud