‘De vestingwerken van Sittard in historische bronnen’ onmisbaar voor iedere liefhebber van Sittards verleden

Anita Quaedackers

Anita Quaedackers

Anita is leraar Nederlands en cultuurwetenschapper en heeft ervaring als docent, onderzoeker, publicist en redacteur. Sinds meer dan tien jaar actief als werkgroep- en bestuurslid bij Het Land van Herle en als (eind)redacteur van MijnStreek .

Met de uitvoering van het plan Zitterd Revisited zijn de afgelopen 15 jaar delen van de oude vestingwerken van Sittard aan het licht gekomen. Het historisch karakter van de binnenstad werd erdoor onderstreept. Hoewel Sittard al in 1678 zijn vestingfunctie heeft verloren zijn omwalling en schootsvelden nog steeds beeldbepalend voor het silhouet van het historisch stadscentrum. 

Bij de herinrichting van de schootsvelden rond de omwalling van de binnenstad hebben archeologen veel sporen van de Sittardse vestingwerken aan het licht gebracht. Niet alleen het bodemarchief, ook beschikbare documentatie en archiefstukken kunnen ons informeren over de verdwenen en nog zichtbare vestingwerken. Om archeologen, historici en andere belangstellenden in de geschiedenis van Sittard van dienst te zijn heeft Peter Schulpen, plaatsvervangend gemeentearchivaris van Sittard-Geleen en senior archivist bij De Domijnen, alle hem bekende informatie over de Sittardse vestingwerken geïnventariseerd. Als resultaat hiervan verschijnt in het voorjaar van 2021 het boek De vestingwerken van Sittard in historische bronnen

De vestingwerken van Sittard in historische bronnen
Deze ca. 288 pagina’s omvattende, rijk geïllustreerde en in full color uitgegeven bron-publicatie is onmisbaar voor iedere liefhebber van Sittards verleden. Het boek verschijnt als deel 25 van de serie Monografieën uit het land van Sittard en presenteert het bronnenmateriaal over de Sittardse vestingwerken in acht hoofdstukken:
   I     De vestingwerken in kronieken 
   II    De vestingwerken in beschrijvingen van archieftoegangen  
   III   De vestingwerken in gepubliceerde transcripties van archiefbescheiden 
   IV   De vestingwerken in niet eerder gepubliceerde transcripties van archiefbescheiden 
   V    De vestingwerken in verslagen en correspondentie over opgravingen 
   VI   De vestingwerken in archeologische en bouwhistorische rapporten 
   VII  De vestingwerken in geschiedkundige uitgaven 
   VIII De vestingwerken in beeld

Voor een optimale leesbaarheid zijn van de Latijnse en Franse teksten vertalingen opgenomen en zijn moeilijke en vreemde woorden verklaard.
Het laatste hoofdstuk (De vestingwerken in beeld) bevat 40 pagina’s bijzonder beeldmateriaal, waaronder een nog nooit eerder gepubliceerde gedetailleerde kaart van Sittard uit 1804/1805.

Als u het boek over de vestingwerken van Sittard vóór 10 januari 2021 bestelt en betaalt, krijgt u voorrang als u wenst deel te nemen aan het symposium dat in samenwerking met Archief De Domijnen georganiseerd zal worden. Tijdens deze studiebijeenkomst zullen voordrachten worden verzorgd door Peter Schulpen en archeoloog Willem-Simon van de Graaf. De laatste was betrokken bij de opgravingen in de Sittardse schootsvelden en is door de gemeente Sittard-Geleen belast met de samenstelling van een samenvattend rapport over de opgravingsresultaten.

De verkoopprijs van het boek is 26 euro. Bij inschrijving vóór 1 maart 2021 zijn de kosten voor het boek 22 euro. U koopt het boek door € 22,– of
€ 26,– (+ eventuele bezorgkosten € 5,– per boek) over te maken op bankrekeningnummer NL37 RABO 0187 6348 31, ten name van Stichting Monografieën uit het Land van Sittard te Sittard (BIC: RABONL2U). Tevens verzoeken we u aansluitend een mail te sturen naar de penningmeester van de Stichting (monografieenlvs@gmail.com) waarin u aangeeft: a. het aantal bestelde exemplaren; b. uw keuze voor afhalen bij boekhandel Krings of thuis bezorgen; c. uw (post)adres; d. het totale bedrag dat u overmaakt; e. of u wilt deelnemen aan het symposium over de Sittardse vestingwerken.

In maart 2021 zult u worden geïnformeerd vanaf welke dag het boekwerk bij boekhandel Krings kan worden afgehaald en over het symposium.

Voor nadere vragen over de uitgave, deelname aan symposium en de uitgaven van de Stichting Monografieën uit het Land van Sittard kunt u mailen naar de penningmeester: monografieenlvs@gmail.com.

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud